Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

[DIAG_CTS_LYNC_SERVER_SQL_COMPONENT][bc3c9624-7235-4c72-9c7d-9cd1ce72e426]

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2780294
Súhrn
Diagnostika balíka Lync Server 2010 na Windows Server 2008 R2 je použité na zhromažďovanie komplexný súbor informácií pre riešenie problémov s Lync Server 2010.
Ďalšie informácie
Existujú samostatné Lync Server 2010 diagnostika balíky pre Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Tento článok popisuje balík diagnostika Lync Server 2010 na Windows Server 2008 R2.

Ďalšie informácie o obale diagnostika Lync Server 2010 na Windows Server 2008, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2635830 [SDP 2][E5B446A9-7843-4EA3-9ED8-DF69D56575D3] Diagnostika balíka Lync Server 2010 na Windows Server 2008

Tento nasledujúce informácie môžu byť zhromažďované Lync Server Core súčasť diagnostiky balíček.

Poznámka Výstupný súbor názvy sú predponou pod názvom tovaru, pre ktoré bola vygenerovaná ich výstup. V názvoch súborov výstup, zástupný symbolPredpona> predstavuje názov položky, pre ktoré je generovaný výstup.

Zhromažďované informácie

Denníky udalostí servera Lync Server
PopisNázov súboru
Denník udalostí – uplatnenie – text, .csv a.evt/.evtx formátyPredpona> _evt_Application.*
Denník udalostí – systém – text, .csv a.evt/.evtx formátyPredpona> _evt_System.*
Denník udalostí – Lync Server – text, .csv a.evt/.evtx formátyPredpona> _evt_LyncServer.*
Lync Server topológie
PopisNázov súboru
Výstup cmdlet Get-CsTopology - AsXMLPredpona> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
Windows firewall informácie
PopisNázov súboru
Denník udalostí systému Windows Firewall rozšíreným zabezpečením v .txt, .csv,
a .evtx formáty
Poznámka K dispozícii len na Windows 7 a Windows Server 2008 R2
Predpona> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.csv
Predpona> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.txt
Predpona> _evt_WindowsFirewallWithAdvancedSecurity-Firewall_evt_.evtx
Výstupu príkazu NETSH ADVFIREWALL Zobraziť spolu s rôznymi možnosťamiPredpona> _Firewall_netsh_advfirewall.txt
Výstup programu NETSH advfirewall consec Zobraziť názov pravidla = všetkyPredpona> _Firewall_netsh_advfirewall-consec-rules.txt
Výstup programu netsh advfirewall vývozuPredpona> _Firewall_netsh_advfirewall-export.wfw
Výstup programu netsh firewall advfirewall Zobraziť názov pravidla = všetkyPredpona> _Firewall_netsh_advfw-firewall-rules.txt
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewallPredpona> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE Predpona> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXTPredpona> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvcPredpona> Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccessPredpona> _Firewall_reg_.txt
Základné informácie, ktoré sa zbierajú keď SQL Base diagnostika kolektora je bežať na Windows záložných klastrov
PopisNázov súboru
Cluster denníky, ktoré sú generované Get-ClusterLog cmdlet prostredia Windows PowerShellPredpona> _cluster.log
Klaster vlastnostíPredpona> _ClusterProperties.txt
Správa klastra závislosťPredpona> _ag_DependencyReport.mht
Názvy a verzie terminálovej služby binárkyPredpona> _sym_Cluster.csv
Názvy a verzie terminálovej služby binárkyPredpona> _sym_Cluster.txt
Failover Cluster Manager správneho denníka udalostí v
formátoch .txt, .csv a .evtx

PoznámkaK dispozícii len na Windows Server 2008 R2 uzlov záložných klastrov
Predpona> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.csv
Predpona> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.txt
Predpona> _evt_FailoverClusteringManager-Admin.evtx
Failover Cluster prevádzkového denníka udalostí vo formátoch .txt, .csv a .evtx

Poznámka K dispozícii len na Windows Server 2008 R2 uzlov záložných klastrov
prefix} _evt_FailoverClustering-Operational.csv
Predpona> _evt_FailoverClustering-Operational.txt
Predpona> _evt_FailoverClustering-Operational.evtx
Kľúče databázy registry Windows cluster
PopisNázov súboru
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusDiskPredpona> _reg_ClusDisk.txt
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusSvcPredpona> _reg_ClusSvc.txt
HKLM\ClusterPredpona> _reg_Cluster.hiv
Informácie o priradenia práv používateľov na cieľovom počítači
PopisNázov súboru
Miestne priradenia práv používateľovPredpona> _UserRights.txt
Informácie o operačnom systéme a či cieľovom počítači je virtuálny stroj
PopisNázov súboru
Správy virtualizácie stav TARGET VMPredpona> _Virtualization.htm
Správy virtualizácie stav TARGET VMPredpona> _Virtualization.txt
Siete informácie
PopisNázov súboru
Základné IP siete informácie o konfigurácii, ako
Kľúč databázy registry protokolu TCP/IP, ipconfig, arp, netstat, príkaz nbtstat a výstup programu netsh
Predpona> _TcpIp-Info.txt
Výstup z pomôcku netdiag.exePredpona> _netdiag.txt
Firewall informácie z netsh firewallPredpona> _FirewallConfig.txt
Informácie programu Netsh pre protokol IPv4Predpona> _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Informácie programu Netsh pre protokol IPv6Predpona> _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh pre informácie o TCP globálna a komínPredpona> _TCPIP-Netsh-TCP.txt
Autorun informácie

Poznámka Ďalšie informácie o pomôcke Autorun, nájdete nasledujúce webové stránky Microsoft TechNet:

PopisNázov súboru
Autorun informácie vo formáte .htmPredpona> _Autoruns.htm
Autorun informácie vo formáte .xmlPredpona> _Autoruns.xml
Microsoft QL Server chybové hlášky

Diagnostika kolektora základne SQL inkasujú až 20 chybových protokolov SQL Server pre každú objavenej inštanciu, ktorá spĺňa tieto kritériá:

  • Každá veľkosť súboru denníka chýb musí byť 200 MB alebo menej
  • Maximálny celkový rozsah neskomprimovaných súborov všetky zozbierané chyba denníka nesmie presiahnuť 250 MB. Po dosiahnutí limitu 250 MB žiadne ďalšie chybové hlášky sú zhromaždené na inštanciu programu SQL Server
PopisNázov súboru
Zbiera SQL Server chybových protokolov pre všetky prípady, ktoré sú
nainštalovaný v počítači, na ktorom je vykonaný diagnostického nástroja.
Pomenovanú inštanciu:
Predpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_ERRORLOG [n]
Predvolenú inštanciu:
</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_ERRORLOG [n]
Poznámka Keď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, SQL Server chybových protokolov sú len vymerané, ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

Denníky SQL Server Agent
Diagnostika kolektora základne SQL inkasujú až 20 denníky SQL Server Agent pre každú objavenej inštanciu, ktorá spĺňa tieto kritériá:
  • Každá veľkosť súboru denníka SQL Server Agent musí byť 200 MB alebo menej
  • Maximálny celkový rozsah neskomprimovaných všetky zozbierané súbory denníka SQL Server Agent nesmie presiahnuť 250 MB. Po dosiahnutí limitu 250 MB, žiadne ďalšie súbory denníka SQL Server Agent sú zhromažďované na inštanciu programu SQL Server.
PopisNázov súboru
Zbiera denníky SQL Server Agent pre všetky prípady, ktoré sú nainštalované v počítači, na ktorom je vykonaný diagnostického nástroja. Pomenovanú inštanciu:
Predpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_SQLAGENT.[Von | n]
Predvolenú inštanciu:
</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER__1033_SQLAGENT.[Von |x 'n]

Poznámka Keď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, agenta servera SQL denníky sú iba vymerané, ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

Súbory minivýpisu SQL Server

SQL Base diagnostika kolektora bude zhromažďovať až 10 súbory minivýpisu SQL Server pre každú objavenej inštanciu programu SQL Server. Súbory sú zhromažďované v klesajúcom poradí podľa dátumu vytvorenia minivýpisu súboru. To znamená, že najviac nedávno vytvorené súbory sú zhromažďované najprv. Zhromaždené súbory musia spĺňať tieto kritériá:

  • Každý minivýpisu veľkosť súboru musí byť 100 MB alebo menej.
  • Každý minivýpisu súbor musí byť 30 dní staré alebo menej.
  • Maximálny celkový rozsah neskomprimovaných súborov všetky zozbierané minivýpisu pre danú inštanciu programu SQL Server nemôže presiahnuť 200 MB. Ak sa dosiahne limit 200 MB, žiadne ďalšie minivýpisu súbory sú zhromažďované na inštanciu programu SQL Server.
Poznámka Všetky súbory pre danú inštanciu sú komprimované do zip archívu, predtým, než sú zhromažďované.

PopisNázov súboru
Súbory minivýpisu SQL Server Pomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_SqlMiniDumps.zip
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_1033_SqlMiniDumps .zip
Inventáru výpisom vygenerovaný a
zhromaždené pre každú inštanciu objavenej
SQL Server.
Pomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_DumpInventory.log
Predvolené Instant</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_DumpInventory.log
Poznámka Keď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, SQL Server súbory minivýpisu len zbierajú ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

SQLDIAG skriptu zberu údajov

Skript zber údajov SQLDIAG splní proti každú inštanciu programu SQL Server, ktorý má stav služby "Beží." Skript výstup je presmerovaný do súboru a zhromažďujú diagnostickou.

PopisNázov súboru
SQLDIAG skript výstupPomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_sp_sqldiag_Shutdown.OUT
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_1033_sp_sqldiag_Shutdown.OUT
Informácie o konfigurácii SQL Server AlwaysOn

Poznámka Informácie o konfigurácii SQL Server AlwaysOn sa zbiera len z inštancie SQL Server 2012.

PopisNázov súboru
Informácie o konfigurácii SQL Server AlwaysOnPomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_AlwaysOn.OUT
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_1033_AlwaysOn.OUT
SQL Server AlwaysOn zdravotné záznamy

SQL Server AlwaysOn zdravotné záznamy relácie sú zhromažďované z každej inštancie SQL Server 2012, ktorý je nainštalovaný na cieľovom počítači. Súbory sú zhromaždené a stlačený do "stupňa špecifických" zip archívov.

Maximálny počet AlwaysOn stavu servera SQL denníky, ktoré sa zbierajú pre každú inštanciu objavenej je 20. Súbory sú zhromažďované v zostupnom poradí založenom na dátum vytvorenia súboru.

PopisNázov súboru
SQL Server AlwaysOn zdravotné záznamyPomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_AlwaysOn_health_XeLogs.zip
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_AlwaysOn_health_XeLogs.zip
PoznámkaKeď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, SQL Server AlwaysOn zdravotné záznamy sú len vymerané, ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

SQL Server záložných klastrov zdravie denníky
SQL Server záložných klastrov zdravie denníky sú zhromažďované z každej "Skupinový" inštancie SQL Server 2012, ktorý je nainštalovaný na cieľovom počítači. Súbory sú zhromaždené a stlačený do "stupňa špecifických" zip archívov.

Maximálny počet failover cluster zdravotné záznamy, ktoré sa zbierajú pre každú inštanciu je 20. Súbory sú zhromažďované v zostupnom poradí založenom na dátum vytvorenia súboru.

PopisNázov súboru
SQL Server záložných klastrov zdravie denníkyPomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_FailoverCluster_health_XeLogs.zip
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_FailoverCluster_health_XeLogs.zip
PoznámkaSQL Server failover cluster zdravotné záznamy sú zhromažďované len ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

SQL Server predvolené denníky systému zdravotnej

SQL Server predvolené denníky systému zdravia sú zhromažďované z každej inštancie SQL Server 2012, ktorý je nainštalovaný na cieľovom počítači. Súbory sú zhromaždené a stlačený do "stupňa špecifických" ZIP archívy

PopisNázov súboru
SQL Server predvolené denníky systému zdravotnejPomenovanú inštanciu:Predpona> _<INSTANCE_NAME>_system_health_XeLogs.zip
Predvolenú inštanciu:</INSTANCE_NAME>Predpona> _MSSQLSERVER_system_health_XeLogs.zip
Poznámka Keď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, SQL Server predvolené denníky systému zdravia sú len vymerané, ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

SQL Server Analysis Services konfiguračného súboru

Konfiguračnom súbore SQL Server Analysis Services sa zbierajú pre každú inštanciu služby Analysis Services, ktorý sa objavil na cieľovom počítači.

PopisNázov súboru
SQL Server Analysis Services konfiguračného súboruPredpona> _<INSTANCE_NAME>_1033_msmdsrv.ini</INSTANCE_NAME>
Poznámka Keď SQL Base diagnostika kolektora je vykonaný proti Windows záložných klastrov, SQL Server Analysis Services konfiguračné súbory sú len vymerané, ak sú uložené na jednotke, ktorá je "vlastníctva" a "online", aby cieľovú Klastrový uzol.

Kľúče databázy registry služby SQL Server Analysis Services
PopisNázov súboru
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\
<OLAP _instance_root_key="">
</OLAP>
Predpona> _reg_HKLM_OLAP_IntanceRoot_all.txt
HKCR:\MSOLAP
HKCR:\MSOLAP.2
HKCR:\MSOLAP.3
HKCR:\MSOLAP.4
Predpona> _reg_HKCR_MSOLAP_all.txt
HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\<OLAP_Service_Name></OLAP_Service_Name>Predpona> _reg_HKLM_CurrentControlSet_Services
Ostatné
PopisNázov súboru
Nainštalované aktualizácie a opravy hotfixPredpona> _Hotfixes.*
Systémové informáciePredpona> _sym_ *. *
Informácie o serveri úlohuPredpona> _ServerManagerCmdQuery.*
Kópiu ServerManager.log z Windows\Logs priečinkaPredpona> _ServerManager.log
Proces a závity informácií prostredníctvom pstat.exePredpona> _PSTAT.txt
Skladovanie/disku informácie
PopisNázov súboru
Fibre Channel informácie prostredníctvom FCInfo.exe nástrojPredpona> _FCInfo.txt
Volume Shadow Copy Service (VSS) informáciePredpona> _VSSAdmin.txt
Active Directory a politika informácie
PopisNázov súboru
Výsledná sada politík (RSoP) informácie prostredníctvom gpresult.exePredpona> _GPResult.*
Šablóny zabezpečenia, ktoré sú práve vo vyrovnávacej pamäti v systémePredpona> _AppliedSecTempl.txt
Funkčnú úroveň a členstvo v skupine informáciePredpona> _DSMisc.txt
Kontroly, ktoré sú vykonávané balíku Lync Server Core súčasť diagnostiky
menoPopis
Skontrolujte, či existuje novšia CU.Mali skontrolovať, či najnovšie CU je vyrovnaná. Ideálny druh pravidlo identifikuje konkrétny problém a môže uviesť určite že najmä CU vyrieši problém. Ďalšie informácie nájdete kliknutím na číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2493736 Aktualizácie pre Lync Server 2010
Skontrolujte slabé certifikáty RSA kľúča.Znížiť riziko neoprávneného expozície citlivých informácií, spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu nonsecurity (KB 2661254) pre všetky podporované verzie systému Microsoft Windows. Táto aktualizácia blokuje kryptografické kľúče, ktoré sú menej ako 1024 bitov dlhý. Táto aktualizácia sa nevzťahuje na Windows 8 uvoľnenie Preview alebo Windows Server 2012 Release Candidate, pretože tieto operačné systémy už zahŕňať funkcie, blok slabéRSA kľúče, ktoré sú menej ako 1024 bitov dlhý. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Skontrolujte, či je zakázané db reťazenie možnosť RTC databázy a databázy RTCdyn.Ak vlastníctvo cross-databáza reťazenie možnosť bola vypnutá pre databázu RTC, predný koniec službu nemožno spustiť na serveri Lync. Prosím nájdete v nasledujúcom článku KB pre ďalšie informácie, kliknite na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
968100 Office Communications Server alebo Lync Server 2010 Front End služby nepodarí po backend databázy presunúť

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2780294 – Posledná kontrola: 12/06/2012 22:15:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition

  • kbsurveynew kbmt KB2780294 KbMtsk
Pripomienky