Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako možno nakonfigurovať program Internet Explorer na preberanie viac ako dvoch súborov súčasne?

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Popis problému
V predvolenom nastavení možno v programe Windows Internet Explorer 7 a v starších verziách súčasne preberať najviac dva súbory. V programe Windows Internet Explorer 8 možno súčasne preberať najviac šesť súborov. Táto zmena zohľadňuje vyššie rýchlosti pripojenia, ktoré má v súčasnosti k dispozícii väčšina používateľov. V prípade telefonického pripojenia sa použijú obmedzenia z predchádzajúcich verzií.

Tento článok umožní zvýšenie počtu súborov, ktoré môžete súčasne preberať, na 10.


Ak chcete tento problém vyriešiť, prejdite do sekcie „Pomoc s opravou“. Ak chcete problém vyriešiť sami, prejdite do sekcie „Samostatná oprava“.
Pomoc s opravou
Ak chcete zvýšiť počet súborov, ktoré možno súčasne preberať, na 10, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. V dialógovom okne Preberanie súborov kliknite na položku Spustiť a postupujte podľa pokynov v tomto sprievodcovi.

Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť k dispozícii iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak momentálne nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a neskôr ju spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.
Prejdite do sekcie „Vyriešil sa problém?“.
Samostatná oprava
Dôležité upozornenie. Táto sekcia, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vás informujú o tom, ako upraviť databázu Registry. Ak však databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete zvýšiť počet súborov, ktoré možno súčasne preberať, na 10, postupujte nasledovne:
 1. Spustite Editor databázy Registry.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové, kliknite na položku Hodnota DWORD a potom pridajte nasledujúce hodnoty databázy Registry.
  Názov hodnoty: MaxConnectionsPer1_0Server
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná sústava: Desiatková

  Názov hodnoty: MaxConnectionsPerServer
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná sústava: Desiatková
 4. Ukončite Editor databázy Registry.

Internet Explorer 8.0

Konfigurácia limitu počtu pripojení pomocou úpravy kľúča databázy Registry

 1. Spustite Editor databázy Registry.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové, kliknite na položku Hodnota DWORD a potom pridajte nasledujúce hodnoty databázy Registry.
  Názov hodnoty: iexplore.exe
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná sústava: Desiatková

  Poznámka. Nastavením tejto hodnoty určíte požadovaný limit počtu pripojení HTTP 1.1. Ak nastavíte hodnotu 10, limit počtu pripojení sa zvýši na 10.
 4. Vyhľadajte nasledovný podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER
 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové, kliknite na položku Hodnota DWORD a potom pridajte nasledujúce hodnoty databázy Registry.
  Názov hodnoty: iexplore.exe
  Údaj hodnoty: 10
  Číselná sústava: Desiatková

  Poznámka. Nastavením tejto hodnoty určíte požadovaný limit počtu pripojení HTTP 1.1. Ak nastavíte hodnotu 10, limit počtu pripojení sa zvýši na 10.
 6. Ukončite Editor databázy Registry.

Konfigurácia limitu počtu pripojení pomocou skupinovej politiky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Rozbaľte položku Konfigurácia používateľa, rozbaľte priečinky Šablóny pre správu, Súčasti systému Windows, Program Internet Explorer, Funkcie zabezpečenia a AJAX.
 3. Nastavte možnosti Maximálny počet pripojení pre server (HTTP 1.0) a Maximálny počet pripojení pre server (HTTP 1.1) na požadovanú hodnotu. Ak chcete zmeny použiť, musíte aktualizovať politiky alebo reštartovať počítač.
Vyriešil sa problém?
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak áno, môžete tento článok zavrieť. Ak sa problém nevyriešil, môžete kontaktovať technickú podporu.
Ďalšie informácie
Z dôvodu zabezpečenia kompatibility so súčasnými internetovými štandardmi (dokument RFC 2068) program Internet Explorer obmedzuje počet súbežných preberaní na dve aktívne preberania a jedno preberanie vo fronte. Táto konfigurácia je funkciou prehľadávača. Keďže sa však rýchlosť pripojenia a celkový počet dostupných pripojení k internetovým serverom zvyšuje, môže byť limit dvoch pripojení obmedzujúci.
opraviť oprava vydanie internet explorer
Vlastnosti

ID článku: 282402 – Posledná kontrola: 09/28/2011 06:33:00 – Revízia: 8.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Internet Explorer 8

 • kbenduser kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbmsifixme kbfixme kbhowto KB282402
Pripomienky