Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako vyriešiť problém nutnosti resetovania počítača pre prihlásenie do systému

 

Za okolností, že video karta a monitor pracujú normálne, prečo sa nemôžem prihlásiť do systému Windows 7 po štarte, ale až po reštartovaní počítača?

Ak váš počítač má rovnaký problém - zakaždým, keď je potrebné reštartovať pre prihlásenie do systému  Windows 7, potom môžete skúsiť obnoviť predvolené nastavenia systému BIOS pre vyriešenie tohto problému. Pre rôzne počítače a verzie Windows 7, existujú rôzne spôsoby, ako obnoviť nastavenia systému BIOS. Nasledujúce informácie ukazujú metódy pre obnovenie nastavení systému BIOS na niekoľkých bežných modelov:

stolné počítače:
Ako vstúpiť do BIOSu
1. Zapnite Váš počítač;
2. Stlačte"F2"pre vstup do"Systémových nastavení(BIOS)" keď uvidíte DELL ikonu;


Vrátenie BIOS do pôvodných nastavení
V prostredí BIOS, stlačte "Caps Lock, Num Lock and Scroll Lock" tlačítka podľa tohto poradia, potom sa rozsvietia tri svetlá na klávesnici "Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock, potom stlačte tri kombinačné skratky nižšie:
Alt+E -- Vyčistenie (vypustenie) prerušenia prostriedkov a začatie opätovného rozloženia pri ďalšom štarte. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-".
Alt+F -- Navrátenie továrenských nastaveníRestore factory settings. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-".
Alt+B -- Reštart.


Vymazanie hesla, metóda jedna: Keď sa objaví okno vyžadovania hesla, zadajte heslo a stlačte naraz Ctrl a Enter.
Vymazanie hesla, metóda dva: Použite PSWD jumper na matičnej doske, zapnite počítač po jeho odobratí, nastavte heslo na prázdne v BIOS, vypnite počítač, vráťte PSWD jumper.
Dimensional stolné počítače:
How to enter BIOS
1. Zapnite Váš počítač;
2. Stlačte"F2"pre vstup do"Systémových nastavení(BIOS)" keď uvidíte DELL ikonu;Restore BIOS to the initial settings
V prostredí BIOS, stlačte "Caps Lock, Num Lock and Scroll Lock" tlačítka podľa tohto poradia, potom sa rozsvietia tri svetlá na klávesnici "Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock, potom stlačte tri kombinačné skratky nižšie:
Alt+E -- Vyčistenie (vypustenie) prerušenia prostriedkov a začatie opätovného rozloženia pri ďalšom štarte. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-".
Alt+F -- Navrátenie továrenských nastaveníRestore factory settings. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-".
Alt+B -- Reštart.

alebo nastavte resetovanie configuračných dát v prostredí BIOS------ podobné ako "Alt+E".
voľné série notebookov:
Ako vstúpiť do BIOSu

1.Zapnite Váš počítač;
2. Stlačte"F2"pre vstup do"Systémových nastavení(BIOS)" keď uvidíte DELL ikonu;

Vrátenie BIOS do pôvodných nastavení
Voľné C; CP; CS série systémov: reštartnite Váš počítač, stlačte"F2"pre vstup do BIOS nastavení, slačte "Alt+F" pre obnovenie CMOS do pôvodných nastavení. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-".

L série systémov: reštartnite Váš počítač, stlačte"F2"pre vstup do BIOS nastavení, stlačte"F9" pre obnovenie CMOS do pôvodných nastavení.
Inspiron série notebookov
Ako vstúpiť do BIOSu

1.Zapnite Váš počítač;
2. Stlačte"F2"pre vstup do"Systémových nastavení(BIOS)" keď uvidíte DELL ikonu;

Vrátenie BIOS do pôvodných nastavení
reštartnite Váš počítač, stlačte"F2"pre vstup do BIOS nastavení, slačte "Alt+F" pre obnovenie CMOS do pôvodných nastavení. Po stlačení tejto kombinácie budete môcť počuť zvuk "Bi-"
Pre niektoré iné verzie BIOS môžete stlačiť"F9" pre obnovenie CMOS do pôvodných nastavení.
Skratky
1.V Dim4300, Dim8100, Dim8200, GX50, GX240, GX150 a GX400 modeloch, stlačte "Ctrl+Alt+F8" kombináciu kláves, objaví sa bootovacia ponuka, v tejto ponuke, môžete nastaviť bootocie poradie.
2.Je tu nová funkcionalita vo všetkých nových modeloch BIOS verzie: stlačte F12 klávesu, pokiaľ sa počítač zapína pre otvorenie rýchleho menu, môžete vybrať prvé bootované zariadenie v tejto ponuke.


Pokiaľ metódy zmienené vyššie nevyriešia Váš problém, netrápte sa! Môžete kontaktovať výrobcu Vášho počítača pre pomoc. 


Pokiaľ ste stále nevyriešili problém, môžete sa ozvať na Fórum pre nájdenie ďalších riešení. 

Tešíme sa na Vaše hodnotné návrhy!

Looking forward to your valuable views!Microsoft podpora víta Vaše nápady. Prosím Vás, pošlite nám hodnotné názory a dotazník na doleuvedený odkaz.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2789656 – Posledná kontrola: 03/08/2013 20:19:00 – Revízia: 1.0

Windows 7 Beta, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E

  • kbinfo kbhowto kbstepbystep kbtypenonkb kbpubtypesc kbexpertisebeginner KB2789656
Pripomienky