Chyba: Program Windows Prieskumník prestal pracovať

Príznaky
Pri práci v systéme Windows sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Program Windows Prieskumník prestal pracovať Systém Windows sa reštartuje.
Bezprostredne pred alebo po zobrazení chybového hlásenia tiež zabliká obrazovka.
Príčina
Tento problém môže byť spôsobený niektorým z nasledujúcich problémov:
 • Používate neaktuálny alebo poškodený grafický ovládač.
 • Systémové súbory v počítači sú poškodené alebo sú v nesúlade s inými súbormi.
 • Počítač je infikovaný vírusom alebo malvérom. 
 • Niektoré aplikácie alebo služby spustené v počítači spôsobujú, že program Windows Prieskumník prestáva pracovať.

Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, musíte určiť, prečo program Windows Prieskumník prestáva pracovať. Pri určovaní príčiny problému postupujte podľa nasledujúcich krokov na riešenie problému.

Aktualizácia aktuálneho grafického ovládača

Neaktuálne alebo poškodené grafické ovládače môžu spôsobovať, že program Windows Prieskumník prestáva pracovať. Mnohé z týchto problémov možno vyriešiť prevzatím a nainštalovaním najnovšieho grafického ovládača. Ak to chcete urobiť, môžete použiť službu Windows Update, navštíviť webovú lokalitu výrobcu vášho systému alebo kontaktovať výrobcu priamo.
Ďalšie informácie o aktualizovaní ovládačov získate v nasledujúcich článkoch na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Kontrola súborov pomocou nástroja Kontrola systémových súborov

Pomocou nástroja Kontrola systémových súborov môžete skontrolovať, či v počítači nechýbajú alebo nie sú poškodené niektoré súbory. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte reťazec cmd do poľa Vyhľadať.
 2. V oblasti výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku cmd.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla konta správcu.
 3. Kliknite na položku Pokračovať (ak ste správca) alebo zadajte heslo správcu a potom kliknite na položku Pokračovať.
 4. Do príkazového riadka zadajte príkaz Sfc /scannow a stlačte kláves ENTER.

Kontrola môže určitý čas trvať, preto buďte trpezliví. Systém Windows opraví všetky poškodené alebo chýbajúce súbory, ktoré nájde. Ak sú na opravu problému potrebné informácie z inštalačného disku CD, môže sa zobraziť výzva na vloženie disku CD systému Windows.

Ďalšie informácie o nástroji Kontrola systémových súborov získate v nasledujúcom článku databázy KB na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Kontrola vírusových alebo malvérových infekcií počítača

Vírusové alebo malvérové infekcie môžu spôsobovať problémy s výkonom aplikácií. Pomocou svojho obľúbeného antivírusového softvéru skontrolujte, či sa v počítači neskrývajú infekcie. Ak antivírusový softvér nemáte, môžete si bezplatne prevziať a nainštalovať program Microsoft Security Essentials pomocou nasledujúceho prepojenia.

Kontrola problémov so spúšťaním pomocou spustenia počítača v núdzovom režime

Spustite počítač v núdzovom režime a skontrolujte, či sa problém opakuje. Po spustení počítača v núdzovom režime pracujte ako zvyčajne a vykonajte rovnaké kroky, pri ktorých sa zobrazila chyba. Ak sa chyba zobrazí aj v núdzovom režime, prejdite do nasledujúcej časti a postupujte podľa krokov na riešenie problému vykonaním čistého spustenia. 

Informácie o postupe pri spustení počítača v núdzovom režime získate v nasledujúcom článku na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Spustenie počítača v prostredí s čistým spustením a riešenie problému

Ak v núdzovom režime nedochádza k rovnakým zlyhaniam, je veľmi pravdepodobné, že problém spôsobuje položka pri spustení. Pomocou krokov v nasledujúcom článku vykonajte čisté spustenie a identifikujte položku, ktorá spôsobuje problém.

Ďalšie postupy riešenia problému:

Problémy uvedené nižšie sú menej časté, napriek tomu však môžu spôsobovať, že program Windows Prieskumník prestáva pracovať. 

Testovanie pamäte RAM počítača

Opakujúce sa problémy so systémom Windows môže spôsobovať chybná pamäť RAM (Random-Access Memory). Použite nástroj Windows Diagnostika pamäte: kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Diagnostika pamäte a vyberte výsledok v zozname. Po zobrazení okna nástroja Windows Diagnostika pamäte vyberte položku Reštartovať a zisťovať, či sa vyskytli problémy (odporúča sa).

Overenie poškodenia súborov obrázkov

Poškodené obrázky môžu spôsobovať problémy s programom Windows Prieskumník. Ak program Windows Prieskumník prestáva pracovať pri práci s obrázkami alebo prehľadávaní priečinkov obsahujúcich obrázky, niektoré súbory obrázkov môžu byť poškodené. Ak chcete overiť tento problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač.
 2. Kliknite na položku Usporiadať a v rozbaľovacom zozname vyberte položku Možnosti priečinka a hľadania.
 3. V okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Zobrazenie.
 4. Začiarknite políčko Vždy zobrazovať ikony namiesto miniatúr.
 5. Zrušte začiarknutie políčka Na miniatúrach zobrazovať ikonu súboru.
 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Možnosti priečinka.
Teraz prejdite do ľubovoľného priečinka obsahujúceho obrázky alebo videá a skontrolujte, či sa problém opakuje. Ak program Windows Prieskumník prestáva pracovať, zobrazený priečinok pravdepodobne obsahuje súbory obrázkov, ktoré sú poškodené alebo obsahujú poškodené údaje miniatúr.

Poznámka: Po úprave možností Na miniatúrach zobrazovať ikonu súboru a Vždy zobrazovať ikony namiesto miniatúr sa prestanú zobrazovať miniatúry súborov, takže obrázky a ďalšie súbory sa budú zobrazovať použitím predvolenej ikony pre daný typ súboru. Ak sa chyba opakuje, keď sú tieto možnosti nastavené, problém nesúvisí s obrázkami a videami a príslušné možnosti priečinka by ste mali nakonfigurovať na pôvodné nastavenie.

Prezrite si podrobnosti chyby a určite, ktorá aplikácia spôsobila, že program Windows Prieskumník prestal pracovať. Postupujte pri tom podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte text Centrum akcií do poľa Vyhľadať a v zobrazenom zozname kliknite na položku Centrum akcií.
 2. V okne Centra akcií kliknite na položku Údržba, kliknite na položku Zobraziť históriu spoľahlivosti a potom v dolnej časti okna Monitor spoľahlivosti kliknite na položku Zobraziť všetky hlásenia problémov.
 3. Prejdite na zoznam položiek programu Windows Prieskumník.
 4. Dvojitým kliknutím na položku Program prestal pracovať zobrazte technické podrobnosti a poznačte si ich.
 

Obnovenie systému

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou vyššie uvedených postupov, môžete pomocou nástroja Obnovovanie systému obnoviť počítač do stavu, v akom sa nachádzal skôr, než sa začal vyskytovať problém. Ak sa problém začal vyskytovať pred mesiacom alebo skôr, môže byť lepšie postupovať podľa krokov uvedených v ďalšej časti a vyriešiť problém vykonaním priamej inovácie. Ak chcete obnoviť systém, postupujte podľa krokov uvedených v nasledujúcom článku:

Vykonanie priamej inovácie

Ak sa problém začal vyskytovať pred mesiacom alebo skôr, môže byť lepšie vykonať priamu inováciu a obnoviť pôvodnú inštaláciu systému Windows. Vykonaním priamej inovácie sa nepoškodia súbory ani aplikácie, ktoré sú aktuálne nainštalované v počítači. Ak chcete vykonať priamu inováciu, postupujte podľa krokov uvedených v nasledujúcom článku:

Ďalšie informácie
Máte ďalšie otázky? Ak chcete získať bezplatnú podporu, použite našu komunitu Microsoft Community, kde môžete vyhľadávať odpovede alebo položiť konkrétne otázky iným používateľom. Kliknutím na nasledujúce prepojenie navštívte fóra komunity Microsoft Community:

Ak chcete zobraziť príspevky s odpoveďami týkajúcimi sa tohto problému, kliknite na nasledujúce prepojenie:

Vlastnosti

ID článku: 2694911 – Posledná kontrola: 03/31/2016 17:55:00 – Revízia: 18.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • KB2694911
Pripomienky