SK0524:OL2002: Ako vrátiť na pracovnú plochu ikonu aplikácie Outlook

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úpravách databázy Registry systému Windows. Skôr, ako urobíte akékoľvek zmeny v databáze Registry, sa uistite, či úplne rozumiete postupu zálohovania a obnovy databázy Registry v prípade problémov. Informácie o zálohovaní, obnove a úpravách databázy Registry získate po kliknutí na číslo článku z databázy Microsoft Knowledge Base uvedeného nižšie:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry.
Ak bola ikona aplikácie Outlook odstránená z pracovnej plochy, môžete ju obnoviť úpravou v databáze Registry.
DALSIE INFORMACIE
UPOZORNENIE: Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym použitím editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
Ak chcete obnoviť ikonu aplikácie Outlook na pracovnej ploche, odstráňte z databázy Registry hodnotu, ktorá bráni inštalátoru systému Windows v preinštalovaní ikony aplikácie Outlook. Postupujte nasledovne:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na položku Spustiť.
2. Do dialógového okna Otvoriť napíšte regedit, potom kliknite na tlačidlo OK.
3. Nájdite nasledujúcu hodnotu v databáze Registry:
a) V systéme Windows 98 nájdite hodnotu DesktopShortcutAsIs v nasledujúcom kľúči:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup.
b) V systéme Windows 2000 nájdite hodnotu W2kDesktopShortcutAsIs v nasledujúcom kľúči:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Setup.
4. Kliknite na hodnotu a stlačte kláves DELETE.
5. V ponuke Databáza Registry kliknite na príkaz Skončiť.
6. Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Spustiť a napíšte:
<jednotka>\setup.exe ADDLOCAL=“OUTLOOKNonBootFiles“(kde <jednotka> je písmeno jednotky CD-ROM alebo cesta k sieťovému zdieľanému prostriedku).
7. Kliknite na tlačidlo OK.
Spustí sa Inštalátor systému Windows a po spustení aplikácie Outlook nainštaluje ikonu aplikácie Outlook. Inštalátor systému Windows môže požiadať o vloženie inštalačného disku CD-ROM, ak disk CD aplikácie Office/Outlook nie je v jednotke vložený.
Vlastnosti

ID článku: 281085 – Posledná kontrola: 12/05/2015 22:59:47 – Revízia: 1.3

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB281085
Pripomienky