Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Windows 8: Nastavenie funkcie Bezpečnosť rodiny (Lokálne konto)

Ďalšie informácie
Toto je článok s detailným popisom postupu.


Príznaky
Vo Windows 8 som nastavil lokálne kontá pre svoje deti. Ako nastavím funkciu Bezpečnosť rodiny pre ich kontá?
Príčina
Riešenie
Nastaviť funkciu Bezpečnosť rodiny pre lokálne používateľské kontá vo Windows 8


Ochrana lokálnych užívateľských účtov pred škodlivým obsahom niektorých webových stránok je vo Windows 8 jednochou záležitosťou. Rovnako tak možnosť kontrolovať prístup k počítaču a určenie, ktoré programy môžu deti využívať.

Poznámka: Tento článok popisuje používanie Windows 8 pomocou myši a klávesnice. Uistite sa, prosím, že funkcia Bezpečnosť rodiny je zapnutá. Zapnúť ju môžete pri nastavovaní účtov pre svoje deti. 


1. Zobrazte Postranný panel s príveskami upriamením kurzoru myši do pravého horného rohu alebo dolnej ľavej časti obrazovky.

2. Kliknite na Vyhľadávanie.

3. Kliknite na Nastavenia.

4. Napíšte Bezpečnosť rodiny.

5. V ľavom paneli kliknite na Nastaviť službu Bezpečnosť rodiny pre ľubovoľného používateľa.


6. V nasledujúcom okne kliknite na účet, pre ktorý chcete kontrolovať prístupové práva a reštrikcie.

7. Nastavenia v hornej časti nechajte nezmenené a kliknite na Webové filtrovanie, pokiaľ chcete určiť, k akému webovému obsahu môže mať táto osoba prístup.

8. Uistite sa, že možnosť Používateľ [...] môže používať iba webové lokality, ktoré povolím, je zvolená. Kliknite na Nastaviť úroveň webového filtrovania.
9. V ďalšom okne povoľte pôvodné nastavenie Komunikácia online, prípadne zvoľte možnosť Vhodné pre deti.


10. Pre vytvorenie zoznamu povolených alebo blokovaných internetových stránok kliknite v ľavom paneli na Povolenie alebo zablokovanie webových lokalít. Prípadne kliknite na Používateľské nastavenia pre upravenie ďalších nastavení. 

11. Kliknite na Časové obmedzenia pre výber dní a času, kedy môže Vaše dieťa pristupovať k počítaču.

12. Na základe nastavení na karte Čas povoleného používania môžete určiť, ako dlho môže Vaše dieťa používať počítač počas pracovných dní a víkendu. 
13. V závislosti na nastaveniach na karte Čas zákazu používania môžete určiť časti dní, kedy táto osoba nemá možnosť počítač vonkoncom používať.

14. Po kliknutí na Používateľské nastavenia môžete upravovať dodatočné nastavenia. 


15. Kliknutie na Windows Obchod a obmedzenia hier Vám umožní limitovať používanie natívnych hier systému Windows.

16. Kliknite na Nastaviť hodnotenia hier a služby Windows Obchod pre určenie vhodného veku jednotlivých hier a aplikácií. Nastavované konto tak bude mať prístup len ku vhodným programom, inštalovaných na počítači.

17. V nasledujúcom okne vyberáte vekové hodnotenia pre hry, založené na veku Vášho dieťaťa.

18. Pokiaľ chcete blokovať, či povoliť konkrétne lokálne nainštalované hry, kliknite na Povolenie alebo zablokovanie hier v ľavom paneli. Inak kliknite na Používateľské nastavenia.

19. Kliknite na Obmedzenia aplikácií pre prípad, že chcete povoliť, či zakázať prístup ku špecifickým aplikáciám, nainštalovaných lokálne na tomto počítači pre zvolený účet tejto osoby.


20. Teraz môžete určiť, ktoré aplikácie táto osoba môže používať výberom vhodného zaškrtávajúceho políčka. 

21. Po ukončení práce zavrite okno. Zmeny majú okamžitý účinok. 


22. Pri ďalšom prihlásení tohoto užívateľa sa zobrazí oznam, upozorňujúci ho (alebo ju), že jeho (jej) účet je monitorovaný službou Bezpečnosť rodiny.Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2782155 – Posledná kontrola: 03/08/2013 20:18:00 – Revízia: 1.0

Windows 8, Windows 8 Pro

  • kbstepbystep KB2782155
Pripomienky