Pri spustení programu Easy CD Creator v systéme Windows XP sa zobrazujú chybové hlásenia

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Po inovácii zo systémov Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) alebo Microsoft Windows 2000 na systém Microsoft Windows XP a pri pokuse o spustenie programu Easy CD Creator alebo Direct CD sa môžu zobraziť nasledovné chybové hlásenia:
Direct CD 3

A driver is installed that causes stability problems with your system. (Je nainštalovaný ovládač, ktorý spôsobuje problémy týkajúce sa stability systému.)
This driver will be disabled, please contact the driver manufacturer for an update that is compatible with this version of Windows. (Tento ovládač bude deaktivovaný, požiadajte výrobcu ovládača o aktualizáciu, ktorá je kompatibilná s touto verziou systému Windows.)

To run the program, click Continue. (Kliknutím na tlačidlo Pokračovať spustite program.) For more information, click Details. (Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti.)
Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
directcd.exe - Application Error (directcd.exe - chyba aplikácie)

The application failed to initialize properly (0xc0000142). (Nepodarilo sa správne inicializovať aplikáciu (0xc0000142).) Click on Ok to terminate the application. (Kliknutím na tlačidlo OK ukončíte aplikáciu.)
Pri pokuse o spustenie programu Easy CD Creator 4 sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 has a known compatibility issue with this version of Windows. (Program Easy CD Creator 4 má známy problém týkajúci sa kompatibility s touto verziou systému Windows.) For an update that is compatible with this version of Windows, contact Roxio, Inc. (Požiadajte spoločnosť Roxio, Inc. o aktualizáciu, ktorá je kompatibilná s touto verziou systému Windows.)

To run the program, click Continue. (Kliknutím na tlačidlo Pokračovať spustite program.) For more information, click Details. (Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti.)
Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Adaptec CD Copier

CD Copier cannot find Easy CD Creator. (Program CD Copier nemôže nájsť program Easy CD Creator.) Please reinstall Easy CD Creator. (Preinštalujte program Easy CD Creator.)

OK
Po kliknutí na tlačidlo OK sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Adaptec CD Copier

CD Copier could not locate a supported CD-ROM reader. (Programu CD Copier sa nepodarilo nájsť podporovanú čítaciu jednotku CD-ROM.) You will not be able to make disc-to-disc copies. (Nebudete môcť vytvárať kópie z disku na disk.)

OK
PRICINA
K tomuto správaniu dochádza preto, lebo určité verzie produktov spoločnosti Roxio nie sú kompatibilné so systémom Windows XP.
RIESENIE
Na odstránenie tohto správania požiadajte spoločnosť Roxio o úplne kompatibilnú verziu programu Easy CD Creator. Takéto správanie možno odstrániť inováciou na program Easy CD Creator 5.1.

Poznámka. Tento postup nemožno použiť na inštaláciu programu Direct CD.
 1. Prevezmite si aktualizáciu 5.1 pre program Easy CD Creator 5.0x. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Roxio:Poznámka. Ak chcete získať podporu od spoločnosti Roxio, musíte inovovať program Easy CD Creator 4.0x na program Easy CD Creator 5.0 alebo novšiu verziu.
 2. Dvakrát kliknite na súbor Setup.exe alebo vložte inštalačný disk CD a potom kliknite na položku Install Easy CD Creator (Inštalovať program Easy CD Creator).
 3. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 4. Kliknite na tlačidlo I Accept the terms in the license agreement (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy) a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. Kliknite na položku Custom (Vlastná) a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Kliknite na položku Direct CD a potom na tlačidlo Next (Ďalej).
 7. Kliknite na položku This feature will not be available (Táto funkcia nebude k dispozícii) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 8. Kliknite na tlačidlo Install (Inštalovať) a potom na tlačidlo Finish (Dokončiť).
 9. Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, kliknite na tlačidlo No (Nie) (nereštartujte počítač).
 10. Dvakrát kliknite na aktualizáciu 5.1.
 11. Kliknite na tlačidlo Yes (Áno) a potom na tlačidlo Update (Aktualizovať).
 12. Kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) reštartujte počítač.
STAV
Toto správanie je predvolené.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Roxio: Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Produkty nezávislých výrobcov, ktoré sú uvedené v tomto článku, vyrábajú spoločnosti, ktoré nie sú závislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť takýchto produktov.
adaptec ezcd directcd burning burn copy ez
Vlastnosti

ID článku: 285910 – Posledná kontrola: 12/06/2015 00:00:17 – Revízia: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbenv kbprb kb3rdparty KB285910
Pripomienky