K dispozícii je nástroj MetaAcl na úpravu povolení metabázy pre objekty správy služby IIS

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave metabázy. Pred úpravou metabázy skontrolujte, či máte k dispozícii záložnú kópiu, ktorú možno obnoviť v prípade výskytu problému. Informácie o príslušnom postupe získate v téme Pomocníka s názvom Configuration Backup/Restore (Zálohovanie a obnovenie konfigurácie) v konzole MMC (Microsoft Management Console).
SUHRN
Pomocou nástroja MetaAcl.vbs môžete upraviť predvolené povolenia nastavené pre metabázu služby IIS (Internet Information Services).

Je možné, že na tento článok databázy Microsoft Knowledge Base ste boli presmerovaní z nasledujúceho chybového hlásenia služby IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Failed to access IIS metabase. The process account used to run ASP.NET must have read access to the IIS metabase (e.g. IIS://servername/W3SVC). For information on modifying metabase permissions, please see http://support.microsoft.com/?kbid=267904.
Toto chybové hlásenie sa zobrazuje preto, lebo povolenia k metabáze sú nepostačujúce alebo sú nesprávne nastavené.

Ak chcete odstrániť túto chybu, upravte povolenia metabázy pomocou nástroja MetaAcl. Ďalšie informácie o nástroji MetaAcl a o fungovaní zoznamov prístupových práv (ACL) získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)
DALSIE INFORMACIE
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
Dátum vydania: 16. júla 2003

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Súbor Metaacl.exe obsahuje nasledujúce súbory:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Celú diskusiu o používaní nástroja MetaAcl.vbs si môžete prečítať po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)
Poznámka: Ak používate platformu ASP.Net 2.0 a povolenia metabázy musíte udeliť používateľskému kontu systému Windows, nepoužívajte nástroj MetaAcl. Namiesto toho spustite príkaz nástroja ASP.NET IIS Registration Tool s prepínačom -ga. Nasledujúci príkaz napríklad udelí povolenia k metabáze služby IIS používateľskému kontu systému Windows s názvom <WindowsUserAccount>:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Upozornenie: Ak metabázu upravíte nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie produktov používajúcich metabázu. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej úpravy metabázy, bude možné vyriešiť. Úpravy metabázy vykonávate na vlastné riziko.

Poznámka: Metabázu pred jej úpravou vždy najskôr zálohujte.
ODKAZY
Ďalšie informácie získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base alebo na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
326902 Zoznamy prístupových práv (ACL) a zmeny povolení zoznamov ACL metabázy pomocou nástroja MetaAcl (Tento obsah môže byť v angličtine)
Metabáza služby IIS (IIS 6.0)Vlastnosť AdminACL metabázy (IIS 6.0) Metabáza služby IIS (IIS 5.0)Základné objekty správy v službe IIS
Metaacl
Vlastnosti

ID článku: 267904 – Posledná kontrola: 05/21/2012 16:56:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbproductlink kbresolve kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB267904
Pripomienky