Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba „This app has been blocked by your system administrator“ (Túto aplikáciu zablokoval správca systému) pri pokuse o spustenie aplikácií zo služby Windows Obchod

Príznaky
Ak sa v systéme Windows 8 alebo Windows Server 2012 pokúsite spustiť aplikáciu zo služby Windows Obchod, operácia zlyhá. Zobrazí sa tiež nasledujúce chybové hlásenie:
This app has been blocked by your system administrator. (Túto aplikáciu zablokoval správca systému.)
Príčina
Príčinou výskytu tohto problému je skutočnosť, že správca nastavil politiku riadenia aplikácií, ktorá v počítači blokuje danú aplikáciu zo služby Windows Obchod alebo všetky aplikácie zo služby Windows Obchod.
Riešenie
Ak je potrebné povoliť spustenie aplikácie zo služby Windows Obchod, správca domény môže pomocou nástroja AppLocker upraviť politiky riadenia aplikácií použitím jedného z nasledujúcich postupov (podľa toho, ktorý najviac zodpovedá danej situácii):
  1. Vytvorenie predvoleného pravidla, ktoré umožní spúšťať všetky aplikácie zo služby Windows Store.
  2. Vytvorenie pravidiel, ktoré umožnia spúšťať jednotlivé aplikácie zo služby Windows Obchod.
Poznámka: Pravidlá je potrebné upravovať z radiča domény so systémom Windows Server 2012 alebo z počítača so systémom Windows 8, v ktorom sú nainštalované nástroje Remote Server Administration Tools.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o nástroji AppLocker získate na nasledujúcich webových lokalitách Microsoft TechNet:
App Locker
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2750770 – Posledná kontrola: 11/16/2012 14:11:00 – Revízia: 1.0

Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb KB2750770
Pripomienky