Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0335:Popis hlásenia „Low Disk Space“ v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Keď počítač založený na systéme Windows XP beží na disku s nedostatkom miesta, môžete obdržať hlásenie „Low Disk Space“ (Nedostatok miesta na disku). Kliknutím na hlásenie spustíte program „Disk Cleanup Wizard“ (Sprievodca čistením disku). Tento článok popisuje okolnosti, za ktorých dostanete hlásenie „Low Disk Space“.
DALSIE INFORMACIE
Keď voľné miesto na disku dosiahne 200 megabajtov (MB), dostanete nasledovné hlásenie po dobu 10 sekúnd raz za reláciu:
You are running out of disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Keď voľné miesto na disku dosiahne 80 MB, dostanete nasledujúce hlásenie po dobu 30 sekúnd, každé štyri hodiny, dvakrát za reláciu:
You are running very low on disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Keď voľné miesto na disku dosiahne 50 MB, dostanete nasledujúce hlásenie po dobu 30 sekúnd, každých 5 minút, pokiaľ sa voľné miesto nezvýši nad 50 MB:
You are running very low on disk space on [drive]. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click here.


Upozornenie Databáza Registry obsahuje hodnotu pomocou ktorej je možné vypnúť túto funkciu:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoLowDiskSpaceChecks REG_DWORD 1

Následne sa odhláste a prihláste do systému.
Vlastnosti

ID článku: 285107 – Posledná kontrola: 04/12/2005 08:58:11 – Revízia: 2.2

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kbinfo KB285107
Pripomienky