Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako vypnúť automatické ukladanie do vyrovnávacej pamäte servera proxy v programe Internet Explorer

SUHRN
Pri konfigurácii programu Internet Explorer na používanie automatickej konfigurácie servera proxy pomocou skriptu program uloží do vyrovnávacej pamäte záznamy servera proxy vrátené volaním FindProxyForURL. Mechanizmus ukladania do vyrovnávacej pamäte (výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy) sa vykonáva na základe hostiteľa, a nie na základe adresy URL. Tento mechanizmus zabraňuje použitiu rôznych serverov proxy na získanie prístupu na ten istý webový server. Nasledujúci príklad demonštruje toto správanie:
 • Nakonfigurujte webový server s názvom Webserver sa dvomi virtuálnymi priečinkami: /login a /test.
 • vytvorte nasledovný súbor .pac:
  function FindProxyForURL (url, host){if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";else return "PROXY myproxy:80";}
 • Nakonfigurujte program Internet Explorer na použitie súboru .pac.
 • Spustite program Internet Explorer a zadajte nasledovnú webovú adresu:
  http://webserver/login
  Program Internet Explorer načíta súbor .pac a správne použije priame pripojenie.
 • Po zobrazení prihlasovacej stránky zadajte adresu http://webserver/test. Ak použijete nástroj Sledovanie siete, môžete pozorovať, že pri prístupe na stránku http://webserver/test sa stále používa priame pripojenie namiesto pripojenia myproxy.
DALSIE INFORMACIE
Výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy sú mechanizmom vylepšenia výkonu, ktorý bol pridaný do prehľadávača Internet Explorer 5.5 a novších prehľadávačov. Účelom ukladania do vyrovnávacej pamäte je redukovanie spracúvania skriptu pre automatickú konfiguráciu servera proxy na strane klienta. Pri pripájaní na internetovú lokalitu sa funkcia FindProxyForURL použije na určenie možnosti použitia servera proxy a výber servera proxy. Program Internet Explorer 5.5 a novšia verzia najprv preskúmaním výsledkov uložených v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy zistí, či bol server proxy pri predchádzajúcich pokusoch použitý na pripojenie k hostiteľovi. Ak toto overenie zlyhá, znamená to, že ide o prvý pokus o pripojenie k hostiteľovi počas aktuálnej relácie a uplatní sa štandardná logika zisťovania servera proxy. Nasledujúci zoznam ilustruje spôsob používania logiky v programe Internet Explorer 5.5 a novšej verzie na určenie možnosti použitia servera proxy a výber servera proxy:
 • Ak je v programe Internet Explorer zapnutá možnosť Automaticky zistiť nastavenie, vykoná sa pokus o prevzatie súboru Wpad.dat z miestnej siete (LAN) a o jeho spracovanie ako automatického konfiguračného skriptu servera proxy. Ak je server proxy zo skriptu vrátený a program Internet Explorer vytvoril pripojenie cez server proxy, výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy sa aktualizujú vráteným názvom hostiteľa a servera proxy.
 • Ak je v programe Internet Explorer zapnutá možnosť Použiť automatický konfiguračný skript, automatický konfiguračný skript sa prevezme a spracuje. Ak je server proxy zo skriptu vrátený a program Internet Explorer vytvoril pripojenie cez server proxy, výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy sa aktualizujú vráteným názvom hostiteľa a servera proxy.
 • Ak je program Internet Explorer nakonfigurovaný pre statický server proxy, názov servera proxy sa získa z databázy Registry.
Keď program Internet Explorer používa automatický konfiguračný skript servera proxy, pripojenie na server proxy sa otvorí vtedy, ak spracovanie skriptu naznačuje, že sa má server proxy použiť. Ak server proxy nemôže nadviazať spojenie, pridá sa názov servera proxy do zoznamu neplatných serverov proxy a počas 30 minút sa nepoužije. Ak automatický konfiguračný skript servera proxy obsahuje podmienku PROXY return, v ktorej sa uvádza viac serverov proxy, pokúsi sa použiť ďalší servery proxy zo zoznamu až do vyčerpania zoznamu alebo do nadviazania pripojenia. Ak sa zoznam vyčerpal a nebolo nadviazané žiadne spojenie, v programe Internet Explorer sa zobrazí chybové hlásenie Stránka sa nedá zobraziť.

Po nadviazaní spojenia cez server proxy sa názov lokality hostiteľa a názov servera proxy uložia do vyrovnávacej pamäte. Pri ďalších pokusoch o prístup k tomuto hostiteľovi v rovnakej relácii program Internet Explorer použije informácie z vyrovnávacej pamäte o tom, ktorý server proxy sa má použiť. Všetky nasledujúce pripojenia k hostiteľovi sa preto pokúsi uskutočniť cez server proxy, ktorý bol predtým použitý. Znamená to, že v prípade nedostupnosti názvu servera proxy uloženého vo vyrovnávacej pamäti nie je počas tej istej relácie automatický konfiguračný skript servera opakovane spracovaný a v programe Internet Explorer sa zobrazí chybové hlásenie Stránka sa nedá zobraziť.

Na zabezpečenie potrebnej redundancie servera proxy môžete výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy vypnúť. Každá požiadavka GET vydaná programom Internet Explorer bude potom spracovaná na strane klienta. V dôsledku toho môže byť výkonnosť programu Internet Explorer ovplyvnená logikou automatického konfiguračného skriptu servera proxy a jeho veľkosťou. Ak chcete vypnúť výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy, použite jednu z nasledovných metód.

Poznámka Vypnutie automatického ukladania do vyrovnávacej pamäte servera proxy môže ovplyvniť výkonnosť programu Internet Explorer.

Metóda 1: Úprava databázy Registry

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP


Výsledky uložené v automatickej vyrovnávacej pamäti servera proxy je možné vypnúť pomocou nasledujúceho kľúča databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


Hodnota: EnableAutoproxyResultCache
Typ: REG_DWORD
Hodnota údajov: 0 = vypnúť ukladanie do vyrovnávacej pamäte; 1 (alebo kľúč neexistuje) = zapnúť vyrovnávaciu pamäť na automatické ukladanie servera proxy (toto je predvolené správanie)
Ak kľúč databázy Registry neexistuje, môžete ho vytvoriť pomocou nasledujúceho súboru databázy Registry:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Metóda 2: Úprava nastavení skupinovej politiky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V Editore objektov politiky skupiny dvakrát kliknite na položku User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. Dvakrát kliknite na možnosť Vypnúť ukladanie automatického konfiguračného skriptu servera proxy do vyrovnávacej pamäte.
 4. Kliknite na možnosť Zapnúť a na tlačidlo OK.
Tento kľúč databázy Registry budete môcť použiť na pripájanie prostredníctvom servera proxy, ktorý spracúva zabezpečené a nezabezpečené požiadavky na tom istom serveri. Jedným z príkladov tohto správania je softvér SQUID Proxy Server. Vzhľadom na to, že program Internet Explorer zvyčajne ukladá informácie o porte do vyrovnávacej pamäte, nemusí pri odosielaní zabezpečených a nezabezpečených odoziev na rovnaký server odosielať zabezpečené požiadavky cez správne číslo portu, ale na iné čísla portu.Ďalšie informácie o pridávaní zoznamu neplatných serverov proxy sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
320507 Program Internet Explorer nenadviaže spojenie s neplatným serverom proxy počas 30 minút (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
pac autoconfiguration autoproxy shExpMatch
Vlastnosti

ID článku: 271361 – Posledná kontrola: 04/28/2010 15:41:35 – Revízia: 8.0

 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • kbenv kbhowto KB271361
Pripomienky