Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Odstraňovanie chýb pri ukladaní súborov programu Excel

SUHRN
Pri pokuse o uloženie súboru programu Microsoft Excel sa môžu vyskytovať problémy, ak je splnená jedna alebo viaceré z nasledujúcich podmienok:
 • Súbor programu Excel ukladáte na sieťovú jednotku, pre ktorú máte obmedzené povolenia.
 • Súbor programu Excel ukladáte do umiestnenia, v ktorom nie je dostatok voľného miesta.
 • Pripojenie k súboru programu Excel sa stratilo.
 • Vyskytol sa konflikt s antivírusovým programom.
 • Ukladáte zdieľaný súbor programu Excel.
 • Pri ukladaní súboru programu Excel ste prekročili maximálnu dĺžku cesty 218 znakov.
 • V programe Excel je zapnutá funkcia prevodu výpočtu vzorcov.
 • Súbor bol vytvorený pomocou šablóny, ktorá obsahuje vložené objekty.
ÚVOD
V tomto článku sa popisujú postupy pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytovať pri ukladaní súborov programu Microsoft Excel.
DALSIE INFORMACIE

Poznámky pred riešením problému

Ak sa tento problém vyskytuje pri práci so súborom, ktorý ste ešte neuložili, pred pokračovaním v riešení problému si prečítajte časť Uloženie súboru programu Excel pred riešením problému.

Ďalšie informácie o spôsobe, akým program Excel ukladá súbory, získate v časti Proces uloženia súboru programu Excel.

Pri riešení problému s ukladaním v programe Excel postupujte podľa nasledujúcich krokov v poradí, v akom sú uvedené, až kým sa problém nevyrieši.

Krok 1: Uloženie súboru programu Excel do iného umiestnenia

Ak súbor programu Excel môžete správne uložiť na lokálnu jednotku pevného disku, na sieťovú jednotku alebo na disketovú jednotku, problémy môžu mať nasledujúce príčiny: Ak súbor programu Excel nemožno správne uložiť na lokálnu jednotku pevného disku, na sieťovú jednotku ani na disketovú jednotku, problémy môžu mať nasledujúce príčiny: Ak problém nie je spôsobený žiadnou z týchto príčin, skúste použiť krok 2.

Krok 2: Uloženie nového súboru programu Excel do pôvodného umiestnenia

Ak chcete do pôvodného umiestnenia uložiť nový súbor programu Excel, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vytvorte nový zošit programu Excel.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 3. V dialógovom okne Uložiť ako postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. V poli Uložiť do kliknite na umiestnenie, v ktorom je uložený pôvodný súbor programu Excel.
  2. Do poľa Názov súboru zadajte názov nového súboru programu Excel.
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ak do pôvodného umiestnenia možno uložiť nový súbor programu Excel, problém môže mať nasledujúce príčiny: Ak nový súbor programu Excel nemožno uložiť do pôvodného umiestnenia, problém môže mať nasledujúcu príčinu: Ak je na jednotke dostatok voľného miesta, skúste použiť krok 3.

Krok 3: Uloženie súboru programu Excel v núdzovom režime systému Microsoft Windows

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou krokov 1 a 2, reštartujte systém Windows v núdzovom režime a pokúste sa uložiť súbor programu Excel na lokálnu jednotku pevného disku.

Poznámka: Ak na ukladanie súborov programu Excel používate sieťové umiestnenie, pokúste sa systém Windows reštartovať v núdzovom režime s podporou sieťových funkcií a potom sa pokúste uložiť súbor programu Excel.

Ďalšie informácie o spustení systému Windows v núdzovom režime a o vykonaní čistého spustenia získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
156126 Riešenie problémov so systémom Windows 95 pomocou núdzového režimu (Tento obsah môže byť v angličtine)
192926 Riešenie problémov so systémom Windows 98 pomocou čistého spustenia počítača
267288 Čisté spustenie počítača so systémom Windows Millennium Edition (Tento obsah môže byť v angličtine)
266169 Riešenie problémov s úsporným režimom, režimom dlhodobého spánku a vypínaním počítača v systéme Windows 2000 (Tento obsah môže byť v angličtine)
281770 Riešenie problémov so systémom Windows 2000 pomocou čistého spustenia počítača

Ak sa súbor programu Excel uloží po reštartovaní systému Windows v núdzovom režime, pokúste sa súbor uložiť znova. Ak chcete uložiť súbor, kliknite na položku Uložiť v ponuke Súbor.

Ak sa súbor programu Excel neuloží (alebo znova neuloží) po reštartovaní systému Windows v núdzovom režime, problém môže mať nasledujúce príčiny:

Príčiny

Doplnok od iného výrobcu

Ak sa súbor programu Excel neuloží, keď je program Excel spustený v núdzovom režime systému Windows, problém môže byť spôsobený doplnkom od iného výrobcu alebo súborom, ktorý je uložený v jednom zo spúšťacích umiestnení programu Excel. Tieto súbory sa v predvolenom nastavení načítavajú pri spúšťaní programu Excel.

Nezávislí dodávatelia softvéru niekedy inštalujú vlastné doplnky, ktoré spolupracujú s programom Excel. Niektoré z týchto doplnkov sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s existujúcim funkciami programu Excel, zatiaľ čo iné sú určené na umožnenie jednoduchého prechodu pri používaní produktu od iného výrobcu. Tieto doplnky od iných výrobcov zvyčajne nezasahujú do typickej činnosti programu Excel. Existujú však výnimky, kedy sa konflikt pri ukladaní v programe Excel vyskytuje kvôli doplnku.

Ak chcete otestovať doplnok programu Excel od iného výrobcu a určiť, či nespôsobuje problém s ukladaním v programe Excel, spustite program Excel v núdzovom režime. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite program Excel.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a ukážte na položku Programy.
 3. Pri spúšťaní programu Excel stlačte a držte kláves CTRL, až kým sa nezobrazí hlásenie podobné nasledujúcemu:
  Program Excel zistil, že je stlačený kláves CTRL. Chcete program Excel spustiť v núdzovom režime?
 4. Kliknite na tlačidlo Áno.
 5. Pokúste sa uložiť nový súbor programu Excel a potom ho uložte ešte raz.
Ak sa súbor uloží správne, pravdepodobnou príčinou problému bol vlastný doplnok alebo súbor uložený v spúšťacom umiestnení programu Excel. Ak chcete identifikovať problém, musíte vyhľadať a odstrániť príslušný doplnok alebo súbor. Keď určíte doplnok alebo súbor, ktorý spôsoboval problém, obráťte sa na dodávateľa, ktorý ho navrhol. Dodávateľ môže mať k dispozícii ďalšie informácie o probléme a aktualizáciu, ktorá ho rieši.

Ak chcete získať ďalšie informácie o núdzovom režime balíka Microsoft Office, kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Excel v ponuke Pomocník, zadajte text núdzový režim balíka office do poľa Hľadať na table Pomoc a kliknutím na položku Spustiť hľadanie zobrazte príslušnú tému.

Ďalšie informácie o určení priečinkov, ktoré program Excel používa pri spúšťaní, a o ďalších možnostiach vypnutia tejto funkcie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
291218 Používanie spúšťacích priečinkov v programe Excel 2002
826922 Zabránenie automatickému otváraniu súborov v programoch Excel 2003 a Excel 2002 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Na začiatok

Program TSR (Terminate and Stay Ready)

Ak je program Excel spustený v núdzovom režime a súbor programu Excel sa nedá uložiť na lokálnu jednotku, a prípadne ani na sieťovú jednotku, problém môže byť spôsobený programom TSR (Terminate and Stay Resident), ktorý je spustený v reálnom režime systému Windows. Tieto typy programov sa zvyčajne automaticky spúšťajú v rámci procesu spúšťania systému Windows.

Poznámka: Všetky programy TSR môžete vylúčiť. Stačí, ak problém s ukladaním v programe Excel otestujete v núdzovom režime systému Windows.

Po reštartovaní systému Windows v núdzovom režime môžete v tomto režime spustiť aj program Excel a určiť, či sa problém naďalej vyskytuje. Ak chcete program Excel spustiť v núdzovom režime, postupujte podľa krokov uvedených v časti Doplnok od iného výrobcu.

Ak sa daný problém prestal vyskytovať, pomocou procesu eliminovania určite program TSR, ktorý spôsobuje problém. Ak si nie ste istí, ako to urobiť, obráťte sa na svojho dodávateľa systému Microsoft Windows a požiadajte ho o podrobné informácie o tom, ako vylúčiť jednotlivé programy, ktoré sa načítavajú pri spúšťaní systému Windows.

Ďalšie informácie o riešení problémov s procesom spúšťania systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
281965 Riešenie problémov pomocou nástroja Msconfig v systéme Windows 98
281995 Riešenie problémov pomocou nástroja Msconfig v systéme Windows Millennium Edition (Tento obsah môže byť v angličtine)
Na začiatok

Obmedzené povolenia

Pri ukladaní súboru programu Excel musíte mať nasledujúce povolenia k priečinku, do ktorého súbor ukladáte:
 • povolenia na čítanie,
 • povolenia na zápis,
 • povolenia na premenovanie,
 • povolenia na odstránenie.
Poznámka: Ak tieto povolenia nemáte, proces ukladania v programe Excel nemožno dokončiť.

Na začiatok

Nedostatok voľného miesta na jednotke

Pri ukladaní na každú jednotku, či už je to disketová jednotka, lokálna jednotka pevného disku alebo sieťová jednotka, je potrebné uistiť sa, že na danej jednotke je dostatok voľného miesta na uloženie súboru. Ak na cieľovej jednotke nie je dostatok voľného miesta, program Excel nemôže dokončiť operáciu ukladania a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Disk je plný.


Ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
214245 Pri ukladaní zošita v programe Excel sa zobrazuje hlásenie Disk je plný
223813 Chybové hlásenie: Dokument nebol uložený. Predtým uložená verzia bola možno odstránená. (Tento obsah môže byť v angličtine)
214073 Pri pokuse o uloženie súboru v programe Excel sa zobrazuje chybové hlásenie
Na začiatok

Strata sieťového pripojenia

Ak pracujete so súborom programu Excel a stratí sa pripojenie k jednotke, na ktorej je súbor uložený, pri pokuse o uloženie súboru sa môže zobraziť chybové hlásenie.

Príčinou tohto problému je skutočnosť, že pri otváraní súboru Excel zo sieťového umiestnenia sa do lokálneho počítača nemusia prevziať niektoré časti súboru. Vyrovnávacie pamäte kontingenčných tabuliek, objekty ActiveX a sekcia VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) daného súboru sa do lokálneho počítača preberajú až vtedy, keď k nim používateľ získa prístup v lokálnej relácii programu Excel.

Ak sa stratí sieťové pripojenie, program Excel nemôže získať prístup k častiam súboru, ktoré sa neprevzali do lokálneho počítača, a nemôže uložiť súbor.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
291204 Pri ukladaní súboru v programe Excel po strate sieťového pripojenia sa zobrazuje chybové hlásenie
214073 Pri pokuse o uloženie súboru v programe Excel sa zobrazuje chybové hlásenie
114440 Chyba pri úprave alebo ukladaní súboru, ak nemožno získať prístup k súboru na disku (Tento obsah môže byť v angličtine)
Na začiatok

Konflikt s antivírusovým softvérom

Ak je nainštalovaný alebo spustený antivírusový softvér, pri pokuse o uloženie existujúceho súboru programu Excel sa môže zobraziť chybové hlásenie. Pri pokuse o uloženie nového súboru programu Excel sa chybové hlásenie nezobrazuje. Chybové hlásenie sa môže zobraziť preto, lebo niektoré antivírusové programy rýchlo kontrolujú všetky nové súbory uložené v počítači. Táto kontrola môže v niektorých prípadoch prerušiť proces ukladania v programe Excel. Toto prerušenie môže zabrániť programu Excel v správnom uložení súboru.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
265103 Pri pokuse o uloženie súboru v programe Excel 2000 sa zobrazuje chybové hlásenie Nie je možné získať prístup k súboru <názov súboru>... Súbor môže byť iba na čítanie. (Tento obsah môže byť v angličtine)
Na začiatok

Konflikt pri zdieľaní súboru

Ak pracujete so zdieľaným súborom programu Excel v rovnakom čase ako iný používateľ, môže sa zobraziť chybové hlásenie, ak sa vy aj druhý používateľ pokúsite súbor uložiť naraz. Chybové hlásenie sa zobrazuje preto, lebo program Excel nemôže uložiť súbor, keď ho práve ukladá iná inštancia programu Excel.

Ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
130494 Pri ukladaní zdieľaného zošita v programe Excel 2002 sa zobrazuje chybové hlásenie Tento súbor bol uzamknutý
Na začiatok

Dĺžka názvu súboru

Ak sa pokúsite uložiť alebo otvoriť súbor programu Excel a cesta daného súboru (vrátane názvu súboru) obsahuje viac než 218 znakov, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Názov súboru je neplatný.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
213983 Chybové hlásenie pri ukladaní alebo otváraní súboru v programe Excel 2002: Názov súboru je neplatný
Na začiatok

Je zapnutá funkcia prevodu výpočtu vzorcov

Keď súbor programu Excel uložíte v staršej verzii programu Excel, môže sa zobraziť chybové hlásenie, ak daný súbor obsahuje určité funkcie a je zapnutá funkcia prevodu výpočtu vzorcov.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
215281 Chyby pri ukladaní v staršom formáte súborov, ak je v programe Excel 2000 zapnutá funkcia prevodu výpočtu vzorcov (Tento obsah môže byť v angličtine)
Na začiatok

Šablóna obsahuje vložený objekt

Pri ukladaní súboru programu Excel, ktorý bol pôvodne vytvorený pomocou šablóny obsahujúcej vložený objekt, sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Dokument nebol uložený
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
121942 Pri ukladaní súboru vytvoreného pomocou šablóny sa zobrazuje chybové hlásenie Dokument nebol uložený
Na začiatok

Ďalšie informácie

Uloženie súboru programu Excel pred riešením problému

Pred riešením problému, v dôsledku ktorého sa v programe Excel nedá uložiť súbor, chcete daný súbor takmer vždy uložiť s najnovšími zmenami. V závislosti od príčiny problému s ukladaním v programe Excel nemusí byť možné obnoviť aktuálny súbor v stave, v akom sa momentálne nachádza. Nasledujúce postupy sú však zvyčajne úspešné. Tieto odporúčania sú uvedené v poradí zachovania formátu, ak sa súbor pokúšate zachovať vo formáte, ktorý čo najviac zodpovedá pôvodnému formátu.

Poznámka: Pomocou nasledujúcich postupov sa súbor nemusí uložiť so všetkými najnovšími zmenami, formátovaním a funkciami, ktoré sú špecifické pre používanú verziu programu Excel. Tieto postupy sú určené na to, aby ste získali použiteľnú a uloženú verziu súboru. Všetky nasledujúce postupy vyžadujú, aby ste súbor uložili na lokálnu jednotku pevného disku a použili pri ukladaní jedinečný názov súboru.

Postup 1: Uloženie súboru Excel použitím nového názvu súboru
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 2. Súbor programu Excel uložte použitím nového a jedinečného názvu súboru.
Postup 2: Premiestnenie pôvodných pracovných hárkov do nového zošita
 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Pracovný hárok.

  Tento hárok je potrebný ako provizórny hárok, pretože po premiestnení všetkých relevantných hárkov s údajmi musí v zošite zostať aspoň jeden hárok.
 2. V ponuke Úpravy kliknite na položku Premiestniť alebo kopírovať hárok.
 3. V zozname Do zošita kliknite na položku (Nový zošit).
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Vykonaním týchto krokov by sa aktívny pracovný hárok mal premiestniť do nového zošita. Zopakujte kroky 1 až 4, až kým sa všetky pracovné hárky (okrem provizórneho hárka) nepremiestnia do nového zošita.

Ak máte v zošite makrá VBA, skopírujte moduly zo starého zošita do nového.

Postup 3: Uloženie súboru ako iného typu súboru programu Excel
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 2. V zozname Typ súboru vyberte iný formát súboru, než je aktuálny formát. Ak používate program Microsoft Excel 97 alebo Microsoft Excel 2000, uložte súbor vo formáte Excel 5.0/95.
Postup 4: Uloženie súboru vo formáte HTML
 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 2. V zozname Typ súboru kliknite na položku Webová stránka.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Na začiatok

Proces uloženia súboru programu Excel

Keď súbor program Excel ukladá súbor, vykonáva nasledujúce kroky:
 1. Vytvorí dočasný súbor s náhodným názvom (napríklad Cedd4100 bez prípony názvu súboru) v cieľovom priečinku, ktorý bol zadaný v dialógovom okne Uložiť ako. Do tohto dočasného súboru sa zapíše celý zošit.
 2. Ak sa v existujúcom súbore ukladajú zmeny, program Excel odstráni pôvodný súbor.
 3. Premenuje dočasný súbor. Program Excel priradí dočasnému súboru názov (napríklad Zošit1.xls), ktorý bol zadaný v dialógovom okne Uložiť ako.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
814068 Popis spôsobu, akým program Excel ukladá súbory (Tento obsah môže byť v angličtine)
Poznámka: Proces ukladania v programe Excel môžu prerušiť ďalšie procesy, ktoré prebiehajú v počítači. K takýmto problémom môže dochádzať, ak iný proces získa prístup k dočasnému súboru programu Excel skôr, než program Excel dokončí proces ukladania (napríklad, keď lokálny antivírusový program uzamkne dočasný súbor, aby ho pred premenovaním skontroloval).

Pred výskytom problémov s ukladaním v programe Excel by ste preto mali zaznamenávať všetky nové inštalácie alebo aktualizácie softvéru. Tieto informácie budú užitočné, ak sa vám pomocou tohto článku nepodarí vyriešiť daný problém a bude potrebné obrátiť sa na oddelenie služieb technickej podpory podpory spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Na začiatok
XL2000 inf XL2002
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Vlastnosti

ID článku: 271513 – Posledná kontrola: 01/26/2012 14:27:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto KB271513
Pripomienky