Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zmena hodnoty položky MTU pripojenia PPPoE v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

V TEJTO ÚLOHE

DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
SUHRN
Tento článok popisuje zmenu hodnoty položky MTU (Maximum Transfer Unit) protokolu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).

Predvolená a maximálna hodnota položky MTU pripojenia PPPoE je 1480 bajtov. Niektorí poskytovatelia služieb siete Internet môžu požadovať zníženie hodnoty položky MTU pripojenia PPPoE na hodnotu v rozsahu od 1400 do 1480 bajtov (napríklad na hodnotu 1454). Hodnotu položky MTU nenastavujte na nižšiu hodnotu než 1400 bajtov.

Ďalšie informácie o predvolenej hodnote položky MTU nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
314496 Predvolená hodnota položky MTU pre rôzne topológie sietí (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ďalšie informácie o tom, ako zistiť, či je potrebné znížiť hodnotu položky MTU pripojenia PPPoE, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
159211 Diagnostikovanie a spracovanie smerovačov s čiernymi dierami (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Na začiatok

Zmena hodnoty položky MTU

UPOZORNENIE: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Na zmenu hodnoty položky MTU pripojenia PPPoE vytvorte nasledovný kľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0
Potom do databázy Registry pridajte nasledovné položky.
Názov položkyTyp údajovÚdaj hodnoty
ProtocolTypeREG_DWORD0x00000800
PPPProtocolTypeREG_DWORD0x00000021
ProtocolMTUREG_DWORDpríslušná hodnota položky MTU (v desiatkovom formáte)
Postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters
 3. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 4. Zadajte reťazec Protocols a stlačte kláves ENTER.
 5. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 6. Zadajte hodnotu 0 a stlačte kláves ENTER.
 7. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 8. Zadajte reťazec ProtocolType a stlačte kláves ENTER.
 9. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 10. Zadajte hodnotu 800 a kliknite na tlačidlo OK.
 11. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 12. Zadajte reťazec PPPProtocolType a stlačte kláves ENTER.
 13. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 14. Zadajte hodnotu 21 a kliknite na tlačidlo OK.
 15. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 16. Zadajte reťazec ProtocolMTU a stlačte kláves ENTER.
 17. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 18. Zadajte zodpovedajúcu hodnotu položky MTU (v desiatkovom formáte) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 19. Zatvorte Editor databázy Registry.
Poznámky
 • Ak je položka MTU nastavená na hodnotu 1460 (v desiatkovom formáte), maximálna hodnota parametra NUM v nasledovnom príkaze môže byť 1432:
  ping adresa_IP -f -l NUM
 • Vykonané zmeny sa prejavia až po reštartovaní počítača.
Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 283165 – Posledná kontrola: 02/07/2006 15:57:55 – Revízia: 2.7

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbregistry kbenv kbhowto KB283165
Pripomienky