Snímky obrazovky vo Windows 8 - Rýchle snímky obrazovky

Ďalšie informácie
Toto je článok s detailným popisom postupu.Príznaky
Ako môžem vytvoriť snímky obrazovky vo Windows 8?
Príčina
Riešenie
Rýchle snímky obrazovky vo Windows 8

Existuje viacero situácií, kedy potrebujete zachytiť snímok webovej stránky, videa, alebo špecifickej oblasti, napríklad poslať snímok obrazovky cez email kamarátovi.

Vo Windows 8 je toto jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Použitím jednoduchej klávesovej skratky môžete vytvoriť a uložiť snímky obrazovky alebo zachytiť obrázok zvolenej oblasti na ploche použitím Nástroja na vystrihovanie.

Poznámka: Tento článok predpokladá, že používate myš a klávesnicu vo Windows 8.Pre zachytenie snímku celej obrazovky nasledujte tieto kroky:
Naštartujte Windows 8, choďte na okno, ktoré chcete zachytiť, a stlačte klávesy [Windows] a [PrtnScr].

Obsah plochy je okamžite zachytený a uložený ako súbor JPG do adresáru Snímky obrazovky v knižnici Obrázky. Keď vytvoríte viacero snímkov obrazovky použitím tejto metódy, súbory budú automaticky postupne číslované . Staršie snímky nebudú prepísané ani zmazané. Nastavenie Nástroja na vystrihovanie

Ak chcete zachytit iba časť obrazovky namiesto celej plochy a ak chcte tiež určiť umiestnenie ukladaného súboru, mali by ste použiť Nástroj na vystrihovanie. Tento chytrý program je obsiahnutý vo Windows 8. Pre rýchly a jednoduchý prístup mu môžete vytvoriť dlaždicu alebo zástupcu v panely úloh (alebo oboje).Nástroj na vystrihovanie ako dlaždica alebo zástupca na panely úloh (na ploche)

1. Spustite Windows 8. Stlačte klávesy [Windows] + [Q] pre zobrazenie všetkých aplikácií.

2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Nástroja na vystrihovanie.

3. Kliknite na Pripnúť na domovskú obrazovku v ľavom dolnom rohu pre pripnutie ikony programu ako dlaždice.

4. Kliknite Pripnúť na panel úloh pre pripnute zástupcu na panel úloh na ploche Windows 8. Tieto zmeny sa prejavia okamžite.Vytvorenie zástupcu Nástroja na vystrihovanie na ploche

Namiesto zástupcu Nástroja na vystrihovanie na panely úloh môžete vytvoriť zástupcu na ploche .1. Spustite Windows 8. stlačte klávesy [Windows] + [Q] pre zobrazenie všetkých aplikácií.

2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Nástroja na vystrihovanie.


3. Kliknite na Otvoriť umiestnenie súboru v dolnej časti ponuky.

4. Okamžite sa objaví plocha zobrazujúca adresár Príslušenstvo. Kliknite na ikonu Nástroja na vystrihovanie. Stlačte a držte tlačidlo myši. Stlačte tiež klávesu [CTRL] na klávesnici, a zatial, čo tieto tlačidlá držíte, presuňte ikonu do prázdnej oblasti na ploche. Potom ikonu jednoducho pustite.

5. Hotovo. Ikona je okamžite k dispozícii pre používanie.

Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2790489 – Posledná kontrola: 03/08/2013 20:17:00 – Revízia: 1.0

Windows 8 Pro, Windows 8 Professional N, Windows 8

  • kbstepbystep KB2790489
Pripomienky