Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0419:OL2002: Prehlad bezpecnosti a šifrovania e-mailových správ

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Program Microsoft Outlook 2002 zahŕňa bezpečnostné funkcie, ktoré umožňujú posielať a prijímať zabezpečené správy cez Internet. Toto je umožnené vďaka podpore v programe Microsoft Outlook pre protokol „Secure Multi-Purpose Internet Messaging Extensions (S/MIME)“. Použitie tohto štandardu vám umožňuje posielať alebo prijímať podpísané alebo šifrované e-mailové správy prostredníctvom Internetu.

V článku nájdete nasledujúce informácie:
- ako získať digitálny kód ID pre poslanie zabezpečenej správy,
- ako zálohovať alebo kopírovať digitálny kód ID,
- ako presunúť digitálny kód ID na iný počítač,
- ako poslať podpísanú správu,
- ako pridať digitálny kód ID do vášho zoznamu kontaktov,
- ako poslať šifrovanú (zapečatenú) správu,
- ako podpísať alebo šifrovať všetky odosielané správy.
DALSIE INFORMACIE
Vaše e-mailové správy môžete podpísať použitím digitálneho kódu ID, ktorý sa nazýva aj certifikát, takže určený príjemca si môže byť istý, že je to nefalšovaná správa od vás. Vaše správy môžete „zapečatiť“ (alebo zašifrovať) použitím matematického vzorca, takže iba určený používateľ bude môcť čítať vaše správy ako prílohy.

Ak chcete posielať zabezpečené správy, budete potrebovať digitálny kód ID. Digitálny kód ID poskytuje preverenie vašej identity na Internete. Digitálny kód ID môžete získať od certifikačnej autority, napríklad od spoločnosti Verisign, Inc. Na niektorých typoch poštových serverov môže digitálny kód ID vydať aj sieťový administrátor.

Digitálny kód ID má dve časti, privátny kľúč a verejný kľúč. Nahraditeľný privátny kľúč je obyčajne uložený na vašom počítači. Tento privátny kľúč môžete exportovať a importovať na iné počítače, podľa toho, ako presúvate vaše bezpečnostné nastavenia e-mailovej pošty z jedného počítača na iný. Taktiež si môžete urobiť záložnú kópiu privátneho kľúča. Ďalšia súčasť vášho digitálneho čísla je verejný kľúč. Tento kľúč pošlete ľuďom, od ktorých chcete prijímať šifrované správy a tiež tým, ktorým chcete umožniť overiť vami podpísané správy.

Ako získať digitálny kód ID pre posielanie zabezpečených správ
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na karte Zabezpečenie kliknite na tlačidlo Získať digitálny kód ID.
2. Ak ste pripojení k serveru Exchange, kliknutím označte možnosť Get a S/MIME certificate from an external Certification Authority a potom kliknite na tlačidlo OK.
Potom sa spustí program Internet Explorer a zobrazí sa stránka s informáciami o získaní digitálneho kódu ID pre produkty spoločnosti Microsoft od preferovaného poskytovateľa Verising.
3. Kliknite na ikonu Get your ID now.
4. Postupujte podľa inštrukcií na webovej stránke a potom kliknite na tlačidlo Accept.
Certifikačný úrad vám pošle správu na určenú adresu, ktorá obsahuje digitálny podpis a ďalšie inštrukcie.

Ako zálohovať a kopírovať digitálny kód ID
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
2. Kliknite na tlačidlo Import a export ID.
3. Kliknutím označte položku Exportovať digitálnu identifikáciu do súboru a potom kliknite na tlačidlo Vybrať.
4. Kliknutím označte certifikát, ktorý chcete zálohovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.
5. Ak chcete odstrániť digitálny kód ID zo systému, začiarknite políčko vedľa položky Odstrániť digitálnu identifikáciu zo systému.
6. Do poľa Heslo zadajte heslo pre daný certifikát.
7. Napíšte alebo vyhľadajte cestu pre váš digitálny kód ID a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako presunúť digitálny kód ID na iný počítač
1. Skopírujte vytvorený súbor .pxf na nový počítač.
2. V programe Outlook na novom počítači kliknite na ponuku Nástroje, potom kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Zabezpečenie.
3. Kliknite na tlačidlo Importovať a Exportovať ID.
4. Kliknutím označte položku Importovať existujúcu digitálnu identifikáciu zo súboru.
5. Napíšte alebo vyhľadajte vytvorený súbor .pfx a potom zadajte heslo.
6. V poli Heslo napíšte heslo pre daný digitálny kód ID.
7. V poli Názov digitálnej identifikácie napíšte názov vášho kódu ID a potom kliknite na tlačidlo OK.
Teraz už bude digitálny kód ID prístupný na novom počítači.

Ako poslať podpísanú e-mailovú správu
1. Otvorte novú správu.
2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Možnosti.
3. Kliknutím označte položku Pridať k odchádzajúcej správe digitálny podpis a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
4. Dokončite a pošlite správu.
Prijatá správa bude označená ikonou certifikátu v dolnom pravom rohu hlavičky. Príjemca môže kliknúť na túto ikonu a zobrazia sa platné informácie o vašom digitálnom podpise.

Ako pridať digitálny kód ID do zoznamu kontaktov
Ak chcete poslať niekomu zašifrovanú správu, potrebujete kópiu digitálneho kódu ID tejto osoby. Uvedená osoba vám musí poslať digitálne podpísanú správu. Nasledujúce kroky potom použite na pridanie digitálneho podpisu:
1. Otvorte digitálne podpísanú e-mailovú správu.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na meno v poli Komu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov.
3. Ak vo vašich kontaktoch už existuje záznam pre túto osobu, kliknite na položku Aktualizovať túto adresu.Teraz je digitálny kód ID uložený s vašim kontaktom. Tejto osobe môžete posielať zašifrované e-mailové správy. Ak chcete vidieť certifikáty pre tento kontakt, dvakrát na neho kliknite a potom kliknite na kartu Certifikáty.

Ako poslať šifrovanú správu
1. Otvorte novú správu.
2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Možnosti.
3. Kliknutím označte položku Šifrovať obsah správy a prílohy a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
4. Správu dokončite a pošlite.
Prijatá správa je označená ikonou zámku v pravom dolnom rohu hlavičky. Príjemca môže kliknúť na túto ikonu, a zobraziť tak platné informácie o šifrovacom certifikáte.
Poznámka: Keď pošlete šifrovanú správu, môžete prijať nasledujúcu správu „Non-Secure Recipients“:
Neexistujúci príjemcovia, ktorým môže byť doručená šifrovaná správa. Môžete poslať buď nešifrovanú správu, alebo zrušiť túto operáciu.
Táto správa sa objaví vtedy, ak ako kontakty použijete globálny zoznam adries alebo iný zdroj adries. Musíte použiť záznam kontaktu, ktorý obsahuje digitálny kód ID príjemcu v adrese správy.

Ako podpísať alebo zašifrovať všetky odosielané správy
1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.
2. Na karte Zabezpečenie kliknutím označte položky Šifrovať obsah správy a prílohy a Pridať k odchádzajúcej správe digitálny podpis a potom kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Ak chcete určiť, či príjemcovia s e-mailovými klientmi bez podpory podpisov S/MIME budú môcť čítať správu bez overenia digitálneho podpisu, označte kliknutím položku Odoslať podpísanú správu v obyčajnom texte.
Vlastnosti

ID článku: 286159 – Posledná kontrola: 04/12/2005 08:58:00 – Revízia: 2.2

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbinfo KB286159
Pripomienky