Popis nástrojov Remote Server Administration Tools pre systém Windows 8

Úvod
Medzi nástroje Remote Server Administration Tools (RSAT) pre systém Windows 8 Release Preview patrí nástroj Server Manager, moduly konzoly Microsoft Management Console (MMC), konzoly, rutiny cmdlet a poskytovatelia prostredia Windows PowerShell a nástroje príkazového riadka na správu rolí a súčastí používaných v systéme Windows Server 2012. V obmedzenom rozsahu prípadov možno pomocou týchto nástrojov spravovať roly a súčasti používané v systéme Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2008. Niektoré z týchto nástrojov možno používať aj na správu rolí a súčastí v systéme Windows Server 2003.
Ďalšie informácie

Nástroje Remote Server Administration Tools pre platformu Windows 8 a tabuľka podpory nástrojov

Technológia nástrojov RSATPopis nástrojov RSATSpravuje technológiu v systéme Windows Server 2003Spravuje technológiu v systéme Windows Server 2008Spravuje technológiu v systéme Windows Server 2012
Nástroje Active Directory Certificate Services ToolsNástroje Active Directory Certificate Services Tools zahŕňajú moduly Certification Authority, Certificate Templates, Enterprise PKI a Online Responder Management., okrem protokolu Online Certificate Status Protocol (OCSP)
Nástroje Active Directory Domain Services (AD DS) Tools a Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) ToolsMedzi nástroje Active Directory Domain Services (AD DS) Tools a Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) Tools patria nástroje Active Directory Administrative Center, Active Directory Domains and Trusts, Active Directory Sites and Services, Active Directory Users and Computers, ADSI Edit, DCPromo.exe, LDP.exe, NetDom.exe, NTDSUtil.exe, RepAdmin.exe, modul Active Directory pre prostredie Windows PowerShell a nástroje DCDiag.exe, DSACLs.exe, DSAdd.exe, DSDBUtil.exe, DSMgmt.exe, DSMod.exe, DSMove.exe, DSQuery.exe, DSRm.exe, GPFixup.exe, KSetup.exe, KtPass.exe, NlTest.exe, NSLookup.exe a W32tm.exe. - Nástroje Server for NIS Tools zahŕňajú rozšírenie modulu Active Directory Users and Computers a nástroj príkazového riadka Ypclear.exe., prostredie Windows PowerShell a vzdialená správa ADAC vyžadujú prevzatie balíka Active Directory Web Service., prostredie Windows PowerShell a vzdialená správa ADAC vyžadujú prevzatie balíka Active Directory Web Service.
Best Practices AnalyzerRutiny cmdlet Best Practices Analyzer pre prostredie Windows PowerShellNie je k dispozícii, v systéme WS03 nefungujú žiadne modely BPATento nástroj možno spustiť v systéme WS08 R2, ak je v ňom nainštalovaný balík Windows Management Framework 3.0. Pre systém WS08 nie sú k dispozícii žiadne modely BPA.
Nástroje BitLocker Drive Encryption Administration UtilitiesManage-bde, rutiny cmdlet prostredia Windows PowerShell pre šifrovanie BitLocker, nástroj BitLocker Recovery Password Viewer pre službu Active Directory, poskytovateľ BitLocker Network Unlock ProviderNie je k dispozíciiNie je k dispozícii
Aktualizácia klastrovKonzola správy aktualizácie klastrov, rutiny cmdlet aktualizácie klastrov pre prostredie Windows PowerShellNie je k dispozíciiNie je k dispozícii
Nástroje servera DHCPNástroje servera DHCP zahŕňajú konzolu DHCP Management Console, modul rutiny cmdlet servera DHCP pre prostredie Windows PowerShell a nástroj príkazového riadka Netsh., modul prostredia Windows PowerShell nefunguje v systéme WS03., modul prostredia Windows PowerShell nefunguje v systémoch WS08 a WS08 R2.
DirectAccess, smerovanie a vzdialený prístupKonzola správy smerovania a vzdialeného prístupu, konzola Connection Manager Administration Kit, poskytovateľ vzdialeného prístupu pre prostredie Windows PowerShellNie je k dispozíciiNie je k dispozícii
Nástroje servera DNSNástroje servera DNS: Nástroje servera DNS zahŕňajú modul DNS Manager, modul DNS pre prostredie Windows PowerShell a nástroj príkazového riadka Ddnscmd.exe.
Nástroje Failover Clustering ToolsNástroje Failover Clustering Tools zahŕňajú nástroje Failover Cluster Manager, Failover Clusters (rutiny cmdlet prostredia Windows PowerShell), MSClus a Cluster.exe.Nie je k dispozícii, nástroj Failover Cluster Manager funguje len v systéme Windows Server 2012. Množina rutín cmdlet prostredia Windows PowerShell podporuje systémy Windows Server 2012 a WS08R2. Nástroje MSClus a Cluster.EXE podporujú systémy Windows Server 2012, WS08R2 a WS08.
Nástroje File and Storage Services Tools• Nástroje File Services Tools zahŕňajú nasledujúce nástroje: Share and Storage Management Tools, Distributed File System Tools, File Server Resource Manager Tools, Services for NFS Administration Tools, rutiny cmdlet na správu rozhrania iSCSI pre prostredie Windows PowerShell – nástroje Distributed File System Tools zahŕňajú modul DFS Management a nástroje príkazového riadka Dfsradmin.exe, Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe a Dfsutil.exe.

• Nástroje File Server Resource Manager Tools zahŕňajú modul File Server Resource Manager a nástroje príkazového riadka Dirquota.exe, Filescrn.exe a Storrept.exe.

• Nástroje Share and Storage Management Tools zahŕňajú modul Share and Storage Management.
Nie je k dispozícii, rutiny cmdlet rozhrania iSCSI pre prostredie Windows PowerShell možno používať na správu rozhrania iSCSI len v systéme Windows Server 2012.
Nástroje Group Policy Management ToolsNástroje Group Policy Management Tools zahŕňajú konzolu Group Policy Management Console a nástroje Group Policy Management Editor a Group Policy Starter GPO Editor.
Nástroje Hyper-V ToolsNástroje Hyper-V Tools zahŕňajú modul Hyper-V Manager a nástroj na vzdialený prístup Virtual Machine Connection.Nie je k dispozíciiKonzola Hyper-V Manager nepodporuje správu serverov Hyper-V so systémom Server 2008 a Server 2008 R2.Nástroje Hyper-V Tools nie sú súčasťou nástrojov Remote Server Administration Tools pre systém Windows 8 Release Preview; sú k dispozícii ako súčasť systému Windows 8 Release Preview. Na používanie týchto nástrojov nie je potrebné inštalovať nástroje RSAT. Konzola Hyper-V Manager pre systém Windows Server 2012 nepodporuje správu serverov Hyper-V so systémom Server 2008 a Server 2008 R2.
Nástroje IP Address Management (IPAM) Management ToolsKonzola klienta IP Address ManagementNie je k dispozíciiNie je k dispozícii
Network Adapter Teaming alebo NIC TeamingKonzola správy Network Adapter TeamingNie je k dispozíciiNie je k dispozícii
Nástroje Network Load Balancing ToolsNástroje Network Load Balancing Tools zahŕňajú nástroj Network Load Balancing Manager, rutiny cmdlet Network Load Balancing pre prostredie Windows PowerShell a nástroje príkazového riadka NLB.exe a WLBS.exe.
Nástroje Remote Desktop Services ToolsNástroje Remote Desktop Services Tools zahŕňajú moduly Remote Desktop a nástroje RD Gateway Manager, tsgateway.msc, RD Licensing Manager, licmgr.exe, RD Licensing Diagnoser a lsdiag.msc. Nástroj Server Manager by sa mal používať na správu všetkých ostatných služieb rolí RDS okrem služieb RD Gateway a RD Licensing.
Nástroj Server ManagerNástroj Server Manager zahŕňa konzolu Server Manager.Vzdialená správa pomocou nástroja Server Manager je k dispozícii v systémoch Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012.Nie je k dispozíciiK dispozícii pre systém WS08 R2 a novšie verzie, nie pre systém WS08
Nástroje SMTP Server ToolsNástroje SMTP Server Tools zahŕňajú modul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).Tieto nástroje nie sú k dispozícii v nástrojoch RSAT pre systém Windows 8 Release Preview.
Nástroje Storage Explorer ToolsNástroje Storage Explorer Tools zahŕňajú modul Storage Explorer.Nie je k dispozíciiTieto nástroje nie sú k dispozícii v nástrojoch RSAT pre systém Windows 8 Release Preview.
Nástroje Storage Manager for Storage Area Network (SAN) ToolsNástroje Storage Manager for SAN Tools zahŕňajú modul Storage Manager for SAN a nástroj príkazového riadka Provisionstorage.exe., nástroje Storage Manager for SAN Tools sú k dispozícii v systémoch Windows Server 2003 R2 a v novších verziách.Tieto nástroje nie sú k dispozícii v nástrojoch RSAT pre systém Windows 8 Release Preview.
Nástroj Volume ActivationManage Volume Activation, vmw.exeNie je k dispozíciiPomocou tohto nástroja možno spravovať aktiváciu multilicencií na vzdialených serveroch so systémom WS08 alebo WS08 R2, nemožno ho však v týchto operačných systémoch spúšťať.
Nástroje Windows System Resource Manager ToolsNástroje Windows System Resource Manager Tools zahŕňajú modul Windows System Resource Manager a nástroj príkazového riadka Wsrmc.exe.Nie je k dispozícii
Nástroje Windows Server Update Services ToolsNástroje Windows Server Update Services Tools zahŕňajú modul Windows Server Update Services, WSUS.msc.Nie je k dispozícii
WS03 R2 WS08 R2 RSAT Client for Windows 8 Remote Server Admin Tool
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2693643 – Posledná kontrola: 11/16/2012 14:01:00 – Revízia: 1.0

  • kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB2693643
Pripomienky