Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Augusta 2013 kumulatívne časové pásmo update pre operačné systémy Windows

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2863058
Súhrn
Táto aktualizácia nahrádza a nahradí aktualizácia, ktorá je popísaná v článku Microsoft Knowledge Base (KB) 2779562, ktorá bola vydaná v decembri 2012. Všetky ďalšie časové pásmo zmeny, ktoré boli vydané ako rýchle opravy po bola vydaná aktualizácia 2779562 sú zahrnuté v tejto aktualizácii.

Ak ste už nasadili aktualizácie 2779562, prečítajte si opisy špecifické časové zmeny, ktoré sú riešené v tomto článku určiť, či musia nasadiť túto aktualizáciu ihneď. Ak žiadne systémy sú priamo ovplyvnené, môžete naplánovať nasadenia na ďalšiu príležitosť k dispozícii.

Odporúčame vám nasadiť najnovšiu aktualizáciu Windows pre kumulatívne časové pásmo na zaručenie konzistencie databázy časového pásma na všetkých systémoch.

Dôležité

 • Skôr než použijete aktualizáciu popísanú v tomto článku, majte na zreteli možné problémy, ktoré môžu ovplyvniť program Microsoft Outlook. Ďalšie informácie o týchto problémoch nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  931667 Ako riešiť zmeny časových pásiem pomocou nástroja na aktualizáciu údajov o časových pásmach pre program Microsoft Office Outlook
 • Kumulatívne aktualizácie časových pásiem obsahujú iba údaje, ktoré sa zmenili pre konkrétny región alebo boli pridané na zachovanie konzistencie s ostatnými verziami operačných systémov. Platí preto, že ak bol odstránený kľúč časového pásma, niektoré pôvodné hodnoty sa nemusia obnoviť po použití kumulatívnej aktualizácie časových pásiem.

  Poznámka: Neodporúčame, aby ste odstránili niektoré kľúče databázy Registry, ktoré súvisia s časovými pásmami. V počítači, ktorý má neúplné kľúče pre časové pásma, najskôr obnovte kľúče časových pásiem zo zálohy, ktorá bola vytvorená v čase, keď počítač pracoval správne. Potom nainštalujte aktualizáciu.
Ďalšie informácie
Aktualizácia, popísaná v tomto článku zmeny časového pásma údaje vyhovieť letného času (DST) zmeny vo viacerých krajinách.

Aktualizácia, ktorá je popísaná v tomto článku je Kumulatívna aktualizácia rollup, ktorý zahŕňa všetky predchádzajúce zmeny časového pásma systému Windows. Ďalšie informácie o ako DST zmeny môžu ovplyvniť iné produkty spoločnosti Microsoft, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Ďalšie informácie o ako DST zmeny môžu ovplyvniť iné produkty spoločnosti Microsoft, kliknite na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

914387 Ako nakonfigurovať letný čas pre operačné systémy Microsoft Windows
Poznámka: Keď použijete túto aktualizáciu, zobrazí sa hlásenie, nasledovnému:

Aktualizácia sa nedá nainštalovať ak už bola nainštalovaná novšia alebo rovnaká aktualizácia pre časové pásmo v systéme.
Toto hlásenie indikuje, že ste už použili správnu aktualizáciu alebo aktualizácií systému Windows alebo Microsoft Update automaticky nainštalovať túto aktualizáciu. Žiadny ďalší krok nie je potrebný na aktualizáciu operačného systému Windows.

Informácie o aktualizácii

Ako získať túto aktualizáciu

Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce súbory na prevzatie:

Aktualizácia systému Windows 7 pre systémy s procesorom x 64 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d027b8da-c9c3-422c-a3d8-085a6a28f5ef

Aktualizácia systému Windows 8 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=04a4ee46-9cdb-4e83-8df0-121e6eba2a3d

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 R2 x 64 edition (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b3330a00-4375-4dab-962f-1673e485d57d

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 pre systémy s procesorom Itanium (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=62c190bd-3f6f-4cfe-8c6d-21d597df21c4

Aktualizácia Windows Server 2003 pre systémy s procesorom Itanium (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=158d6c9f-232b-4e59-bc19-250b8b40880f

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 x 64 edition (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3bdcebbd-33e1-49da-ba8a-2540a5563ef4

Aktualizácia pre systém Windows XP (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6e5adcbf-6afe-413e-adf5-2d514d47a575

Aktualizácia Windows 8 pre systémy s procesorom x 64 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9e92630b-254b-43b3-a237-3b532b3f33e2

Aktualizácia systému Windows Vista (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7def79dc-0d2d-4d1f-A495-537ad77e93d7

Aktualizácia systému Windows Vista pre systémy s procesorom x 64 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=b8e859dd-88f5-4168-b69c-57422c752394

Aktualizácia pre systém Windows Server 2003 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4fe47457-09d1-4fd9-ae8d-65f7f70757fa

Aktualizácia systému Windows 7 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=264bc3a3-f21f-4ec2-9a5a-7cc0ead1b01f

Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8ad0cd86-de83-4183-adb9-82d092d3ce26

Aktualizácia systému Windows Embedded Standard 7 pre systémy s procesorom x 64 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=274adacc-1289-49c0-aeb2-a05ef2e88e0b

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 x 64 edition (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=abf78f24-494e-4dde-b411-a75415276c80

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4abb15b8-ae41-4e8a-A250-cddb438c75df

Aktualizácia pre systém Windows Server 2012 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5ba35c39-cb4d-4e1c-A550-d4143f64d84d

Aktualizácia pre systém Windows XP x 64 edition (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e6779817-bbcc-4906-a808-e4f7c794fb30

Aktualizácia pre systém Windows Server 2008 (KB2863058)
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7071379f-c802-4970-881d-f94ec6dcfdda

Ďalšie informácie o tom, ako prevziať podporné súbory spoločnosti Microsoft, získate kliknutím na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila najaktuálnejší antivírusový softvér, ktorý bol k dispozícii v deň, kedy bol zaslaný súbor. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré pomáhajú zabrániť neoprávneným zmenám v súbore.

Všeobecné zmeny vykonané v tejto aktualizácii

Nasledujúce zmeny boli vykonané od predchádzajúcej kumulatívnej aktualizácie časových pásiem pre systémy Windows:
 • Líbya štandardný čas:
  Nový letný čas začína na posledný piatok v marci v 02:00, a končí na poslednú piatok v októbri v 02:00. Tento nový pravidlá letného času boli zavedené od roku 2013 a časovom pásme nový dedikovaný bola tiež pridaná (UTC + 1 Tripoli). Táto verzia bola vydaná v januári prostredníctvom Microsoft Download Center)KB 2794119).
 • Izrael štandardný čas:
  Nového letného času začína v piatok pred poslednú nedeľu v marci a končí poslednú nedeľu v októbri v 02:00. Toto nové DST pravidlo je uplatniteľné od roku 2013 do roku 2023.
 • Pacific S.A. štandardný čas:
  Nového letného času končí 27 apríla 2013, a začína na 7 septembra 2013. Táto zmena je len 2013. Táto verzia bola vydaná v marci ako rýchla oprava (KB 2821346)
 • Paraguaj – normálny čas:
  Nového letného času končí 23 marca 2013. Túto zmenu zapracovať skrátené pravidlá letného času pre Paraguaj v roku 2013. Táto verzia bola vydaná v marci ako súčasť KB 2829069.
 • Západoázijský čas (normálny):
  Táto zmena pridá Ašchabadská zobrazovaný názov. To bude zavedený vo všetkých platformách ako súčasť augusta DST Kumulatívna aktualizácia.
 • Maroko – štandardný čas:
  Zmena v auguste DST Kumulatívna aktualizácia predstavuje len História korekcie po DST 2013 ramadánu opraviť to riešenie, ktoré je dodávané v júni 2013 (KB 2860495).

Časové pásmo zmeny vykonané v tejto aktualizácii

Zmeny časových pásiem sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Názov kľúča časového pásmaZobrazovaný názovNový začiatok letného časuNový letný čas ukončeniaTZI podkľúč
Líbya – normálny čas(UTC + 01:00) TripoliPosledný piatok v marci 01:00:00.000Posledný piatok v októbri 02:00:00.000HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Libya Standard Time\Dynamic DST\
Hodnotu DWORD na FirstEntry: 000007db
Hodnotu DWORD na LastEntry: 000007dd
HEX hodnota 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2012: c4, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 06, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2013: c4, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Izrael – normálny čas

(UTC+02:00) Jeruzalem

Piatok pred poslednú nedeľu v marci 02:00:00.000

Poslednú nedeľu v októbri 02:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST\
Hodnotu DWORD na FirstEntry: 000007d 4
Hodnotu DWORD na LastEntry: 000007e7
HEX hodnota 2004:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2005:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2006:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2007:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2008:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2009:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2010:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2011:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2012:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2013:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2014:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2015:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2016:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2017:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2018:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2019:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2020:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2021:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2022:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2023:88, ff, ff, ff, 00, 00 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Južná Amerika – tichomorský štandardný čas

(UTC+04:00) Santiago

Prvé sobotu v septembri 23:59:59.999

Poslednú sobotu v apríli 23:59:59.999

Štandardné HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Time\Dynamic DST\
Hodnotu DWORD na FirstEntry: 000007d 7
Hodnotu DWORD na LastEntry: 000007de
HEX hodnota 2007: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2008: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2009: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2010: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2011: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2012: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2013: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2014: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Paraguaj – normálny čas

(UTC+04:00) Asunción

Prvý sobotu v októbri 23:59:59.999

Štvrtý sobotu v marci 23:59:59.999

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic DST\
Hodnotu DWORD na FirstEntry: 000007d 8
Hodnotu DWORD na LastEntry: 000007e5
HEX hodnota 2008: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2009: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2010: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2011: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2012: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2013: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2014: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2015: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2016: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2017: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2018: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2019: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2020: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2021: f0, 00 00 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Západoázijský čas (normálny)

(UTC + 05:00) Ašchabadská, TaškentNeuplatňuje saNeuplatňuje saNeuplatňuje sa
Maroko – štandardný čas

(UTC) Casablanca

Poslednú nedeľu v apríli 02:00:00.000

Poslednú nedeľu v septembri 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST\
Hodnotu DWORD na FirstEntry: 000007d 7
Hodnotu DWORD na LastEntry: 000007de
HEX hodnota 2007: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2008: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2009: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2010: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2011: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00 00, 07, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
HEX hodnota 2012: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2013: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
HEX hodnota 2014: 00,00,00,00,00,00,00,00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Predpoklady

Windows XP

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musíte používať systém Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows XP service pack nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP

Windows Server 2003

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, musí byť spustený systém Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows Server 2003 service pack, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
889100 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2003

Windows Vista a Windows Server 2008

Chcete použiť túto aktualizáciu, musí byť spustený systém Windows Vista Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Server 2008 SP2.

Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Windows Vista Service Pack získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
935791 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Vista
Ďalšie informácie o možnostiach získania balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
968849 Ako získať najnovší balík Service Pack pre systém Windows Server 2008

Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Neexistujú žiadne požiadavky na použitie tejto aktualizácie. Rovnaký balík nainštaluje aj na RTM verzie rovnako Service Pack 1 verzie Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Ďalšie informácie o získaní balíka Service Pack pre systém Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
976932 Informácie o balíku Service Pack 1 pre Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Windows 8 a Windows Server 2012

Neexistujú žiadne požiadavky na použitie tejto aktualizácie.

Windows Embedded Standard 7

Neexistujú žiadne požiadavky na použitie tejto aktualizácie. Rovnaký balík nainštaluje aj na RTM verzie rovnako Service Pack 1 verzie Windows vložené štandardu. Ďalšie informácie o tom, ako aktualizovať vložený štandardné Windows 7 SP1, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Informácie databázy Registry

Ak chcete použiť túto aktualizáciu, nemusíte vykonať žiadne zmeny v databáze Registry.

Požiadavka na reštartovanie

Musíte reštartovať počítač po nainštalovaní tejto kumulatívnej aktualizácii.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Egenskaper

Artikel-id: 2863058 – senaste granskning 09/25/2013 03:46:00 – revision: 2.0

 • kbmt KB2863058 KbMtsk
Feedback