Poštoví klienti, ktorí nerozpoznajú kódovanie UTF-8, nedokážu zobraziť správy z odoslané aplikácie Exchange 2000

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
PRIZNAKY
Keď používatelia používajú na získanie prístupu k aplikácii Microsoft Outlook Web Access (OWA) a odoslanie správy program Microsoft Internet Explorer, verziu 5 alebo novšiu, príjemcovia s poštovými klientmi, ktorí nerozpoznajú kódovanie UTF-8 (Unicode Translation Format-8), nedokážu správu zobraziť.
RIEŠENIE
Upozornenie: Ak databázu Registry upravíte nesprávne pomocou Editora databázy Registry alebo iným spôsobom, môžete spôsobiť vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť odstránenie takýchto problémov. Úpravy databázy Registry vykonávate na vlastné riziko.

Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, zapnite funkciu na používanie miestnych znakov. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz Services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zastavte službu MSExchangeIS.
 3. Zastavte službu W3SVC.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 5. Do poľa Otvoriť zadajte hodnotu regedit.
 6. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúci kľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
  \OWA\UseRegionalCharset
 7. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 8. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 1 a potom kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 9. V ponuke Databáza Registry kliknite na položku Skončiť.
 10. Reštartujte službu MSExchangeIS.
 11. Reštartujte službu W3SVC.
Poznámka. Ak kľúč databázy Registry na serveri neexistuje, môžete ho vytvoriť. Pri vytváraní kľúča databázy Registry postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA
 3. Kliknite na položku Úpravy, kliknite na položku Pridať hodnotu a potom do poľa Hodnota a do poľa Údaj REG_DWORD zadajte nasledovné informácie:

  Hodnota: UseRegionalCharset
  Údaj REG_DWORD: 1
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom ukončite editor databázy Registry.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v programe Microsoft Exchange 2000 Server.
XCCC
Vlastnosti

ID článku: 273615 – Posledná kontrola: 02/02/2014 05:11:40 – Revízia: 5.1

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbexchange2000presp1fix kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe KB273615
Pripomienky