Dokumenty balíka Office cez prepojenie z knižnice dokumentov môže chýbať panel hlásení servera tlačidlami treba pozrieť alebo upraviť súbory alebo otvorenie alebo úpravu úlohy

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2661910
Príznaky
Používatelia balíka Office 2007 alebo Office 2010 na každého klienta systému kliknite na prepojenie, ktoré odkazuje na dokument balíka Office, ktorý sa nachádza v knižnici dokumentov SharePoint Server 2010. E-mailová nachádza v e-mailovej správy programu Outlook. Namiesto otvoriť zo servera v klientskej aplikácii balíka Office, dokument sa otvorí v aplikácii balíka Office z vyrovnávacej pamäte Temporary Internet Files lokálneho počítača. Preto sa nepovažuje dokument na serveri. Používateľ sa považujú nasledujúce príznaky:
 • Slovo: Nie je server bar "Upraviť dokument" tlačidlo
 • Excel: Nie je server bar "Upraviť zošit" tlačidlo
 • PowerPoint: Neexistuje žiadny server bar "Upraviť prezentáciu" tlačidlo

Prípadne knižnice dokumentov vyžaduje vyskúšať:
 • Slovo: nie je server bar "Kontrola sa dokument" tlačidlo
 • Excel: Nie je server bar "Skontrolovať, zošit" tlačidlo
 • PowerPoint: Nie je server bar "Kontrola, prezentácia" tlačidlo
Okrem toho dokumentu sa neuložia na lokalite SharePoint otvorenú v aplikácii balíka Office. Používatelia možno uložiť zmeny, ale zmeny sa ukladajú do súboru v priečinku Dočasné internetové súbory, nie na serveri SharePoint.

Tiež Ak dokument je súčasťou pracovného postupu, Úprava úlohy alebo otvoriť túto úlohu tlačidiel a ďalšie tlačidlá, priradený pracovný postup bude chýba, čoho sa spustiť pracovný postup. Zvyčajne sa používateľom zobrazí úlohy e-mailu a e-mail bude obsahovať prepojenie na dokument umiestnený na serveri SharePoint.

Nastáva s novšie Office formátov: .docx, .pptx a .xlsx. Neprebieha s staršie, starších formátov Office: .doc, .ppt a .xls. Okrem toho iba v takom prípade:

Server je serverom SharePoint 2010 a
 1. Ak klientsky počítač je spustený balík Office 2007, problém sa vyskytuje .docx, .dotx, .xlsx a .pptx dokumenty
  alebo
 2. Ak klientsky počítač je spustený balík Office 2010, problém sa vyskytuje s dokumentmi .pptx.

Tento problém sa nevyskytuje, ak server používa Office SharePoint Server 2007 a klientsky počítač je spustený balík Office 2007 alebo Office 2010.

Poznámka: Tento stane len pri otváraní dokumentu balíka Office pomocou kliknutím na A hypertextové prepojenie v e-mailovej správy programu Outlook a dokument balíka Office sa nachádza v knižnici dokumentov SharePoint 2010. Ak používateľ vyhľadá knižnice dokumentov SharePoint 2010 a otvorí sa tu tento problém sa nevyskytuje.
Príčina
SharePoint 2010 implementuje novú funkciu zabezpečenia "Permissive alebo prísne prehľadávača súbormi". Každý typ súboru, ktoré sú dodávané z webového servera je priradený typ MIME (nazývaný "content-type") popisujúci charakter obsahu (napr. obrázok, text, aplikácie, atď.). Internet Explorer (IE) má MIME ňuchania funkcia, ktorá sa pokúsi určiť typ obsahu pre každý prevzatý prostriedkov. Súbory balíka Office, ak typ obsahu na serveri sa nenašla v databáze MIME databázy registry na klientskom počítači, IE "sniffs" MIME typy obsahu, ak je ďalší podobný MIME typ MIME databázy klientskeho počítača a otvorí súbor pomocou podobné MIME typ. Však prísne prehľadávača súbormi je predvolene na každú webovú aplikáciu SharePoint 2010 a to znemožní ňuchania typy obsahu, tak ak žiadna zhoda typu obsahu v serveri sa nachádza v databáze MIME klienta v databáze registry, súbor sa otvorí v dočasné internetové súbory na klientskom počítači nie je otvorený zo servera. Ňuchania MIME tiež môže viesť k problémom so zabezpečením pre servery hosting nedôveryhodný obsah.
Príklad: pri otváraní súboru .docx hypertextové prepojenie, ktoré odkazuje na dokument v knižnici dokumentov SharePoint 2010, typu obsahu, ktorý sa odošle na server SharePoint 2010 odpoveď je "vnd.ms-word.document.12" spolu s hlavičkou "X Content-Type možnosti: nosniff" ktorá vyzerá takto:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 108
Dátum: Dňa [dátum a čas] GMT
Content-Type: vnd.ms-word.document.12
X Content-Type možnosti: nosniff

Presný typu obsahu sa nenachádza v oblasti MIME databázy Registry v klientskom počítači Office a nie MIME ňuchania urobí, sa dokument otvorí Temporary Internet Files.

Môžu existovať aj iné príčiny, uvedené nižšie v časti Ďalšie informácie.

Riešenie
Použite jeden z nasledovných riešení:

Serverových riešení:

Odstránenie hlavičky nie sniff odoslané z lokality SharePoint 2010

 • Prejdite na lokalitu centrálnej správy položku Spravovať webové aplikácie v časti Správa aplikácií.
 • Vyberte webovú aplikáciu a kliknite naVšeobecné nastavenia pása s nástrojmi
 • Prejdite na Spracovanie prehliadač súborova vyberte Permissive namiesto prísne.
Poznámka: Zníži zabezpečenia. Prehliadač spracovanie súboru určuje, či ďalšie hlavičky zabezpečenia pridávajú dokumenty doručí webových prehľadávačov.
Tieto hlavičky určujú, či prehľadávač by Zobraziť výzvu na prevzatie určitých typov súborov (napríklad .html) a používanie servera zadaný
Typ MIME pre iné typy súborov. "Liberálne" určuje sa nepridajú žiadne hlavičky, ktorá poskytuje viac kompatibilné používateľom. Pridáva "Prísne"
hlavičky, ktoré prehľadávač prevziať určité typy súborov. Vynútené preberanie zvyšuje zabezpečenie servera zakázaním automatického
Spustenie webového obsahu, ktorý prispievateľa odovzdať.

Klientske riešenia:

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756 Ako zálohovať a obnoviť databázu registry systému Windows.


Aktualizácia databázy registry Office klientskeho počítača nainštalovať potrebné typy obsahu do MIME databázy Registry pomocou jednej z nasledujúcich metód. Táto aktualizácia databázy registry funguje Office 2007 alebo Office 2010.
 1. Manuálna aktualizácia databázy registry, skopírujte nasledujúci text do textového súboru, pomenujte ho. reg predĺženie a spustite ho.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.12]
"Rozšírenie"=".xlsx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.presentation.12]
"Príponu .pptx"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.document.12]
"Príponou .docx"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.template.12]
"Rozšírenie"=".dotx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.template.12]
"Rozšírenie"=".potx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.show.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".ppsm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.show.12]
"Rozšírenie"=".ppsx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".pptm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-mspublisher]
"Rozšírenie"=".pub"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.binary.12]
"Rozšírenie"=".xlsb"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".xlsm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.macroEnabledTemplate.12]
"Rozšírenie"=".xltm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.template.12]
"Rozšírenie"=".xltx"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12]
"" ="Prípona .docm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12]
"" ="Prípona .dotm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".potm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".pptm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12]
"Rozšírenie"=".xlsm"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/vnd.ms-excel.addin.12]
"Rozšírenie"=".xlam"
[HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/onenote]
"Rozšírenie"="jeden"

alebo

2 nainštalovať typy obsahu do databázy registry MIME na počítače automaticky, prejdite na "Tu je jednoduché riešenie"sekcia.

Tu je jednoduché riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo prevziať . V dialógovom okne Preberanie súboru kliknite na položku spustiť alebo Otvoriťa potom postupujte podľa pokynov sprievodcu ľahko opraviť.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nie ste v počítači, ktorý má problém, uložte riešenie jednoduché opravy na jednotku flash alebo na disk CD a potom spustiť v problémovom počítači.
Ďalšie informácie
SharePoint tlačidlá úloha pracovného postupu môže chýbať v dokumentoch balíka Office z iných dôvodov, ako sú uvedené v tomto článku. Iné príčiny môžu byť:Obrazovka panela Server iba na čítanieNa Server iba na čítanie panela zobrazíte prvé kliknutím na hypertextové prepojenie, pridajte pod kľúč databázy registry na klientskom počítači.

Pridať:

Kľúč: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
Meno: OptimisticBHO
Typ: DWORD
Hodnota: 1

Ak sa panel Server nezobrazí tlačidlo [upraviť dokument] aj v prípade, že kľúč OptimisticBHO zapnutá, uistite sa, či je zapnutá "Office dokument Cache Handler" doplnku v programe Internet Explorer nástroje > spravovať doplnky.fixity spravit oprav ma; server iba na čítanie panel; panel hlásení servera; Dokumenty balíka Office

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2661910 – Posledná kontrola: 09/28/2015 07:05:00 – Revízia: 5.0

Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Basic 2007, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2661910 KbMtsk
Pripomienky