Program Internet Explorer používa server proxy pre lokálne adresy IP, aj keď je zapnutá možnosť Pre lokálne adresy obísť server proxy

PRIZNAKY
Pri pripájaní na webový server pomocou adresy internetového protokolu (IP) alebo úplného názvu domény (FQDN) v lokálnej sieti sa program Microsoft Internet Explorer alebo Windows Internet Explorer pripája prostredníctvom priradeného servera proxy, aj keď je zapnutá možnosť Pre lokálne adresy obísť server proxy.

Ak sa však pripojíte na webový server pomocou názvu hostiteľa (napríklad http://webový_server) namiesto adresy IP (napríklad http://10.0.0.1) alebo FQDN (napríklad, http://webový_server.názov_domény.com), server proxy sa nepoužije a program Internet Explorer sa pripojí priamo na server.
PRICINA
V predvolenom nastavení sa pri zapnutej možnosti Pre lokálne adresy obísť server proxy overujú iba názvy hostiteľov.
RIESENIE
Ak chcete obísť rozsah adries IP alebo určitý názov domény, zadajte adresy do zoznamu výnimiek servera proxy:
  1. V programe Internet Explorer kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti siete Internet.
  2. Na karte Pripojenia kliknite na položku Nastavenie siete LAN.
  3. Na karte Spresnenie zadajte príslušnú informáciu do poľa Výnimky.
STAV
Toto správanie je predvolené.
hostname hostnames
Vlastnosti

ID článku: 262981 – Posledná kontrola: 04/28/2010 15:41:35 – Revízia: 4.12

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbenv kbprb KB262981
Pripomienky