Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Popis kumulatívnej aktualizácie 2 pre balík System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

Súhrn
V tomto článku sú popísané opravené problémy a aktualizované funkcie v kumulatívnej aktualizácii 2 pre balík Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 (SP1).
Ďalšie informácie

Opravené problémy

Konzola správcu

 • Sprievodca Add Site Server Roles Wizard nesprávne blokuje pridanie servera lokality, ak prvé slovo úplného názvu domény servera obsahuje viac než 15 znakov.
 • Softvér čítačky obrazovky teraz správne oznamuje viaceré uzly a hárky vlastností v konzole správcu.

Virtualizácia aplikácií

 • Balíky virtuálnych aplikácií uložené v zdieľanom prostriedku s distribuovaným systémom súborov (DFS) nemusí byť možné migrovať z verzie Configuration Manager 2007 na verziu Configuration Manager 2012. V súbore MIGMCTRL.log sa zaznamenávajú chyby podobné nasledujúcej:

  Failed to connect to share \\production\dfs\Virtual Applications\App Source: Error 0x80070520
  Impersonation is reverted.
  Set the status of the entity Virtual Application 1 to Failed.
  Set the status of the job entity Virtual Application 1 to Failed.
  Microsoft.ConfigurationManagement.Migration.MigrationException: Failed to connect to share \\production\dfs\Virtual Applications\App Source: Error 0x80070520


 • Iné než alfanumerické znaky v reťazci CertificateIssuers spôsobujú, že priradenia lokalít nefungujú v prostredí lokality nástroja System Center 2012 Configuration Manager.

Nasadenie operačného systému

 • Ak sa údaje preberajú v úplnom operačnom systéme, a nie v prostredí Windows PE, sekvencie úloh môžu ignorovať príznak Multicast Only.
 • Sekvencia úloh obsahujúca viaceré kroky Install Application môže zlyhať. Do súboru SMSTS.log sa okrem toho zaznamená nasledujúce chybové hlásenie:

  Error Task Sequence Manager failed to execute task sequence. Code 0x80004005


 • Keď sú pre server lokality definované vlastné porty, klientom sa nemusí podariť prevziať nový obraz operačného systému. Súbor SMSTS.log bude obsahovať chybové hlásenia podobné nasledujúcim:

  WinHttpQueryHeaders() returns status code 404 (Not Found)
  SendWinHttpRequest failed. 80190194.
  DownloadFile failed. 80190194.
  Error downloading file from http://siteserver.contonso.com:80/SMS_DP_SMSPKG$/CAS0000A/sccm?/install_ipremote.cmd to C:\_SMSTaskSequence\Packages\CAS0000A\install_ipremote.cmd
  DownloadFiles failed. 80190194.


 • Kumulatívna aktualizácia 2 ponúka obmedzenú podporu nasadenia obrazov založených na prostredí Windows PE 3.1. Tieto obrazy je potrebné dokončiť pred ich pridaním na server lokality. Ak sú neskôr potrebné zmeny, možno ich vykonať pomocou nástroja Deployment Image Servicing and Management (DISM). Všetky distribučné body obsahujúce starý obraz je potrebné aktualizovať.

  Pred celou operáciou je potrebné nainštalovať nasledujúce súčasti:
  • WinPE-Scripting.cab
  • WinPE-WMI.cab
  • WinPE-WDS-TOOLS.cab


  Nasledujúce operácie nie sú podporované:
  • Inštalácia ďalšej voliteľnej súčasti pomocou nástroja Configuration Manager
  • Pridanie ovládačov
  • Nastavenie pomocného priestoru
  • Konfigurácia príkazu pred spustením
  • Konfigurácia súboru obrazu na pozadí
  • Zapnutie a vypnutie podpory príkazového riadka (režimu ladenia)

Modul Asset Intelligence

 • Zostavy „Software 09B - Computers with infrequently used software installed“ neobsahujú presné údaje aktualizovaných aplikácií využívajúcich Inštalátor systému Windows.

Správa mobilných zariadení

 • Zariadenia so systémom Windows Mobile 6.5 už neprijímajú politiky aplikácií po inovovaní servera lokality z vydanej verzie nástroja Configuration Manager 2012 na verziu Configuration Manager 2012 Service Pack 1.

Distribúcia softvéru

 • Stav obsahu balíka zostáva v stave „In progress - Waiting for Content“ v nástroji System Center 2012 Configuration Manager SP1.
 • Po inovovaní distribučného bodu na sekundárnej lokalite nástroja Configuration Manager 2007 na verziu Configuration Manager 2012 sa obsah môže zobrazovať v stave Unknown.
 • Správy o stave z distribučných bodov na vyžiadanie sa teraz smerujú cez body správy, a nie priamo na servery lokality. Znižuje sa tým vplyv na výkon servera lokality, ktorý obsahuje viacero distribučných bodov na vyžiadanie.

Aktualizovaný zoznam podporovaných klientov so systémom Linux a UNIX

 • Zoznam podporovaných platforiem UNIX a Linux bol aktualizovaný tak, aby obsahoval verzie x86 a x64 nasledujúcich systémov:
  • Ubuntu 12.04
  • Ubuntu 10.04
  • Oracle Linux 5
  • Oracle Linux 6
  • CentOS 5
  • CentOS 6
  • Debian 5
  • Debian 6

Systémy lokalít

 • Nástroj Status Manager nemusí spracovať zmeny vo vstavaných pravidlách filtra stavu v lokalizovaných inštaláciách nástroja Configuration Manager. Do súboru STATMGR.log sa môžu zaznamenať položky podobné nasledujúcej:

  ERROR: The component item for SMS_STATUS_MANAGER in the master site control file does not contain property list items for a status filter named "SMS_STATUS_MANAGER", or those property lists are corrupt or badly formatted.


 • Inštalácia súčasti Client Notification (bgbisapi.msi) zlyhá na lokalitách, ktoré majú definované vlastné webové lokality (SMSWEB) alebo vlastné porty. Súbor BGBSetup.log bude obsahovať nasledujúce chybové hlásenia:

  bgbisapi.msi exited with return code: 1603
  Backing up X:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\bgbisapiMSI.log to X:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\bgbisapiMSI.log.LastError
  Fatal MSI Error - bgbisapi.msi could not be installed

  Súbor bgbisapiMSI.log bude takisto obsahovať chyby podobné nasledujúcim:

  ERROR: Failed to configure sms ports '0x80020009'.
  ERROR: Failed to process port information.
  @@ERR:25011
  Product: BGB http proxy -- Internal Error 25011. 80020009
  Internal Error 25011. 80020009
  CustomAction CcmCreateIISVirtualDirectories returned actual error code 1603


 • Metódy zisťovania používateľov a skupín služby Active Directory nemusia aktualizovať údaje o vzťahoch skupín, ak je vybratá možnosť Enable delta discovery.

Súprava SDK nástroja Configuration Manager

 • Objekt CPApplet.CPAppletMgr Automation vráti chybu 0x80040154, ak ho použijete v 64-bitovom systéme s nainštalovaným opravami kompatibility nástroja Configuration Manager (32BitCompat.msi).

Klient

Súhrnný inštalátor kumulatívnej aktualizácie

 • Inštalátor teraz možno znova spustiť na tom istom serveri lokality a vytvoriť alebo opätovne vytvoriť pomocné položky nasadenia (balíky a programy).
 • Inštalátor umožňuje priamo aktualizovať konzolu správcu, ak sa spustí na serveri lokality alebo v pracovnej stanici s nainštalovanou konzolou. Predchádzajúce verzie inštalátora len skopírovali aktualizáciu konzoly správcu (.msp) do systému súborov, kde ju bolo potrebné samostatne nainštalovať. Predchádzajúci spôsob manuálnej inštalácie aktualizácie je stále podporovaný.
 • Formát zapisovania do denníkov bol vylepšený tak, aby obsahoval podrobnejšie informácie potrebné na sledovanie priebehu alebo riešenie problémov s inštaláciou.

Získanie kumulatívnej aktualizácie 2 pre balík System Center 2012 Configuration Manager SP1

Spoločnosť Microsoft poskytuje podporovanú aktualizáciu. Táto aktualizácia je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Túto aktualizáciu použite len v systémoch, v ktorých sa vyskytujú problémy popísané v tomto článku. Je možné, že táto aktualizácia bude ďalej testovaná. Ak vám teda tieto problémy nespôsobujú iné závažné problémy, odporúčame vám počkať na nový balík Service Pack, ktorý bude obsahovať aj túto aktualizáciu.

Ak je aktualizácia k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto aktualizácie.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej aktualizácie, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka: Vo formulári na prevzatie rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je táto aktualizácia k dispozícii. Ak požadovaný jazyk nie je v zozname uvedený, znamená to, že aktualizácia nie je k dispozícii pre daný jazyk.

Požiadavky

Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, musíte mať nainštalovaný balík System Center 2012 Configuration Manager SP1.

Informácie o reštartovaní

Na súhrnnej stránke tejto aktualizácie sa môže zobrazovať nasledujúce hlásenie:

To complete the installation, close this wizard and restart the computer. (Ak chcete dokončiť inštaláciu, zatvorte tohto sprievodcu a reštartujte počítač.)

Toto hlásenie znamená, že v lokálnom počítači existujú čakajúce operácie premenovania súborov. Je možné, že tieto hlásenia sa zobrazovali pred inštaláciou aktualizácie. Tieto hlásenia sa mohli zobraziť aj kvôli službe SMS_Notification, ktorá sa reštartuje s cieľom spracovania klientskych požiadaviek počas procesu aktualizácie. Táto aktualizácia nevyžaduje reštartovanie, aby bola úplne funkčná. Čakajúce operácie premenovania súborov však v systéme zostanú, až kým ho nereštartujete.

Poznámka: Pred nainštalovaním tejto aktualizácie sa odporúča zavrieť konzolu správcu nástroja Configuration Manager.

Informácie o nahradení aktualizácie

Táto aktualizácia nahrádza kumulatívnu aktualizáciu 1 pre balík System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto aktualizácie má nasledujúce (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Time Zone (Časové pásmo) v ovládacom paneli Date and Time (Dátum a čas).
Pre balík System Center 2012 Configuration Manager SP1
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
32bitcompat.msiNot Applicable286,72001-Jun-201313:00Not Applicable
Baseobj.dll5.0.7804.13002,178,22401-Jun-201313:00x64
Basesvr.dll5.0.7804.13004,038,83201-Jun-201313:00x64
Baseutil.dll5.0.7804.13001,569,96801-Jun-201313:00x64
Ccmgencert.dll5.0.7804.1300253,10401-Jun-201313:00x64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1300578,73601-Jun-201313:00x64
Ccmsetup-sup.cabNot Applicable560,73901-Jun-201313:00Not Applicable
Ccmsetup.cabNot Applicable9,61201-Jun-201313:00Not Applicable
Ccmsetup.exe5.0.7804.13001,457,32801-Jun-201313:00x86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1300515,24801-Jun-201313:00x64
Certmgr.dll5.0.7804.1300200,88001-Jun-201313:00x64
Cm12-sp1cu2-kb2854009-x64-enu.msiNot Applicable786,43218-Jun-201318:43Not Applicable
Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-i386.mspNot Applicable3,821,56801-Jun-201313:00Not Applicable
Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-x64.mspNot Applicable5,148,67201-Jun-201313:00Not Applicable
Configmgr2012adminui-sp1-kb2854009-i386.mspNot Applicable74,022,91225-May-201302:35Not Applicable
Ddm.dll5.0.7804.1300312,49601-Jun-201313:00x64
Distmgr.dll5.0.7804.13001,304,75201-Jun-201313:00x64
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,97624-May-201317:21ARM
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,60824-May-201317:21x86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1300288,94401-Jun-201313:00x86
Dmp.msiNot Applicable4,698,11201-Jun-201313:00Not Applicable
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,20824-May-201317:21ARM
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,44024-May-201317:21x86
Extractcontent.exe5.0.7804.13002,671,28001-Jun-201313:00x64
Hman.dll5.0.7804.1300820,91201-Jun-201313:00x64
Librdc.dll5.0.7804.1300177,84001-Jun-201313:00x64
Mcs.msiNot Applicable10,461,18401-Jun-201313:00Not Applicable
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.130033,96801-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7804.130067,76001-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.13001,083,05601-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1300133,80801-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.130061,61601-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.130032,43201-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.130029,87201-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.130041,13601-Jun-201313:00x86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1300368,81601-Jun-201313:00x86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiNot Applicable1,798,14401-Jun-201313:00Not Applicable
Mp.msiNot Applicable10,145,79201-Jun-201313:00Not Applicable
Offlineservicingmgr.dll5.0.7804.1300166,57601-Jun-201313:00x64
Osdcore.dll5.0.7804.13001,049,26401-Jun-201313:00x64
Osdsetuphook.exe5.0.7804.13002,978,99201-Jun-201313:00x64
Outgoingcontentmanager.dll5.0.7804.130072,88001-Jun-201313:00x64
Pkgxfermgr.dll5.0.7804.1300396,46401-Jun-201313:00x64
Policypv.dll5.0.7804.1300862,89601-Jun-201313:00x64
Pulldp.msiNot Applicable6,209,53601-Jun-201313:00Not Applicable
Replicationconfiguration.xmlNot Applicable76,14101-Jun-201313:00Not Applicable
Rolesetup.exe5.0.7804.1300885,93601-Jun-201313:00x64
Ruleengine.dll5.0.7804.1300277,68001-Jun-201313:00x64
Scepinstall.exe4.2.223.024,813,00801-Jun-201313:00x86
Sitecomp.exe5.0.7804.1300772,78401-Jun-201313:00x64
Smp.msiNot Applicable5,488,64001-Jun-201313:00Not Applicable
Smsappinstall.exe5.0.7804.1300311,98401-Jun-201313:00x64
Smsdpmon.exe5.0.7804.13001,987,24801-Jun-201313:00x64
Smsprov.dll5.0.7804.130011,618,48001-Jun-201313:00x64
Smspxe.dll5.0.7804.1300607,92001-Jun-201313:00x64
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.13001,373,87201-Jun-201313:00x86
Srsrp.msiNot Applicable4,956,16001-Jun-201313:00Not Applicable
Tscore.dll5.0.7804.13002,795,69601-Jun-201313:00x64
Tsmessaging.dll5.0.7804.13001,463,98401-Jun-201313:00x64
Update.sqlNot Applicable242,31601-Jun-201313:00Not Applicable
Wsyncmgr.dll5.0.7804.1300165,04001-Jun-201313:00x64
Odkazy
Informácie o postupe pri inštalácii tejto kumulatívnej aktualizácie získate na nasledujúcich webových lokalitách Microsoft TechNet:


Pozrite si terminológiu, ktorú spoločnosť Microsoft používa v popisoch aktualizácií softvéru.

Dodávateľmi iných produktov uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Vlastnosti

ID článku: 2854009 – Posledná kontrola: 08/30/2013 13:09:00 – Revízia: 2.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2854009
Pripomienky