Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Váš prehliadač nie je podporovaný

Ak chcete lokalitu používať, aktualizujte svoj prehliadač.

Aktualizovať na najnovšiu verziu Internet Explorera

Aktualizácia pridáva podporu systémov Windows 8 a Windows Server 2012 do hostiteľských počítačov služby spravovania kľúčov (KMS) so systémom Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2

ÚVOD
Táto aktualizácia rozširuje službu spravovania kľúčov (KMS) pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 a Windows Server 2008 R2 tak, aby podporovala podnikové licencie systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Služba KMS podporuje nasledujúce aktivácie klientov služby KMS:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Vista
Služba KMS používa kľúč hostiteľa služby KMS, pomocou ktorého sa v danom hostiteľskom počítači sama aktivuje a vytvára lokálnu službu aktivácie v danom prostredí. Táto aktualizácia rozširuje podporu služby KMS tak, aby umožňovala aktiváciu systémov Windows 8 a Windows Server 2012.

Ďalšie informácie

Informácie o aktualizácii

Postup pri získaní tejto aktualizácie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:
Operačný systémAktualizácia
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systémov Windows Vista a Windows Server 2008 s procesorom typu IA-64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x86PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows 7 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu x64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2 s procesorom typu IA-64PrevziaťPrevezmite balík aktualizácie.
Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnene meniť súbory.

Pokyny na inštaláciu

Ak máte hostiteľa služby KMS so systémom Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, postupujte pri inovácii podľa nasledujúcich krokov:
 1. Nainštalujte aktualizáciu popísanú v tomto článku (2757817).
 2. Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.
 3. Ak chcete nainštalovať nový kľúč hostiteľa služby KMS na aktiváciu systému Windows 8 alebo Windows Server 2012, spustite nasledujúci príkaz:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <kľúč hostiteľa služby KMS>
  Poznámka: „Kľúč hostiteľa služby KMS“ v tomto príkaze predstavuje zástupný text pre nový kľúč hostiteľa služby KMS určený na aktiváciu systému Windows 8 alebo Windows Server 2012.

  Dôležité upozornenie: Každý kľúč hostiteľa služby KMS je priradený k určitej skupine vydaní systému Windows. Platí tiež, že kľúč hostiteľa služby KMS, ktorý je priradený ku klientskym operačným systémom Windows, nemožno nainštalovať v serverových operačných systémoch Windows, a naopak. Platí to pre všetky operačné systémy Windows okrem systému Windows Server 2003. Ak kľúč hostiteľa služby KMS nainštalujte do operačného systému Windows, ktorý nie je priradený k danému kľúču hostiteľa, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
  0xc004f015: Licenčná služba softvéru zistila, že licencia nie je nainštalovaná.
  SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
  Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť v nasledujúcich situáciách:
  • Kľúč hostiteľa služby KMS systému Windows 7 (CSVLK) sa pokúsite nainštalovať do hostiteľského počítača služby KMS so systémom Windows Server 2008 R2.
  • Kľúč hostiteľa služby KMS systému Windows 8 (CSVLK) sa pokúsite nainštalovať do hostiteľského počítača služby KMS so systémom Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012.
 4. Ak chcete v hostiteľskom počítači aktivovať nový kľúč hostiteľa služby KMS, spustite nasledujúci príkaz:
  cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
Poznámka: Informácie o tom, ktoré operačné systémy možno aktivovať prostredníctvom hostiteľa služby KMS so systémom Windows 8 alebo Windows Server 2012, získate v časti „Plan for Key Management Services activation“ na nasledujúcej webovej stránke Microsoft TechNet:

Požiadavky

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať multilicenčné vydanie jedného z nasledujúcich operačných systémov:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)


Poznámka: Ak nemáte nainštalovaný zodpovedajúci balík Service Pack, pri pokuse o použitie tejto aktualizácie sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Aktualizácia nie je určená pre váš systém.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonávať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Po použití tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nenahrádza žiadnu predchádzajúcu vydanú aktualizáciu.
Stav
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti „Vzťahuje sa na“.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti softvérových aktualizácií získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis štandardnej terminológie používanej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 2757817 – Posledná kontrola: 08/30/2013 13:08:00 – Revízia: 2.0

 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload KB2757817
Pripomienky
col) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");