Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Kumulatívna aktualizácia letného času z decembra 2011 pre operačné systémy Windows

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Dôležité upozornenie: Táto aktualizácia nahrádza http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk, ktorá bola vydaná v auguste August 2011. Po publikovaní http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk neboli vydané žiadne ďalšie zmeny časových pásiem ako rýchle opravy.

Ak ste už http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk nasadili, prečítajte si popis konkrétnych zmien časových pásiem uvedených v tomto článku a určite, či je túto aktualizáciu potrebné ihneď nasadiť. Ak sa zmeny vášho systému priamo netýkajú, môžete nasadenie naplánovať na nasledujúcu vhodnú príležitosť.

Odporúčame vám nasadiť najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu časových pásiem pre systém Windows, aby sa zabezpečila konzistentnosť databázy časových pásiem vo všetkých systémoch.

Dôležité upozornenia

 • Pred inštaláciou aktualizácie popísanej v tomto článku sa oboznámte s možnými problémami, ktoré môžu ovplyvniť program Microsoft Outlook.

  Ďalšie informácie o týchto problémoch získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/931667 (Tento obsah môže byť v angličtine) Implementácia zmien časových pásiem pomocou nástroja na aktualizáciu údajov časových pásiem pre program Microsoft Office Outlook
 • Ak v prostredí informačných technológií (IT) používate program Microsoft Exchange Server, na zabezpečenie správneho fungovania tohto programu musíte podniknúť ďalšie opatrenia.

  Ďalšie informácie o aktualizácii letného času pre program Exchange získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  http://support.microsoft.com/kb/941018/sk Implementácia aktualizácie letného času pomocou nástroja na aktualizáciu kalendára pre program Exchange
 • Kumulatívne aktualizácie časových pásiem obsahujú iba údaje, ktoré sa zmenili pre konkrétnu oblasť alebo ktoré boli pridané na zabezpečenie súladu s inými verziami operačných systémov. Platí preto, že ak dôjde k odstráneniu kľúča časového pásma, po nainštalovaní kumulatívnej aktualizácie časových pásiem sa niektoré pôvodné hodnoty nemusia obnoviť.

  Neodporúčame vám odstraňovať kľúče databázy Registry, ktoré súvisia s časovými pásmami. V počítači s neúplnými kľúčmi časových pásiem najskôr obnovte kľúče zo spoľahlivej zálohy a potom nainštalujte aktualizáciu.
DALSIE INFORMACIE
Aktualizácia popísaná v tomto článku mení údaje časových pásiem tak, aby zohľadňovali zmeny letného času vo viacerých krajinách.

Táto aktualizácia je kumulatívna súhrnná aktualizácia, ktorá zahŕňa všetky predchádzajúce zmeny časových pásiem v systéme Windows. Ďalšie informácie o vplyve zmien letného času na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=sk

Ďalšie informácie o vplyve zmien letného času na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (Tento obsah môže byť v angličtine) Konfigurácia letného času v operačných systémoch Microsoft Windows

Poznámka: Pri inštalácii tejto aktualizácie sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:

Update cannot be installed as a newer or same time zone update has already been installed on the system. (Aktualizáciu nemožno nainštalovať, pretože v systéme je už nainštalovaná novšia alebo rovnaká aktualizácia časových pásiem.)

Toto hlásenie znamená, že ste správnu aktualizáciu už nainštalovali alebo že túto aktualizáciu automaticky nainštalovala služba Windows Update alebo Microsoft Update. Na aktualizáciu operačného systému Windows preto nie je potrebné vykonať žiadnu ďalšiu akciu.


V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows 7 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre systém Windows 7 určený pre systémy s procesorom x64 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2008 R2 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Vista (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre systém Windows Vista určený pre systémy s procesorom x64 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2008 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows XP (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows XP (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2003 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou pre vydanie x64 systému Windows Server 2003 (KB2633952).
PrevziaťPrevezmite balík s aktualizáciou systému Windows Server 2003 pre systémy s procesorom Itanium (KB2633952).
Dátum vydania: 22. november 2011


Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/119591/sk Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb onlineAktualizácie z predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systém Windows

Od vydania predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systém Windows došlo k nasledujúcim zmenám:
 • Kaliningrad – štandardný čas:
  Ako bolo oznámené v článku 2625508 databázy Microsoft Knowledge Base, Bielorusko sa rozhodlo zrušiť posúvanie letného a zimného času od roku 2011 a používať trvalý letný čas. V článku bolo uvedené odporúčanie, aby používatelia ako alternatívny čas používali kaliningradský štandardný čas. Táto aktualizácia pre systém Windows implementuje túto zmenu zahrnutím Minska do zobrazovaného názvu pre kaliningradský štandardný čas. Nový zobrazovaný názov pre kaliningradský štandardný čas je „(UTC+03:00) Kaliningrad, Minsk“.
 • Východná Európa – štandardný čas:
  Zobrazovaný názov tohto časového pásma bol aktualizovaný na „(UTC+2:00) Nikózia“.
 • Bahia – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC-3:00) Salvádor“]:
  Pre brazílsky štát Bahia bolo vytvorené nové časové pásmo.
 • Fidži – štandardný čas [zobrazovaný názov „(UTC+12:00) Fidži“]:
  Nastavuje letný čas v roku 2012 tak, aby sa začínal vo štvrtú januárovú nedeľu.
 • Samoa – štandardný čas:
  Mení posun voči času UTC pre samojský štandardný čas z (UTC-11) na (UTC+13). Zobrazovaný názov tohto časového pásma sa v dôsledku tejto aktualizácie mení na „(UTC+13:00) Samoa“.
Názov kľúča časového pásma Zobrazovaný názov Začiatok letného času v roku 2012 Koniec letného času v roku 2012Podkľúč TZI
Kaliningrad – štandardný čas(UTC+3:00) Kaliningrad, MinskŽiadnyŽiadny"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Východná Európa – štandardný čas(UTC+02:00) NikóziaPosledná marcová nedeľa

02:00:00.000
Posledná októbrová nedeľa

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Bahia – štandardný čas(UTC-03:00) SalvádorTretia októbrová sobota

23:59:59.999
Štvrtá februárová sobota

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fidži – štandardný čas(UTC+12:00) FidžiŠtvrtá októbrová nedeľa

02:00:00.000
Štvrtá januárová nedeľa

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa – štandardný čas(UTC+13:00) SamoaPosledná septembrová nedeľa

00:00:00.000
Prvá aprílová nedeľa

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Poznámka: Používatelia samojského štandardného času mali túto aktualizáciu inštalovať až po zmene času, ku ktorej došlo 29. decembra. Túto aktualizáciu mali nainštalovať najskôr o 23:59:59 dňa 29. decembra 2011.


Známe problémy

 • Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa pravidlo na 2011 pre Samou aktualizuje na (UTC+13). Výsledkom sú nesprávne historické údaje pri spätnom vyhľadávaní pre väčšinu roka 2011 (až do posunu času 29. decembra 2011). Spoločnosť Microsoft vydá aktualizáciu, ktorá opraví historické údaje v roku 2011. Po sprístupnení tejto aktualizácie bude v tejto časti uvedené prepojenie na túto aktualizáciu.
 • V programe Outlook 2010 sa po nainštalovaní tejto aktualizácie môže stať, že niektoré plánované činnosti, ktoré pripadajú na sobotu (vrátane soboty 31. decembra 2011 a ďalších sobôt), sa môžu stratiť zo zobrazenia kalendára. Plánované činnosti, ktoré sa strácajú zo zobrazenia kalendára, sú tie, ktoré boli nastavené pre samojské časové pásmo a vytvorené pred nainštalovaním aktualizácie. (Táto aktualizácia mení samojský štandardný čas z UTC-11:00 na UTC+13.)

  Tento problém neovplyvňuje program Outlook 2003 ani program Outlook 2007. Hoci sa plánovaná činnosť stratí zo zobrazenia kalendára, nedochádza k žiadnej strate údajov. Plánovanú činnosť možno naďalej zobraziť kliknutím na položku Zobraziť, kliknutím na položku Zmeniť zobrazenie a následným kliknutím na položku Zobrazenie zoznamu. Tento problém neovplyvňuje opakujúce sa schôdze. Ak chcete vyriešiť tento problém, spustite nástroj na aktualizáciu údajov časových pásiem pre program Outlook, ktorý je dostupný v http://support.microsoft.com/kb/931667 (Tento obsah môže byť v angličtine).

Systém Windows XP

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/322389/sk Postup pri získaní najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows XP


Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.


Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z augusta 2011 pre operačné systémy Microsoft Windows


Systém Windows Server 2003

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows Server 2003 SP2. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/889100 (Tento obsah môže byť v angličtine) Postup pri získaní najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z augusta 2011 pre operačné systémy Microsoft Windows


Systém Windows Vista alebo Windows Server 2008

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista alebo Windows Server 2008.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z augusta 2011 pre operačné systémy Microsoft Windows


Systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

Požiadavky

Na inštaláciu tejto aktualizácie sa nevzťahujú žiadne požiadavky. Rovnaký balík možno nainštalovať vo verzii RTM aj vo verzii SP1 systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie môže byť potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Poznámka: Túto kumulatívnu súhrnnú aktualizáciu môžete nainštalovať aj v prípade, ak ste nainštalovali niektoré z nasledujúcich aktualizácií vydaných v minulosti. Táto aktualizácia nahrádza nasledujúcu aktualizáciu:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sk Kumulatívna aktualizácia časových pásiem z augusta 2011 pre operačné systémy Microsoft Windows
Vlastnosti

ID článku: 2633952 – Posledná kontrola: 01/23/2012 13:08:00 – Revízia: 7.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • KB2633952
Pripomienky