Chyby doplnkového kódu pre podporu verzie a platformy rozhrania .NET Framework

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2715633
Poznámka: Tento článok popisuje doplnkový kód chyby. Ak koncový používateľ, skúste riešenie keď sa vyskytnúť chyba doplnkový kód "Musíte zapnúť rozhranie .NET Framework v dialógovom okne súčasti systému Windows." Pre všetkých Ďalšie doplnkový kód chyby, cieľového publika obsah dodávateľa aplikácie alebo vývojárske sa budete musieť obrátiť na dodávateľa aplikácie aby vedeli, že existuje problém pre túto aplikáciu.
Chyba: „Musíte povoliť rozhranie .NET Framework v dialógovom okne Súčasti systému Windows“
Chybové hlásenie
Túto aplikáciu sa nepodarilo spustiť. Musíte povoliť rozhranie .NET Framework v dialógovom okne Súčasti systému Windows (v ovládacom paneli vyberte položku Programy a potom položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows).
Príčina
K tomuto problému dochádza preto, lebo aplikácia nie je nakonfigurovaná tak, aby umožňovala určiť príslušnú verziu modulu runtime rozhrania .NET Framework. Zodpovedajúci kód chyby doplnkového kódu je SHIM_GOTO_CONTROLPANEL.
Riešenie
Ak chcete vyriešiť tento problém, povoľte rozhranie .NET Framework 3.5, ktoré je súčasťou operačných systémov Windows 7 a Windows 8.

Systém Windows 8

V predvolenom nastavení je rozhranie .NET Framework 3.5 v systéme Windows 8 vypnuté. Ak ho chcete povoliť, postupujte takto:
  1. Na domovskej obrazovke zadajte niekoľko prvých písmenOvládací Panel, a potom vyberteOvládací Panelv zozname aplikácií.
  2. VOvládací Panel, vyberteProgramy. (Alebo vyberteProgramy a súčastiAk nepoužívate predvolené zobrazenie kategórií.)
  3. VProgramy a súčasti, vyberteZapnutie funkcií systému WindowsAk chcete otvoriťSúčasti systému Windowsdialógové okno.
  4. VSúčasti systému Windows, vyberte.NET framework 3.5 (vrátane .NET 2.0 a 3.0)Začiarknite políčko a vyberteOK.

Systém Windows 7

Na základe predvoleného nastavenia zapnuté .NET Framework 3.5 Windows 7, táto chyba sa vyskytuje iba v prípade, že funkcia už bola vypnutá. Ak chcete znova povoliť .NET Framework 3.5, postupujte nasledovne:
  1. Z ponuky Štart, vyberteOvládací Panel.
  2. VOvládací Panel, vyberteProgramy. (Alebo vyberteProgramy a súčastiAk nepoužívate predvolené zobrazenie kategórií.)
  3. VProgramy a súčasti, vyberteZapnutie funkcií systému WindowsAk chcete otvoriťSúčasti systému Windowsdialógové okno.
  4. VSúčasti systému Windows, vyberteMicrosoft .NET Framework 3.5.1Začiarknite políčko a vyberteOK.

Riešenie zodpovednosti

Informácie a riešenie v tomto dokumente predstavujú aktuálny pohľad spoločnosti Microsoft Corporation na tieto problémy k dátumu publikovania. Toto riešenie je dostupné prostredníctvom spoločnosti Microsoft alebo iného nezávislého poskytovateľa. Výslovne neodporúča poskytovateľa ani riešenie tretej strany, ktoré tento článok popisovať. Môžu existovať ďalšie poskytovatelia alebo riešenia, ktoré nie sú popísané v tomto článku. Preto musíme reagovať na meniace podmienky na trhu, tieto informácie by nemali byť považované za záväzok spoločnosti Microsoft. Nemôžeme zaručiť, ani nepodporuje presnosť akýchkoľvek informácií alebo riešení prezentovaných spoločnosťou Microsoft alebo všetky uvedené poskytovateľa.

Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky a vylučuje všetky vyjadrenia, záruk a podmienok, či výslovné, predpokladané alebo zákonné. Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na požiadavky, záruky alebo podmienky názov neporušenia cudzích práv, podmienka spokojnosti, obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel s ohľadom na všetky služby, riešenia, produkt, alebo inými materiálmi alebo informácie. V žiadnom prípade Microsoft bude zodpovedný za akékoľvek riešenie, tento článok uvádza.

Chyba: "túto aplikáciu sa nepodarilo spustiť"
Chybové hlásenie
Túto aplikáciu sa nepodarilo spustiť.
Príčina
Aplikácia nie je nakonfigurovaná tak, aby bolo možné určiť príslušnú verziu modulu runtime rozhrania .NET Framework. Doplnkový kód zodpovedajúci kód je SHIM_NOVERSION_FOUND.
Riešenie
Tento problém s konfiguráciou nedokážete vyriešiť sami. O riešenie problému požiadajte dodávateľa aplikácie.
Chyba: "spolieha na verziu programu .NET Framework, ktoré toto zariadenie nepodporuje"
Chybové hlásenie
Túto aplikáciu sa nepodarilo spustiť. Závisí verzia rozhrania .NET Framework, ktoré toto zariadenie nepodporuje.
Príčina
Tento problém sa vyskytuje, pretože aplikácia nebol postavený na spustenie tohto zariadenia. Je napríklad možné, že sa pokúšate spustiť aplikáciu vytvorenú pre procesory Intel v zariadení, v ktorom sa používa procesor ARM. Doplnkový kód zodpovedajúci kód je SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM.
Riešenie
Tento problém s konfiguráciou nedokážete vyriešiť sami. Ak chcete nainštalovať zodpovedajúcu verziu aplikácie, obráťte sa na dodávateľa aplikácie.
O doplnkový kód chyby
Keď spustíte aplikáciu rozhrania Microsoft .NET Framework, program doplnkového kódu určí, ktorú verziu stroja CLR (Common Language Runtime) je potrebné načítať, načíta ju a spustí aplikáciu. Ak doplnkový kód narazí na chybu (napríklad ak v počítači nenájde kompatibilnú verziu rozhrania .NET Framework), zobrazí chybové hlásenie s pokynmi. Tento článok obsahuje informácie o kódoch chýb SHIM_NOVERSION_FOUND, SHIM_GOTO_CONTROLPANEL a SHIM_UNSUPPORTED_PLATFORM.

Ďalšie informácie o chybách Inicializácia rozhrania .NET Framework, ísť a nájdete na nasledujúcej webovej stránke MSDN:

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2715633 – Posledná kontrola: 01/19/2016 06:52:00 – Revízia: 13.0

Microsoft .NET Framework 4.5

  • kbquadranttechsupp kbconsumer kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2715633 KbMtsk
Pripomienky