Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Aktualizácia platformy pre systémy Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1

Súhrn
V tomto článku sa popisuje aktualizácia platformy pre systémy Windows 7 Service Pack 1 (SP1) a Windows Server 2008 R2 SP1. Táto aktualizácia rozširuje funkcie a zvyšuje výkon nasledujúcich grafických a zobrazovacích súčastí:
 • Direct2D
 • DirectWrite
 • Direct3D
 • Windows Imaging Component (WIC)
 • Windows Advanced Rasterization Platform (WARP)
 • Windows Animation Manager (WAM)
 • Rozhranie API dokumentov XPS
 • Dekodér videa H.264
 • Kodek JPEG XR
Získanie tejto aktualizácie
Centrum sťahovania softvéru
V Centre sťahovania softvéru je k dispozícii nasledujúci súbor na prevzatie:

PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.

Dátum vydania: 26. februára 2013

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online
Vyhlásenie o antivírusovej kontrole
Spoločnosť Microsoft skontrolovala tento súbor na prítomnosť vírusov pomocou najnovšieho antivírusového softvéru, ktorý bol v dobe publikovania súboru k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú jeho neoprávnenú zmenu.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1.

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je nutné reštartovať počítač.

Ďalšie informácie o tejto aktualizácii získate v časti Ďalšie informácie o aktualizácii.

Vyhlásenie o produktoch iných výrobcov

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Problémy s kompatibilitou v počítačoch s hybridnými grafickými kartami
Dôležité upozornenie: Niektoré počítače, v ktorých sa používa kombinácia grafických kariet Intel a AMD v hybridnej konfigurácii, obsahujú ovládače, ktoré nie sú kompatibilné s touto aktualizáciou platformy.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie a reštartovaní počítača môže v dôsledku týchto problémov s kompatibilitou dôjsť k zlyhaniu počítača. V takom prípade sa zobrazí chybové hlásenie Stop podobné nasledujúcemu hláseniu:

Snímka obrazovky chyby Stop

Poznámka:
Táto chyba Stop obsahuje text PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA a názov súboru Igdpmd64.sys alebo Igdpmd32.sys.

Na vyriešenie tohto problému môže byť potrebné nainštalovať aktualizáciu 2834140 (Chyba Stop 0x00000050 po nainštalovaní aktualizácie 2670838 v počítači so systémom Windows 7 SP1 alebo Windows Server 2008 R2 SP1). Pomocou nasledujúcich tabuliek tiež nainštalujte najnovšie kompatibilné ovládače pre grafickú kartu, ktorú používate.

Systémy Dell
SystémGrafický hardvérNajnovšie kompatibilné ovládače
Inspiron 14R N4110 a N4120AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7450M
AMD Radeon HD 7650M
Žiadne
Vostro 3350 a 3550AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
8.901.1.1, A10 (vydané v apríli 2012)
Inspiron 15R N5110AMD Radeon HD 6470M8.901.1.1, A10 (vydané v apríli 2012)
Vostro 3450AMD Radeon HD 6630M
AMD Radeon HD 7650M
Žiadne
Inspiron 14 N4050AMD Radeon HD 6470M8.930.0.0000, A03 (vydané v apríli 2012)
8.860.0.0, A01 (vydané v auguste 2011)
Vostro 1450AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 7450M
8.88+2342, A02, A03 (vydané v marci 2012)
8.860.0.0, A01 (vydané v auguste 2011)
Systémy HP
SystémGrafický hardvérNajnovšie kompatibilné ovládače
Pavilion dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex)
Pavilion dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)
AMD Radeon HD 6490M

AMD Radeon HD 6770M
8.882.2.3000 (vydané v novembri 2011)
Pavilion g4 (1212tx)
Pavilion g6 (1160ee, 1320ee)
Pavilion g7 (1226em)
AMD Radeon HD 6470M8.882.2.0 (vydané v októbri 2011)
ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730sAMD Radeon HD 6490M8.91-111013A-128465C (vydané v novembri 2011)
Pavilion dv4 (3029tx)AMD Radeon HD 6750MŽiadne
Envy 14 (2070ez)AMD Radeon HD 6630MŽiadne
Systémy Lenovo
SystémGrafický hardvérNajnovšie kompatibilné ovládače
G570AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Žiadne
G470AMD Radeon HD 6370M
AMD Radeon HD 7370M
Žiadne
ThinkPad Edge E420AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6630M
8.951.0.0000 (vydané v júli 2012)
G770AMD Radeon HD 6650MŽiadne
IdeaPad Y470AMD Radeon HD 6730MŽiadne
ThinkPad Edge E420s
ThinkPad Edge S420
AMD Radeon HD 6630MŽiadne
IdeaPad U400AMD Radeon HD 6470M 8.851.0.0 (vydané v novembri 2011)
Systémy Sony
SystémGrafický hardvérNajnovšie kompatibilné ovládače
Sony VPCCA1x
Sony VPCCA2x
Sony VPCCA3x
Sony VPCCA4x
Sony VPCCB1x
Sony VPCCB2x
Sony VPCCB3x
Sony VPCCB4x
AMD Radeon HD 6630MŽiadne
Sony VPCJ2xAMD Radeon HD 6470MŽiadne


Poznámka: V prípade počítačov, ktoré majú v stĺpci Najnovšie kompatibilné ovládače uvedený text Žiadne, spoločnosť Microsoft spolupracuje so spoločnosťou AMD na určení príčiny problému a vytvorení zodpovedajúcej opravy.

Ak ste na inštalovali aktualizáciu platformy pre systém Windows 7 a dochádza k problému s kompatibilitou, odporúčame vám dočasne odinštalovať aktualizáciu 2670838. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Programy a súčasti.
 2. Kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie.
 3. Kliknite na položku Aktualizácia pre systém Microsoft Windows (KB 2670838) a potom kliknite na položku Odinštalovať.
Kroky, ktoré musia po inštalácii vykonať vývojári aplikácií rozhrania DirectX pre systém Windows 7
Ak ste vývojárom aplikácií rozhrania DirectX pre systém Windows 7 a používate súpravu SDK (Software Development Kit) pre rozhranie DirectX z júna 2010, po nainštalovaní tejto aktualizácie platformy bude potrebné aktualizovať prostredia vývoja. S touto aktualizáciou platformy nie sú kompatibilné nasledujúce súbory .dll súvisiace s touto súpravou SDK:
 • D3D10SDKLayers.dll
 • D3D11SDKLayers.dll
 • D3D10ref.dll
 • D2D1debug.dll
Na aktualizovanie týchto súborov .dll môžete použiť jednu z nasledujúcich aplikácií alebo nástrojov:
 • Súprava SDK pre systém Windows 8: Táto súprava SDK aktualizuje aktuálne prostredie vývoja novými hlavičkami, knižnicami a nástrojmi, ktoré zahŕňajú súbory .dll pre vývojárov z predchádzajúceho zoznamu. Táto aktualizácia neaktualizuje kompilátory jazyka C alebo C++ ani prostredie IDE, vývojárom však umožňuje integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy.
 • Microsoft Visual Studio 2012: Táto aplikácia zahŕňa súpravu SDK pre systém Windows 8, prostredie Visual Studio 2012 IDE a nové kompilátory. Vývojárom tiež umožňuje integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy.
 • Nástroje Remote Tools for Visual Studio 2012: Tieto nástroje predstavujú minimálnu požiadavku, ktorú je potrebné splniť, aby bolo možné ďalej používať vrstvu ladenia Direct3D. Tieto nástroje aktualizujú len súbory .dll pre vývojárov z predchádzajúceho zoznamu. Vývojárom neumožňujú integrovať do aplikácií nové funkcie aktualizácie platformy. Tieto nástroje sú k dispozícii v časti „Remote Tools for Visual Studio 2012“ Centra sťahovania softvéru pre platformu Visual Studio alebo ich možno prevziať pomocou nasledujúcich prepojení:
  Poznámka:
  Nástroj Pix for Windows zo súpravy DirectX SDK nie je kompatibilný s touto aktualizáciou platformy. Ďalšie informácie o nových nástrojoch dostupných v aplikácii Visual Studio 2012 získate v článku Debugging Shaders in Visual Studio.
Ďalšie informácie o tejto aktualizácii platformy určené pre vývojárov získate na stránke Platform update for Windows 7.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o aktualizácii

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť aktualizáciu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Informácie o nahradení aktualizácií

Táto aktualizácia platformy nahrádza nasledujúce aktualizácie:
 • 2484033 K dispozícii je aktualizácia, ktorá zlepšuje výkon tlače dokumentov XPS v systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2
 • 2505438 Nízky výkon aplikácií používajúcich rozhranie DirectWrite API v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2
 • 2511250 V programe Internet Explorer 9 nemožno vytlačiť súbor SVG (Scalable Vector Graphics) alebo CSS3 (Cascading Style Sheet, úroveň 3)
 • 2522422 V programe Internet Explorer 9 nemožno tlačiť na niektorých tlačiarňach Canon
 • 2488113 Aplikácia používajúca rozhranie Direct2D alebo Direct3D môže zlyhať v systéme Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2
 • 2741355 Ak je v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 nainštalovaná grafická karta, ktorá podporuje len rozhranie DirectX 9, nie je možné spustiť program Windows Movie Maker 2012
Po nainštalovaní tejto aktualizácie platformy sa aktualizácie systému Windows 7 pre súbory, ktoré sú uvedené v časti Informácie o súboroch, nahradia aktualizáciami pre túto aktualizáciu platformy.

Informácie o súboroch

V globálnej verzii tejto rýchlej opravy sa inštalujú súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Dôležité upozornenie: Rýchle opravy pre systém Windows 7 a rýchle opravy pre systém Windows Server 2008 R2 sú súčasťou rovnakých balíkov. Na stránke žiadosti o rýchlu opravu sú však tieto rýchle opravy uvedené pre obidva operačné systémy. Ak chcete požiadať o opravu hotfix, ktorá je určená pre jeden alebo oba operačné systémy, vyberte rýchlu opravu, ktorá sa na stránke nachádza v zozname Windows 7/Windows Server 2008 R2. V jednotlivých článkoch si vždy prečítajte informácie v časti Vzťahuje sa na, aby ste zistili, pre ktoré operačné systémy je daná rýchla oprava určená.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
  VerziaProduktMedzníkPriečinok služby
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem vydaných opráv aj rýchle opravy.
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest) a súbory typu MUM (.mum), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Informácie o ďalších súboroch pre systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Súbory MUM a MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú kľúčové pre zachovanie stavu aktualizovanej súčasti. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492364,54413-Jan-201318:34x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201321:11x86Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,419,13613-Jan-201319:37x86Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.16492906,24013-Jan-201320:30x86Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,247,74413-Jan-201320:31x86Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492604,16013-Jan-201319:54x86Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492161,79213-Jan-201319:48x86Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492249,85613-Jan-201320:09x86Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,080,83213-Jan-201319:46x86Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492220,16013-Jan-201320:08x86Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,504,76813-Jan-201320:08x86Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492293,37613-Jan-201320:20x86Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164921,988,09613-Jan-201320:22x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201321:16x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201321:12x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201321:17x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201321:11x86Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201321:11x86Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201322:10Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,284,54404-Jan-201306:11x86Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492417,79213-Jan-201319:02x86Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,158,14413-Jan-201317:26x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492187,39213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492207,87213-Jan-201319:53x86Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,230,33613-Jan-201319:43x86Not applicable
Pre všetky podporované verzie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Xpsgdiconverter.dll6.2.9200.16492522,75213-Jan-201318:09x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll6.2.9200.164924,09613-Jan-201320:31x64Not applicable
D2d1.dll6.2.9200.164923,928,06413-Jan-201319:10x64Not applicable
Fntcache.dll6.2.9200.164921,175,55213-Jan-201319:58x64Not applicable
Dwrite.dll6.2.9200.164921,643,52013-Jan-201319:59x64Not applicable
D3d10level9.dll6.2.9200.16492648,19213-Jan-201319:24x64Not applicable
D3d10_1.dll6.2.9200.16492194,56013-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10_1core.dll6.2.9200.16492333,31213-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d10.dll6.2.9200.164921,238,52813-Jan-201319:20x64Not applicable
D3d10core.dll6.2.9200.16492296,96013-Jan-201319:38x64Not applicable
D3d11.dll6.2.9200.164921,887,23213-Jan-201319:38x64Not applicable
Dxgi.dll6.2.9200.16492363,00813-Jan-201319:49x64Not applicable
D3d10warp.dll6.2.9200.164922,565,12013-Jan-201319:51x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll6.2.9200.1649210,75213-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll6.2.9200.164923,58413-Jan-201320:32x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll6.2.9200.164922,56013-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll6.2.9200.164929,72813-Jan-201320:35x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll6.2.9200.164925,63213-Jan-201320:31x64Not applicable
Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll6.2.9200.164923,07213-Jan-201320:31x64Not applicable
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,28313-Jan-201321:23Not ApplicableNot applicable
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164262,776,57604-Jan-201306:11x64Not applicable
Wmphoto.dll6.2.9200.16492465,92013-Jan-201318:32x64Not applicable
Xpsprint.dll6.2.9200.164921,682,43213-Jan-201317:05x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP
Uianimation.dll6.2.9200.16492221,18413-Jan-201319:24x64Not applicable
Windowscodecsext.dll6.2.9200.16492245,24813-Jan-201319:25x64Not applicable
Windowscodecs.dll6.2.9200.164921,424,38413-Jan-201319:15x64Not applicable
Odkazy
Ďalšie informácie o súčasti Direct2D získate na stránke General information about Direct2D.

Ďalšie informácie o súčasti DirectWrite získate na stránke DirectWrite.

Ďalšie informácie o súčasti Direct3D získate na stránke Direct3D.

Ďalšie informácie o súčasti Windows Imaging Component získate na stránke Windows Imaging Component.

Ďalšie informácie o súčasti WARP získate na stránke Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) Guide.

Ďalšie informácie o súčasti Windows Animation Manager získate na stránke Windows Animation Manager.

Ďalšie informácie o dekodéri videa H.264 získate na stránke H.264 Video Decoder.

Ďalšie informácie o rozhraní API dokumentov XPS získate na stránke XPS Document API.

Ďalšie informácie o kodeku JPEG XR získate na stránke JPEG XR Codec overview.

Prečítajte si ďalšie informácie o terminológii používanej spoločnosťou Microsoft na popis aktualizácií softvéru.

Vlastnosti

ID článku: 2670838 – Posledná kontrola: 02/26/2014 16:13:00 – Revízia: 20.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB2670838
Pripomienky