Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba E_UNEXPECTED 0x8000ffff pri pokuse o obnovenie systému pomocou možností obnovenia systému v systéme Windows 7

Príznaky
Predstavte si nasledujúcu situáciu:
 • V počítači so systémom Windows 7 vytvoríte bod obnovenia systému pomocou nástroja Obnovovanie systému.
 • Nainštalujete aktualizáciu 2572077 a potom nainštalujete aktualizáciu 2446710 alebo 2518869.
 • Spustíte počítač pomocou inštalačného média systému Windows 7 alebo v prostredí Windows Recovery Environment (Windows RE).
 • Pokúsite sa v systéme obnoviť bod obnovenia systému, ktorý ste vytvorili pomocou možností obnovenia systému.
V tomto prípade nástroj Obnovovanie systému zlyhá. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)
Riešenie
Ak chcete tomuto problému zabrániť, nainštalujte rýchlu opravu popísanú v tomto článku databázy Microsoft KB do súboru WIM (Windows Imaging Format) v prostredí Windows RE. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Ak sa váš počítač nachádza v prostredí využívajúcom produkty výrobcov OEM, obráťte sa na dodávateľa OEM a požiadajte ho o ďalšie informácie.
 1. Nainštalujte do počítača súpravu Windows Automated Installation Kit (AIK) pre systém Windows 7. Súpravu Windows AIK môžete prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753
 2. Vytvorte obraz prostredia Windows RE (Winre.wim). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku All Programs (Všetky programy) a potom kliknite na položku Windows AIK.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Deployment Tools Command Prompt (Príkazový riadok nástrojov zavedenia) a potom kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).
  3. Skopírujte súbor Install.wim z inštalačného média systému Windows 7 do priečinka. Vykonáte to spustením nasledujúcich príkazov:
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. Pripojte súbor Install.wim pomocou nástroja ImageX. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. Skopírujte obraz prostredia Windows RE (Winre.wim) z pripojeného obrazu systému Windows 7 do priečinka. Vykonáte to spustením nasledujúcich príkazov:
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Po skopírovaní obrazu prostredia Windows RE (Winre.wim) odpojte pripojený obraz systému Windows 7. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. Nainštalujte rýchlu opravu do obrazu prostredia Windows RE (Winre.wim). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Pripojte súbor Winre.wim, ktorý ste vytvorili v kroku 2. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. Nainštalujte rýchlu opravu do pripojeného obrazu prostredia Windows RE. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Určite, či sa rýchla oprava úspešne nainštalovala. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. Potvrďte zmeny v súbore Winre.wim. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Pomocou súboru Winre.wim vytvorte prispôsobené médium prostredia Windows RE. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vytvorte súbor, ktorý bude tvoriť obraz prostredia Windows RE. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Skopírujte súbor Winre.wim do priečinka ISO\sources a potom ho premenujte na Boot.wim. Vykonáte to spustením nasledujúceho príkazu:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Nasaďte prispôsobený obraz prostredia Windows RE na ľubovoľné médium.

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

Microsoft Update
Táto aktualizácia je k dispozícii na webovej lokalite Microsoft Update:
Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v dobe jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte používať systém Windows 7 alebo Windows 7 Service Pack 1 (SP1). Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre systém Windows 7 a pre systém Windows Server 2008 R2

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť rýchlu opravu v tomto balíku, nemusíte v databáze Registry vykonávať žiadne zmeny.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto rýchlej opravy nie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadnu doposiaľ vydanú rýchlu opravu.

Informácie o súboroch

V globálnej verzii tejto rýchlej opravy sa inštalujú súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a podľa aktuálneho nastavenia funkcie prechodu na letný čas. Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.
Poznámky k informáciám o súboroch v systéme Windows 7
Dôležité upozornenie: Aktualizácie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 sa nachádzajú v rovnakých balíkoch.
 • Súbory vzťahujúce sa na konkrétny produkt, medzník (RTM, SPn) a priečinok služby (LDR, GDR) je možné identifikovať na základe kontroly čísel verzií súborov tak, ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
  VerziaProduktÚroveň SR_LevelPriečinok služby
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 a Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Priečinky služieb GDR obsahujú iba opravy, ktoré boli vydané pre širokú verejnosť na odstránenie často sa vyskytujúcich kritických problémov. Priečinky služieb LDR obsahujú okrem vydaných opráv aj rýchle opravy.
 • Súbory typu MANIFEST (.manifest), ktoré sa inštalujú pre jednotlivé prostredia, sú uvedené samostatne v časti Ďalšie informácie o súboroch pre systém Windows 7. Súbory MANIFEST a priradené súbory katalógu zabezpečenia (.cat) sú mimoriadne dôležité na zachovanie stavu aktualizovaných súčastí. Súbory katalógov zabezpečenia, pre ktoré nie sú uvedené atribúty, sú podpísané digitálnym podpisom spoločnosti Microsoft.
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
Pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Stav
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Ďalšie informácie o prostredí Windows RE získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na pevnom disku získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na disku CD-ROM získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o postupe pri vytvorení zavádzacieho disku Windows PE RAM na USB kľúči získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o probléme popísanom v tomto článku získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2709289 Nástroj Obnovovanie systému nefunguje v prostredí Windows RE v počítači so systémom Windows 7
Ďalšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2518869 MS11-044: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14. jún 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)
2518869 MS11-044: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 14. jún 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)
2572077 MS11-078: Popis aktualizácie zabezpečenia pre rozhranie .NET Framework 3.5.1 v balíkoch Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1: 11. október 2011 (Tento obsah môže byť v angličtine)

Informácie o ďalších súboroch pre systém Windows 7

Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Ďalšie súbory pre všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
Vlastnosti

ID článku: 2732500 – Posledná kontrola: 11/29/2012 08:21:00 – Revízia: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2732500
Pripomienky