Ako riešiť problémy s priestorom na disku spôsobené veľkým adresárom ukladacieho priestoru súčastí systému Windows (WinSxS)

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2795190
Príznaky
Pri kontrole veľkosti priečinka C:\Windows si môžete všimnúť, že adresár C:\Windows\winsxs zaberá veľa miesta na disku.
Príčina
Adresár ukladacieho priestoru súčastí systému WIndows (C:\Windows\winsxs) sa používa počas operácií údržby v rámci inštalácií systému Windows. Operácie údržby okrem iného zahŕňajú inštalácie aktualizácií zo služby Windows Update, balíkov Service Pack a rýchlych opráv.

Ukladací priestor súčastí obsahuje všetky súbory potrebné na inštaláciu systému Windows. V ukladacom priestore súčastí sa ukladajú aj všetky aktualizácie týchto súborov počas ich inštalácie. To spôsobí, že ukladací priestor sa postupne zväčšuje, keď sa do inštalácie pridávajú ďalšie aktualizácie, súčasti alebo roly. Ukladací priestor súčastí používa pevné prepojenia systému NTFS medzi sebou a ďalšími adresármi systému Windows na zvýšenie spoľahlivosti platformy Windows.

Adresár ukladacieho priestoru súčastí bude mať uvedenú veľkú veľkosť kvôli spôsobu, akým prostredie programu Windows Prieskumník spracováva pevné prepojenia. Prostredie systému Windows počíta každý odkaz na pevné prepojenie ako jednu inštanciu súboru pre každý adresár, v ktorom sa súbor nachádza. Napríklad ak má súbor s názvom advapi32.dll veľkosť 700 kB a je obsiahnutý v ukladacom priestore súčastí aj v adresári \Windows\system32, program Windows Prieskumník bude nepresne uvádzať, že súbor zaberá 1 400 kB miesta na pevnom disku.
Riešenie
Ukladací priestor súčastí sa nemôže nachádzať na inom ako systémovom zväzku z dôvodu pevných prepojení systému NTFS. Ak sa pokúsite o presun ukladacieho priestoru, výsledkom bude nemožnosť správne nainštalovať aktualizácie systému Windows, balíky Service Pack, roly a funkcie. Tiež neodporúčame, aby ste manuálne odobrali alebo odstránili súbory z ukladacieho priestoru.

Ak chcete zmenšiť veľkosť adresára ukladacieho priestoru súčastí v inštalácii systému Windows, môžete sa rozhodnúť pre trvalú inštaláciu balíka Service Pack a obnoviť tak priestor používaný súbormi balíka Service Pack. Ak však inštaláciu balíka Service Pack urobíte trvalou, balík Service Pack sa nebude dať odstrániť.

Na odstránenie súborov balíka Service Pack z inštalácie systému Windows použite nasledujúce pomôcky:
 • Nainštalovaný balík Windows Vista Service Pack 1: VSP1CLN EXE
 • Nainštalovaný balík Windows Vista Service Pack 2 alebo Windows Server 2008 Service Pack 2: Compcln.exe
 • Nainštalovaný balíka Windows 7 Service Pack 1 alebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: DISM /online /Cleanup-Image /SpSuperseded alebo Sprievodca čistením disku (cleanmgr.exe)

Čistenie je možné v inštaláciách systémov Windows Vista a Windows Server 2008 vykonávať aj aktívne vynútením udalosti odstránenia v systéme. Čistenie sa pokúsi odstrániť všetky nežiaduce systémové binárne súbory z inštalácie a získa miesto na disku. Ak chcete vyriešiť udalosť odinštalácie na inštalácii systému Windows, pridajte a odstráňte všetky nežiaduce systémové súčasti, ktoré ešte nie sú nainštalované, a znova spustite inštaláciu systému Windows. Čistenie sa vykoná v priebehu nasledujúceho reštartu operačného systému.

Poznámka: Čistenie sa vykoná automaticky na systémoch Windows 7 a Windows Server 2008 R2.
Ďalšie informácie
Ak chcete získať ďalšie miesto na disku v počítači, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do textového poľa prehľadať programy a súbory zadajte Čistenie disku.
 2. Kliknutím na ikonu Čistenie disku spustite nástroj Čistenie disku a v závislosti od konfigurácie určite, ktoré súbory možno odstrániť.
Medzi ďalšie spôsoby, ako ušetriť miesto na systémovom zväzku, patria nasledujúce spôsoby:

 • Premiestnenie stránkovacieho súboru na iný zväzok v systéme.
 • Zakázanie dlhodobého spánku v systéme.
 • Použitie možnosti vyhradeného súboru výpisu na zaznamenávanie súborov výpisov na iný zväzok v systéme.
 • Preloženie adresárov s používateľskými profilmi a programovými súbormi na iný zväzok v systéme.
 • Zakázanie bodov obnovenia systému v klientskych inštaláciách.
 • Vyčistenie všetkých adresárov a priečinkov s dočasnými súbormi pomocou Sprievodcu čistením disku (cleanmgr.exe).
 • Odinštalovanie nepoužívaných aplikácií alebo pomôcok z inštalácie.


Ďalšie informácie o priečinku WinSxS nájdete na nasledujúcich webových lokalitách:Ďalšie informácie o systémových požiadavkách pre disky nájdete na nasledujúcich webových lokalitách:


Poznámky
 • Po nainštalovaní produktu pomocou Inštalátora systému Windows sa do priečinka vyrovnávacej pamäte Inštalátora systému Windows (%windir%\Installer) uloží menšia verzia pôvodného údajového súboru .msi. Postupom času sa môže zväčšiť aj tento priečinok. Každé ďalšie inštalácie aktualizácie produktov, ktoré sú nainštalované, napríklad rýchle opravy, kumulatívne aktualizácie alebo nastavenia balíkov Service Pack, ukladajú aj ich príslušný súbor .msp alebo .msi vo vyrovnávacej pamäti služby Inštalátor systému Windows. Postupom času sa môže zväčšiť aj tento priečinok. Nepodporujeme a neodporúčame, aby ste odstránili všetky súbory v priečinku alebo nahradili súbory z iného počítača. Všetky aktualizácie aplikácie závisia od informácií, ktoré sú k dispozícii v súboroch uložených v priečinku. Bez týchto informácií aktualizácie nedokážu správne vykonať ich inštalácie.
 • Priečinok %Windir%\softwaredistribution\downloads používa služba Windows Update na ukladanie stiahnutých aktualizácií. Zvyčajne nemusíte spravovať priečinok, pretože to riadi Windows. Bežná veľkosť tohto priečinka závisí od viacerých faktorov, napríklad verziou operačného systému, ktoré aktualizácie sú k dispozícii v čase, a tak ďalej. Preto je ťažké zadať očakávanú bežnú veľkosť. Ak tento priečinok používa veľa miesta na disku, najskôr nainštalujte všetky dostupné aktualizácie pre systém a potom reštartujte počítač. Pre riešenie problému, ak veľkosť je stále veľká, postupujte nasledovne:
  1. V príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení spustite nasledujúci príkaz:
   Net Stop WUAUSERV
  2. Odstráňte obsah priečinka %windir%\softwaredistribution\downloads.
  3. V príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení spustite nasledujúci príkaz:
   Net Start WUAUSERV

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2795190 – Posledná kontrola: 04/23/2015 08:41:00 – Revízia: 6.0

Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbmt KB2795190 KbMtsk
Pripomienky