Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Funkcie súčasti Visual Basic for Applications (VBA) zlyhávajú v databáze s chýbajúcimi odkazmi

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Pre stredne pokročilých používateľov: Vyžaduje sa základná znalosť makier, kódovania a interoperability.

Tento článok sa vzťahuje na databázu programu Microsoft Access (.mdb) a na projekt programu Microsoft Access (.adp).

Verzia tohto článku pre program Microsoft Access 2000 je dostupná pod číslom 208218 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Verzia tohto článku pre program Microsoft Access 97 je dostupná pod číslom 160870 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
PRIZNAKY
Ak máte procedúru, ktorá obsahuje funkciu súčasti Visual Basic for Applications, a databáza obsahuje odkaz na chýbajúcu objektovú knižnicu alebo chýbajúcu knižnicu typov, môže sa pri kompilovaní modulov alebo spustení procedúry zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

Chybové hlásenie 1

Databáza alebo projekt programu Microsoft Access obsahuje nefunkčný odkaz alebo odkaz na chýbajúci súbor <názovsúboru>.

* Ak chcete, aby databáza alebo projekt správne fungoval, musíte tento odkaz opraviť.

* Ako postupovať pri oprave tohto odkazu zistíte po kliknutí na tlačidlo Pomocník.

Chybové hlásenie 2

Chyba kompilácie:
Nepodarilo sa nájsť projekt alebo knižnicu.
PRICINA
Databáza obsahuje odkaz na databázu, knižnicu typov alebo objektovú knižnicu, ktorá je označená ako CHÝBAJÚCE: <názovodkazu> v dialógovom okne Odkazy.
RIESENIE
Ak chcete odstrániť chýbajúci odkaz, postupujte nasledovne:
 1. Otvorte databázu.
 2. Stlačením kombinácie klávesov ALT+F11 otvorte program Visual Basic Editor.
 3. V ponuke Nástroje kliknite na položku Odkazy.
 4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri knižnici typov alebo objektovej knižnici označenej ako CHÝBAJÚCE: <názovodkazu>.
Okrem odstránenia odkazu sa dá tiež poostupovať tak, že obnovíte odkazovaný súbor na ceste, ktorá je zadaná v dialógovom okne Odkazy. Ak sa odkazovaný súbor nachádza v novom umiestnení, vymažte odkaz CHÝBAJÚCE: <názovodkazu> a vytovrte nový odkaz na súbor v novom priečinku.

POZNÁMKA. V run-time aplikácii Access sa nedajú odkazy zobraziť kliknutím na položku v ponuke. V nasledujúcom článku sa však popisuje postup ako zobraziť odkazy pomocou kódu:
209849 Prechádzanie odkazmi a zobrazenie ich vlastností (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
DALSIE INFORMACIE

Kroky na reprodukovanie správania

 1. Otvorte ukážkovú databázu Northwind.mdb.
 2. Vytvorte nový formulár, ktorý nie je založený na žiadnej tabuľke alebo dotaze.
 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Ovládací prvok ActiveX.
 4. V zozname Vyberte ovládací prvok ActiveX kliknite na položku Kodak Image Edit Control a kliknite na tlačidlo OK.
 5. Uložte formulár ako frmReference a zavrite ho.
 6. Zatvorte databázu Northwind.mdb a ukončite program Access.
 7. Vyhľadajte a premenujte súbor ImgEdit.ocx na súbor ImgEdit.old.
 8. Spustite program Access a otvorte databázu Northwind.mdb.
 9. Otvorte spúšťací modul v návrhovom zobrazení.
 10. V ponuke Ladiť kliknite na príkaz Kompilovať databázu Northwind. Všimnite si, že sa zobrazia obe chybové hlásenia, ktoré sú uvedené v tomto článku v časti Symptómy.
 11. Kliknite na tlačidlo OK. Všimnite si, že sa zobrazí dialógové okno Odkazy. V dialógovom okne Dostupné odkazy je zvýraznený nasledujúci odkaz:
  CHÝBAJÚCE: Kodak Image Edit Control					
 12. V dialógovom okne Dostupné odkazy kliknite na položku Zrušiť.
 13. Vyhľadajte a premenujte súbor ImgEdit.old na súbor ImgEdit.ocx.
 14. Zopakujte krok 10 a všimnite si, že sa chybové hlásenie už nezobrazí.
ODKAZY
Ďalšie informácie o probléme, ktorý môže zapríčiňovať zobrazenie prvého chybového hlásenia, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
275110 Zobrazenie chybového hlásenia "Nedefinová funkcia vo výraze" pri otvorení odkazu, ktorý odkazuje na funkciu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim prb can t find project or library OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
Vlastnosti

ID článku: 283806 – Posledná kontrola: 11/27/2007 18:53:03 – Revízia: 5.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Pripomienky
tml>