Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Riešenie problémov s prebudením počítača z režimu spánku

PRIZNAKY
Ak používate myš alebo klávesnicu Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na, môže sa vyskytnúť niektorý z nasledujúcich symptómov:
 • Nie je možné prebudiť počítač z režimu spánku alebo z úsporného režimu pomocou myši alebo klávesnice.
 • Po prebudení počítača z úsporného režimu nefunguje ukazovacie zariadenie.
 • Po stlačení klávesu SLEEP na klávesnici, ktorá obsahuje kláves Sleep, alebo po stlačení iného klávesu nakonfigurovaného na aktiváciu režimu spánku, počítač neprejde do režimu spánku.
PRICINA
Tento problém môže nastať v prípade, ak sa vyskytne jedna alebo viacero nasledovných podmienok:
 • Používate systém Windows Vista a nevykonali ste aktualizáciu na balík Service Pack 1 alebo na novšiu verziu.
 • V systéme BIOS (Basic Input/output System), ktorý je v počítači nainštalovaný, sa využitie energie zredukovalo na port, do ktorého je pripojené vstupné zariadenie.

  Poznámka Z niektorých stavov správy napájania (napríklad pozastavenie alebo režim dlhodobého spánku) nemusí byť možné obnoviť činnosť počítača pomocou zariadení s rozhraním Bluetooth. V niektorých režimoch nízkej spotreby bezdrôtový vysielač možno nebude prijímať informácie zo zariadení s rozhraním Bluetooth.
 • Používate prenosný počítač, ktorý neumožňuje obnovenie operácií pomocou zariadenia Bluetooth. Ak máte problémy s prebudením prenosného počítača pomocou zariadenia Bluetooth, najskôr si pozrite postup 3.
 • Položka Klávesnica v ovládacom paneli nie je nakonfigurovaná na prebudenie počítača po stlačení klávesu na klávesnici.
 • V počítači sa možno vyskytla systémová chyba.
 • Kláves Sleep na klávesnici možno nie je správne nakonfigurovaný.
RIESENIE
Ak sa opätovným stlačením klávesu Sleep nepodarilo vyriešiť problém, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené. Po použití každého z postupov zistite, či problém stále pretrváva a až potom prejdite na ďalší postup.Ak používate pôvodnú verziu systému Vista a nevykonali ste aktualizáciu na najnovší dostupný balík Service Pack, problém sa možno vyrieši po vykonaní aktualizácie na balík Service Pack 1 alebo jeho novšiu verziu.Ďalšie informácie získate kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
928631 Po prechode systému Windows Vista z režimu spánku alebo dlhodobého spánku zariadenie USB možno nebude pracovať správne

871233 Počítač so systémom Windows XP nerozpozná zariadenie USB, ak ho pripojíte hneď po prechode počítača z úsporného režimu alebo z režimu dlhodobého spánku

929577 Po prebudení počítača so systémom Windows Vista z režimu spánku nemusí zariadenie Bluetooth pracovať správne


Postup 1: Nainštalujte aktuálny softvér pre zariadenie a skontrolujte jeho konfiguráciu

Najskôr prevezmite najnovšiu verziu softvéru Microsoft IntelliType, softvéru IntelliPoint alebo obidvoch softvérov pre klávesnicu, myš, alebo obe zariadenia. Ak chcete vykonať tento krok, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Softvér po nainštalovaní spustite a overte, či je vybraté správne zariadenie. Potom skontrolujte, či nastavenia zodpovedajú vašim predstavám.Ak klávesnica neobsahuje vyhradený kláves Sleep a chcete naprogramovať iný kláves na prechod do režimu spánku, postupujte nasledovne:
 1. Otvorte položku Klávesnica na ovládacom paneli.
  • V systéme Windows Vista alebo Windows 7 kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart, zadajte reťazec keyboard do poľa Hľadať a potom kliknite na položku Klávesnica alebo Klávesnica Microsoft v zozname Programy.
  • V systéme Windows XP a starších verziách kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec Control keyboard a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte Nastavenie klávesov dvakrát kliknite na kláves, ktorý chcete zmeniť. Získate prístup k Sprievodcovi opätovným priradením klávesov.
 3. Vyberte možnosť Spustiť program, Webová stránka alebo Súbor a potom kliknite na položku Ďalej.
 4. Ak chcete umožniť, aby sa daným klávesom spúšťal režim spánku, spustite nasledujúci príkaz:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Poznámka V tomto príkaze je potrebné zachovať medzery z pravej a ľavej strany časti reťazca powrprof.dll.

Postup 2: Preskúšajte alternatívne klávesy, tlačidlá myši alebo tlačidlá napájania na klávesnici

Ak chcete vyriešiť tento problém a obnoviť činnosť počítača, použite niektorý z nasledujúcich postupov:
 • Stlačte klávesovú skratku SLEEP.
 • Stlačte štandardný kláves na klávesnici.
 • Pohýbte myšou.
 • Krátko stlačte tlačidlo napájania na počítači.

  Poznámka Ak používate zariadenie Bluetooth, prebudiť systém pomocou klávesnice nemusí byť možné.

Postup 3: Overte, či zariadenie umožňuje prebudenie počítača

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Podľa popisu v postupe 1 otvorte položku Klávesnica na ovládacom paneli.
 2. Kliknite na kartu Hardvér a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie

  Poznámka Na vykonanie tohto kroku sa vyžaduje prístup správcu
 4. Kliknite na kartu Správa napájania a potom overte, či je povolená možnosť Povoliť tomuto zariadeniu prebudiť počítač.
 5. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.
Poznámka Ak počítač nepodporuje špecifikáciu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), predchádzajúce kroky nemusia byť k dispozícii. V takom prípade je potrebné prebúdzať počítač stlačením tlačidla napájania.Ak nie je možné obnoviť činnosť počítača pomocou žiadneho z týchto postupov, možno sa vyskytla systémová chyba.

Ďalšie informácie o obnovení činnosti počítača nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne výrobca počítača. Ďalšie informácie o nastaveniach správy napájania systému Microsoft Windows nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft Windows.

Poznámka Mnohí výrobcovia prenosných počítačov nechcú povoliť prechod počítača z režimu spánku prostredníctvom zariadenia Bluetooth z dôvodu vysokej spotreby energie, ktorú vyžaduje aktivovaný vysielač Bluetooth (pri stránkovaní Bluetooth sa môže spotrebovať až 15 % energie počítača). Existuje však viacero riešení, ktoré môžete použiť:
 • Ak je možné otvoriť kryt prenosného počítača, na prebudenie počítača použite zabudovanú klávesnicu, ukazovacie zariadenie alebo externé zariadenie bez rozhrania Bluetooth.
 • Ak nie je možné otvoriť kryt (ak sa prenosný počítač napríklad nachádza v doku), alebo ak je počítač pripojený k externému napájaniu (teda keď sa batéria práve nepoužíva), nastavenie napájania v systéme Windows je možné zmeniť tak, aby počítač neprechádzal do režimu spánku, keď je pripojený.


Je možné, že zásobník Microsoft Bluetooth alebo vlastný zásobník Bluetooth prenosného počítača umožňuje prispôsobenie, na základe ktorého sa povolí prebúdzanie počítača pomocou zariadení Bluetooth.
975182 Povolenie prebúdzania počítača so systémom Windows Vista pomocou zariadení HID Bluetooth


Postup 4: Skontrolujte nastavenie systému BIOS v počítači, týkajúce sa funkcií napájania, ktorými je možné vypnúť alebo znížiť napájanie portov používaných pre klávesnicu alebo myš

Keďže systém BIOS sa v jednotlivých počítačoch odlišuje, na vyriešenie tohto problému použite dokumentáciu dodanú s počítačom. Prípadne sa obráťte na výrobcu počítača a informujte sa o spôsobe konfigurácie systému BIOS.

Ďalšie informácie a kontaktné informácie o dodávateľoch hardvéru a softvéru získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
DALSIE INFORMACIE
To, či je možný prechod počítača s podporou špecifikácie ACPI, z režimu spánku stlačením klávesu na klávesnici alebo pohybom myši, závisí od základnej dosky počítača. V prípade starších základných dosiek Intel je táto možnosť vypnutá a počítač je možné prebudiť z režimu spánku iba stlačením tlačidla napájania.

V prípade väčšiny novších základných dosiek je možné prebudiť počítač z režimu spánku stlačením tlačidla napájania, stlačením klávesu na klávesnici alebo pohybom myši.

Na plné využívanie správy napájania a funkcií Plug and Play v systéme Windows je potrebná podpora špecifikácie ACPI. Ak nemáte istotu, či je počítač kompatibilný so špecifikáciou ACPI, prečítajte si tlačenú dokumentáciu k počítaču alebo k základnej doske, prípadne sa obráťte na výrobcu počítača alebo základnej dosky.

Ďalšie informácie a kontaktné informácie o dodávateľoch hardvéru a softvéru získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
1.00 intelli point mnke mnkpro mouse suspend sleep snooze
Vlastnosti

ID článku: 266283 – Posledná kontrola: 09/29/2011 02:06:00 – Revízia: 4.0

Microsoft Wireless Laser Desktop 7000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Natural Ergonomic Desktop 7000, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Natural Keyboard 1.0, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural Keyboard Pro, Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Optical Desktop 3000, Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Wireless Desktop, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000, Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 5000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0, Microsoft Wireless Optical Desktop 5000, Microsoft Wireless Optical Desktop 4000, Microsoft Wireless Optical Desktop Elite, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Explorer Mouse, Microsoft Explorer Mini Mouse, Microsoft Mobile Memory Mouse 8000, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Presenter 3000, Microsoft SideWinder Mouse, Microsoft Wired Desktop 500, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0, Microsoft Wireless Laser Mouse 7000, Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Wheel Mouse

 • dftsdahomeportal kbhardware kbprb KB266283
Pripomienky