SK0454:Ako vymazat minulé súcasti z oblasti oznámení

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Viac informácií o tom, ako zálohovať, obnoviť a upraviť záznamy v databáze Registry získate, keď kliknete na nasledujúce číslo článku v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry.
SUHRN
Tento článok popisuje, ako vymazať zoznam minulých súčastí v okne Nastavenie oblasti oznámení.
DALSIE INFORMACIE
Upozornenie: nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
Keď chcete odstrániť zoznam minulých súčastí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Zmažte hodnoty kľúčov IconStreams a PastIconsStreams v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify.
2. Otvorte Správcu úloh, kliknite na záložku Procesy, kliknite na položku Explorer.exe a potom kliknite na položku Ukončiť proces.
3. V Správcovi úloh kliknite na položku Súbor, kliknite na položku Nová úloha, napíšte explorer a kliknite na tlačidlo OK.
Vlastnosti

ID článku: 283084 – Posledná kontrola: 12/05/2015 23:27:32 – Revízia: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB283084
Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)