SK0461:Príkaz Fdisk nezistí plnú kapacitu pevného disku s kapacitou väcšou ako 64 GB

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Ak tento článok nepopisuje problém týkajúci sa hardvéru, prečítajte si nasledujúci článok na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Na lokalite sú viaceré články súvisiace s hardvérom:
PRIZNAKY
Ak sa príkaz Fdisk.exe použije s cieľom konfigurovať oblasti pevného disku s kapacitou väčšou ako 64 GB (64 gigabajtov alebo 68 719 476 736 bajtov), príkaz Fdisk zobrazí nesprávnu kapacitu pevného disku. Kapacita pevného disku, ktorú zobrazuje príkaz Fdisk, je celková kapacita mínus 64 GB. Napríklad, ak má fyzická jednotka kapacitu 70,3 GB (75 484 122 112 bajtov), príkaz Fdisk oznámi kapacitu 6,3 GB ( 6 764 579 840 bajtov).
PRICINA
Príkaz Fdisk používa niektoré 16-bitové hodnoty pre výpočet kapacity diskovej jednotky. Niektoré z týchto premenných sa môžu preplniť v takom prípade, ak kapacita disku je rovná alebo väčšia ako 64 GB.
RIESENIE
Podporovaná oprava od spoločnosti Microsoft je dostupná a je určená iba na riešenie problému popísaného v tomto článku. Použite ju iba na počítačoch s týmto špecifickým problémom. Ak chcete problém vyriešiť okamžite, prevezmite opravu kliknutím na prepojenie uvedené nižšie v tomto článku alebo kontaktujte službu technickej podpory spoločnosti Microsoft za účelom získania tejto opravy. Kompletný zoznam telefónnych čísiel služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft a informácie o platenej podpore nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS
Upozornenie: Táto oprava nie je navrhnutá pre pevné disky so 48-bitovou adresáciou logických blokov (LBA) a pre pevné disky s kapacitou väčšou ako 137 GB. Anglická verzia tejto opravy má nasledujúce alebo novšie atribúty súboru:

 Dátum		Čas		Veľkosť		Názov súboru		Operačný systém --------------------------------------------------------------- 05/19/00 10:30am 64,428 Fdisk.exe Windows 98 05/18/00  8:35am 64,460 Fdisk.exe Windows 98 Second Edition				
Upozornenie: Inštalačný balík, ktorý inštaluje túto opravu, obsahuje obe verzie opravy pre systémy Windows 98 a Windows 98 Second Edition. Inštalačný balík nainštaluje automaticky správnu verziu. Nasledujúce súbory sú dostupné na prevzatie na lokalite Preberacie centrum spoločnosti Microsoft:


Ďalšie informácie o spôsobe prevzatia podporných súborov od spoločnosti Microsoft získate, ak kliknete na nižšie uvedené číslo. Zobrazí sa príslušný článok technickej databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services.
Spoločnosť Microsoft preverila tieto súbory antivírovou kontrolou dostupnou v čase odoslania súborov. Súbory sú uložené na zabezpečených serveroch, ktoré ich chránia pred neoprávnenými zmenami.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že problém sa týka produktov spomenutých na začiatku tohto článku. Problém bol opravený v systéme Microsoft Windows Millennium Edition.
DALSIE INFORMACIE
Tento balík nainštaluje aktualizovaný súbor Fdisk.exe do priečinkov Windows\Command a Windows\Options\Cabs na počítačoch so systémami Windows 98 a Windows 98 Second Edition. Ak spúšťate počítač zo štartovacej diskety Windows 98 za účelom konfigurácie oblastí a formátovania disku, môžete skopírovať aktualizovaný súbor Fdisk.exe z priečinka Windows\Command na štartovaciu disketu, nahradením originálneho súboru Fdisk.exe dodávaného so systémami Windows 98 a Windows 98 Second Edition. Ďalšie informácie o problémoch s pevnými diskmi s kapacitou väčšou ako 64 GB získate, ak kliknete na číslo článku uvedené nižšie. Zobrazí sa príslušný článok technickej databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
263045 Format Displays Size of Drives Larger Than 64 GB Incorrectly.
Aktualizovaná oprava nie je dostupná pre systém Windows 95. Ďalšie informácie získate, ak kliknete na číslo článku uvedené nižšie. Zobrazí sa príslušný článok technickej databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
246818 Windows 95 Does Not Support Hard Disks Larger Than 32 GB.
Ďalšie informácie o rýchlych opravách pre systémy Windows 98 a Windows 98 Second Edition získate, ak kliknete na číslo článku uvedené nižšie. Zobrazí sa príslušný článok technickej databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
206071 General Information About Windows 98 and Windows 98 Second Edition Hotfixes.

Vlastnosti

ID článku: 263044 – Posledná kontrola: 12/05/2015 20:17:31 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbdownload kbgraphxlinkcritical kbprb kbqfe KB263044
Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)