SK0441:Operacný systém Windows XP nie je možné spustit po inštalácii operacného systému Windows 2000

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Keď sa pokúsite spustiť operačný systém Microsoft Windows XP po nainštalovaní operačného systému Microsoft Windows 2000, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
"Starting Windows...
Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.

Tento súbor môžete opraviť spustením Inštalátora systému Microsoft Windows 2000, použitím pôvodných inštalačných diskiet alebo disku CD-ROM.
Pri zobrazení prvej obrazovky stlačte klávesu „R“ a spustite opravu.
Ak ste nainštalovali systém Windows XP ako inováciu operačného systému Windows 2000, môže sa pri pokuse o spustenie operačného systému Microsoft Windows XP zobraziť na modrej obrazovke nasledujúce chybové hlásenie:
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
STOP 0x00000074
PRICINA
Tento problém sa objavuje, pretože operačný systém Microsoft Windows XP neexistoval v čase, keď bol operačný systém Microsoft Windows 2000 nainštalovaný. Zavádzacie súbory protokolu bootstrap operačného systému Microsoft Windows 2000 nepoužívajú zmeny vykonané v operačnom systéme Microsoft Windows XP.
Počítač tieto zmeny potrebuje na spustenie operačného systému Microsoft Windows XP.
Poznámka: Keď sa pokúsite nainštalovať operačný systém Microsoft Windows 2000 na iný diskový oddiel pri spustenom operačnom systéme Microsoft Windows XP, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Tento CD-ROM patrí staršej verzii operačného systému Microsoft Windows, ako je verzia, ktorú práve používate. Funkcie Inštalátora tohto disku budú vypnuté.
RIESENIE
Keď chcete odstrániť tento problém, spustite na počítači operačný systém Microsoft Windows 2000 a skopírujte súbory NTLDR a Ntdetect.com z priečinka I386 inštalačného disku CD-ROM operačného systému Microsoft Windows XP do koreňového adresára systémového disku.
Súčasné spúšťanie môžete zrealizovať, keď nainštalujete operačný systém Microsoft Windows XP na iný diskový oddiel po nainštalovaní operačného systému Microsoft Windows 2000.
STAV
Toto správanie je vlastnosťou produktu. Vo všeobecnosti produkty nie sú kombatibilné s budúcimi verziami produktov.
DALSIE INFORMACIE
Ak chcete používať súčasné spúšťanie niekoľkých operačných systémov, nainštalujte každý operačný systém na iný diskový oddiel v nasledujúcom poradí:
1. Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me),
2. Microsoft Windows NT 4.0,
3. Microsoft Windows 2000,
4. Microsoft Windows XP.
Ak nechcete inštalovať niektorý z uvedených operačných systémov, jeho inštaláciu jednoducho vynechajte.
Poznámka: Nerobte konverziu pevného disku zo základného disku na dynamický disk, pokiaľ nenainštalujete všetky operačné systémy, ktoré chcete používať. Po skonvertovaní pevného disku zo základného disku na dynamický disk, sa nemusí podariť inštalácia iného operačného systému na pevný disk.
Viac doplňujúcich informácií o dynamických diskoch získate, keď kliknete na nasledujúce čísla článkov v databáze Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
114841 Windows NT Boot Process and Hard Disk Constraints
Vlastnosti

ID článku: 283433 – Posledná kontrola: 12/05/2015 23:34:33 – Revízia: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdualboot kbprb KB283433
Pripomienky