Aktualizácia pridáva podporu systémov Windows 8 a Windows Server 2012 do hostiteľských počítačov služby spravovania kľúčov (KMS) so systémom Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

ÚVOD
Táto aktualizácia rozširuje službu spravovania kľúčov (KMS) pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 tak, aby podporovala podnikové licencie systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Služba KMS podporuje nasledujúce aktivácie klientov služby KMS:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Vista
Služba KMS používa kľúč hostiteľa služby KMS, pomocou ktorého sa v danom hostiteľskom počítači sama aktivuje a vytvára lokálnu službu aktivácie v danom prostredí. Táto aktualizácia rozširuje podporu služby KMS tak, aby umožňovala aktiváciu systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Ďalšie informácie

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu IA-64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Pokyny na inštaláciu

Ak máte hostiteľa služby KMS so systémom Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, postupujte pri inovácii podľa nasledujúcich krokov:
 1. Nainštalujte aktualizáciu popísanú v tomto článku (2757817).
 2. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.
 3. Ak chcete nainštalovať nový kľúč hostiteľa služby KMS na aktiváciu systému Windows 8 alebo Windows Server 2012, spustite nasledujúci príkaz:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <kľúč hostiteľa služby KMS>
  Poznámka: „Kľúč hostiteľa služby KMS“ v tomto príkaze predstavuje zástupný text pre nový kľúč hostiteľa služby KMS určený na aktiváciu systému Windows 8 alebo Windows Server 2012.

  Dôležité upozornenie: Každý kľúč hostiteľa služby KMS je priradený k určitej skupine vydaní systému Windows. Platí tiež, že kľúč hostiteľa služby KMS, ktorý je priradený ku klientskym operačným systémom Windows, nemožno nainštalovať v serverových operačných systémoch Windows, a naopak. Platí to pre všetky operačné systémy Windows okrem systému Windows Server 2003. Ak kľúč hostiteľa služby KMS nainštalujte do operačného systému Windows, ktorý nie je priradený k danému kľúču hostiteľa, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
  0xc004f015: Licenčná služba softvéru zistila, že licencia nie je nainštalovaná.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť v nasledujúcich situáciách:
  • Kľúč hostiteľa služby KMS systému Windows 7 (CSVLK) sa pokúsite nainštalovať do hostiteľského počítača služby KMS so systémom Windows Server 2008 R2.
  • Kľúč hostiteľa služby KMS systému Windows 8 (CSVLK) sa pokúsite nainštalovať do hostiteľského počítača služby KMS so systémom Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012.
 4. Ak chcete v hostiteľskom počítači aktivovať nový kľúč hostiteľa služby KMS, spustite nasledujúci príkaz:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
Poznámka: Informácie o tom, ktoré operačné systémy možno aktivovať prostredníctvom hostiteľa služby KMS so systémom Windows 8 alebo Windows Server 2012, získate v časti „Plan for Key Management Services activation“ na nasledujúcej webovej stránke Microsoft TechNet:

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať multilicenčné vydanie jedného z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)


Poznámka: Ak nemáte nainštalovaný zodpovedajúci balík Service Pack, pri pokuse o použitie tejto aktualizácie sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Aktualizácia nie je určená pre váš systém.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.
Stav
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 2757817 – Posledná kontrola: 08/30/2013 13:08:00 – Revízia: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB2757817
Pripomienky