Oprava problému s neočakávaným správaním po kliknutí na prehľadávač IE v systéme Windows 8

 
Toto je článok s detailným popisom postupu.

Niektorí používatelia sa po inovovaní na systém Windows 8 môžu stretnúť s problémom, v dôsledku ktorého dochádza po kliknutí na prehľadávač IE k neočakávanému správaniu. Tento problém sa vyskytuje v dôsledku konfliktov spôsobených inými prehľadávačmi nainštalovanými v tom istom systéme. Tento problém možno jednoducho odstrániť odinštalovaním iných prehľadávačov, než je prehľadávač IE, reštartovaním počítača a opätovným nainštalovaním daných prehľadávačov.


Ako príklad môžeme použiť prehľadávač Google Chrome. Postup pri jeho odinštalovaní v systéme Windows 8 je nasledujúci:

1. Zatvorte všetky okná a karty prehľadávača Google Chrome.

2. Otvorte okno Ovládací panel (používatelia systému Windows 8: informácie o získaní prístupu k oknu Ovládací panel).
3. Kliknite na položku Odinštalovať program.


4. Dvakrát kliknite na položku Google Chrome.5. V dialógovom okne na potvrdenie operácie kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Ak chcete odstrániť aj informácie svojho používateľského profilu (napríklad predvoľby prehľadávača, záložky a históriu), začiarknite políčko Also delete your browsing data (Odstrániť aj údaje prehľadávania).
Ak vo vašom systéme nie je nainštalovaný prehľadávač Google Chrome, v kroku 4 je potrebné vybrať na odinštalovanie iný prehľadávač než IE, reštartovať počítač a potom znova nainštalovať príslušný prehľadávač. Skúste to znova. Funguje teraz prehľadávač IE správne?


Ak nie, môžete prejsť do fór a vyhľadať vhodné riešenia.

Tešíme sa na vaše odporúčania a návrhy!

Tešíme sa na vaše odporúčaniaSme vám veľmi vďační, že ste po použití riešenia Yi Baodian venovali niekoľko sekúnd hodnoteniu tohto článku pomocou nižšie uvedeného formulára na odoslanie pripomienok. Prispievate tým k skvalitneniu našej práce. Ak máte akékoľvek návrhy alebo nápady, môžete vyplniť aj pole Additional comments (Ďalšie komentáre). (Ak chcete svoje problémy vyriešiť rýchlejšie, môžete o svojich technických otázkach diskutovať prostredníctvom zodpovedajúcich príspevkov v komunitách spoločnosti Microsoft.)
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 2806070 – Posledná kontrola: 04/15/2013 08:14:00 – Revízia: 1.1

Windows 8

  • kbinfo kbhowto kbstepbystep kbtypenonkb kbpubtypesc kbexpertisebeginner KB2806070
Pripomienky