Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Používateľ nemôže zobraziť informácie o voľnom čase vzdialeného používateľa v hybridné nasadenie lokálnej aplikácie Exchange Server a Exchange Online v Office 365

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2667844
Poznámka: Sprievodcu hybridnej konfigurácie, ktorý je zahrnutý v konzole Exchange Management Console, Microsoft Exchange Server 2010 nie je podporovaná. Preto by už použiť Sprievodcu staré hybridnej konfigurácie. Namiesto toho použite sprievodcu Office 365 hybridnej konfigurácie, ktorý je dostupný na http://aka.MS/HybridWizard. Ďalšie informácie nájdete v časti Office 365 hybridnej konfigurácie Sprievodcu Exchange 2010.
PROBLÉM
Máte hybridné nasadenie lokálneho servera Exchange a Microsoft Exchange Online v balíku Office 365, v ktorom hybridný server systémom Exchange Server 2010. Avšak, používatelia nemôžu zobrazovať informácie o voľnom čase vzdialeného používateľa. Keď sa používateľ pokúsi Zobraziť informácie o voľnom čase vzdialeného používateľa, sa nezobrazuje informácie o voľnom čase. Namiesto toho používateľ môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich príznakov:
 • Informácie o voľnom čase vzdialeného používateľa sa zobrazuje ako číslo znak # znakov v kalendári.
 • Outlook Web App, zobrazí sa "chyba 5037".
 • Microsoft Outlook <FileName>-fb.log a <FileName>-as.log súbory obsahuje chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:</FileName> </FileName>
  <FreeBusyResponse><ResponseMessage responseclass="Error"><MessageText>Volajúci nemá prístup k údaje o voľnom.</MessageText> <ResponseCode>ErrorNoFreeBusyAccess</ResponseCode> <DescriptiveLinkKey>0</DescriptiveLinkKey><MessageXml><> </MessageXml></ResponseMessage></FreeBusyResponse>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.NoFreeBusyAccessException<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > 5037<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" >Názov_servera<>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/errors" > https://<Server>.outlook.com/EWS/Exchange.asmx/WSSecurity<FreeBusyView> <><b00> </b00></> </FreeBusyView> </Server>
  xmlns = "http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types" > None
Napríklad používateľ Office 365 nedá zobraziť informácie o voľnom čase lokálneho používateľa. Však môžu ostatní používatelia zobraziť informácie o voľnom čase že rovnaký lokálneho používateľa.
PRÍČINA
Tento problém sa vyskytuje, ak názov domény pre prenos protokolu SMTP (Simple Mail) adresa používateľa, ktorý sa pokúšate zobraziť informácie o voľnom čase medzi názvy domén vo vzťahu organizácie. Napríklad pri spustení Testovanie OrganizationRelationship rutiny cmdlet, sa zobrazuje nasledujúci výstup:
RunspaceId: a6c3799f-2ecd-4d79-ae4b-6c470ddd1dee
Identifikácia:
ID: LocalFederatedDomainsAreMissingFromTheRemoteOrganizationRelationsipDomains
Stav: upozornenie
Popis: Sú lokálne externej domény, ktoré sa nenachádzajú v zozname domén
vzťah objektu vzdialeného organizácie.
IsValid: pravda
V takom prípade domény SMTP nie je manuálne pridať vzťah organizácie. To môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Office 365 používateľské konto bol vytvorený pred inováciou v prostredí Exchange Server 2010.
 • Použijete sprievodcu hybridnej konfigurácie servera Exchange Server 2010 v prostredí nastaviť dôveryhodnosť federácie.
Napríklad contoso.com je názov domény Office 365 používateľa. V tomto prípade Office 365 používateľské konto nemá @contoso.mail.onmicrosoft.com ako jeden z adresy servera proxy. Žiadosť o prostredí používa @contoso.com namiesto @contoso.mail.onmicrosoft.com pre Office 365 používateľské konto. Požiadavka zamietnutá, pretože vzťah organizácie v prostredí nemá contoso.com do neho.
RIEŠENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, upravte vzťah organizácie v prostredí zahrnúť domény SMTP používateľa, ktorý sa vyskytol problém. Na tento účel použite jeden z nasledujúcich postupov.

Metóda 1: Použitie konzola Exchange Management Console

 1. Na serveri Exchange lokálne otvorte konzolu Exchange Management Console a kliknite na Konfigurácia organizácieMicrosoft Exchange lokálne.
 2. Kliknite na kartu Organizácie vzťahov a zobrazte vlastnosti vzťah organizácie.
 3. Kliknite na kartu Externé organizácie , zadajte názov externej domény v poli externý domén organizácie externého servera Exchange a kliknite na tlačidlo Pridať.
 4. Opakujte krok 3 pre každú doménu, ktorú chcete pridať.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Metóda 2: Použiť prostredie prostredie Exchange Management Shell

 1. Lokálny server, Otvorte prostredie prostredie Exchange Management Shell.
 2. Nastaviť vzťah organizácie ako ukazovateľ. Spustite napríklad nasledujúci príkaz

  $OrgRel = Get-OrganizationRelationship Contoso
 3. Ďalšie domény, ktoré chcete pridať do premennej. Spustite napríklad nasledujúci príkaz:
  $OrgRel.DomainNames += "contoso.com"
 4. Aktualizácia vzťah organizácie pomocou novej hodnoty názvy domén. Spustite napríklad nasledujúci príkaz:
  Set-OrganizationRelationship $OrgRel.Name -DomainName $OrgRel.DomainNames
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Identifikujte problém v balíku Office 365, postupujte nasledovne:
 1. Pripojiť na Exchange Online pomocou vzdialeného PowerShell. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 2. Porovnanie adresa servera SMTP používateľ vzťah organizácie. Chcete urobiť, spustite príkaz:
  if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain) { write-host "The domain was found" -ForegroundColor Green } else { write-host (Get-Mailbox user).PrimarySmtpAddress.Domain "was not found" -ForegroundColor Yellow}
  Poznámka: Môžete tiež porovnať každú doménu, ktorá je uvedená v akceptované domény s názvy domén vo vzťahu organizácie. Urobiť, spustite nasledujúci príkaz:
  Get-AcceptedDomain | ForEach-Object { if ( (Get-OrganizationRelationship).DomainNames -contains $_.DomainName) { write-host $_.DomainName "was found" -ForegroundColor Green } else { write-host $_.DomainName "was not found" -ForegroundColor Yellow} }
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Potrebujete ďalšiu pomoc? ísť na Komunita Microsoft Community alebo Výmena fóra lokality TechNet.

Návod na odstránenie tohto problému.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2667844 – Posledná kontrola: 11/11/2016 00:27:00 – Revízia: 17.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • o365 hybrid gwt guided walk through kbtshoot kbmt KB2667844 KbMtsk
Pripomienky
acker.init();