Správa súborov .pst v programe Microsoft Outlook

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 2000 (CW ) je dostupná pod číslom 195719.
Súhrn
V tomto článku sa opisuje používanie osobných ukladacích priečinkov, ktoré sa nazývajú tiež súbory .pst, na zálohovanie údajov, ktoré ste vytvorili v programe Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 a Microsoft Office Outlook 2002. V súboroch .pst môžete správy, kontakty, plánované činnosti, úlohy, poznámky a položky denníka.

Poznámka: Tento článok opisuje používanie súborov .pst iba v programe Outlook 2007, Outlook 2003 a Outlook 2002.

Ak používate iný e-mailový program, napríklad Microsoft Outlook Express alebo Outlook.com, alebo ak máte problém s e-mailovým programom, tento článok nie je určený vám. Prepojenia na ďalšie články a návrhy riešení nájdete v časti s odkazmi.
ÚVOD
Program Microsoft Outlook automaticky ukladá správy, kontakty, plánované činnosti, úlohy, poznámky a záznamy denníka do jedného z nasledujúcich dvoch umiestnení:
 • V osobnom ukladacom priečinku, čiže v súbore .pst, na pevnom disku.
 • V poštovej schránke uloženej na serveri. Poštová schránka je uložená na serveri, ak používate program Outlook s programom Microsoft Exchange Server.
Zálohovaný súbor .pst môžete použiť na obnovenie alebo premiestnenie údajov programu Outlook v prípade zlyhania hardvéru, nečakanej straty údajov, alebo keď musíte preniesť údaje z jedného počítača do druhého alebo z jednej jednotky pevného disku na inú jednotku pevného disku.

V tomto článku je popísaných niekoľko akcií, ktoré sa dajú vykonávať so súbormi .pst. Vyberte si akciu v nasledujúcom zozname:
 • Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst: Ak nepoužívate program Outlook s programom Microsoft Exchange Server, postup v tejto časti použite na zálohovanie celého súboru .pst.
 • Zálohovanie údajov súboru .pst uloženého na serveri s programom Microsoft Exchange Server: Ak používate program Outlook s programom Microsoft Exchange Server, postup v tejto časti použite na zálohovanie údajov programu Outlook.
 • Export údajov súboru .pst: Postup v tejto časti použite, ak chcete zálohovať iba niektoré priečinky alebo konkrétny typ údajov, akým sú napríklad e-mailové správy.
 • Import údajov súboru .pst do programu Outlook: Postup v tejto časti použite na obnovenie údajov v programe Outlook zo súboru .pst, ktorý ste zálohovali.
 • Prenos údajov programu Outlook z jedného počítača do druhého: Postup v tejto časti použite na prenos údajov uložených v súbore .pst z jedného počítača do druhého.
 • Zálohovanie osobných adresárov: Postup v tejto časti použite na zálohovanie osobného adresára.
 • Používanie pomôcky Zálohovanie osobných priečinkov na automatizáciu zálohovania súborov .pst: Postup v tejto časti použite na automatické zálohovanie súborov .pst v týždennom, mesačnom alebo inom vybratom intervale.
 • Zálohovanie súborov s nastaveniami programu Outlook: Postup v tejto časti použite na zálohovanie nastavenia panela s nástrojmi a ponúk, obľúbených položiek programu Internet Explorer, súborov s podpismi a všetkých prezývok, ktoré ste priradili svojim kontaktom.
 • Vyhľadanie súboru .pst: Ak chcete do programu Outlook pridať existujúci súbor .pst, ale neviete, kde presne je v počítači uložený, môžete ho vyhľadať.

Video: Správa súborov osobných priečinkov programu Outlook (.pst)


Ďalšie informácie

Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst

Ak nepoužívate program Outlook s programom Microsoft Exchange Server, program Outlook ukladá všetky údaje do súboru .pst. Záložnú kópiu môžete použiť na obnovenie údajov programu Outlook v prípade, že došlo k poškodeniu alebo strate súboru .pst. V tejto časti sa vysvetľuje postup pri vytvorení kópie celého súboru .pst so všetkými predvolenými položkami, ktoré obsahuje.

Pri zálohovaní celého súboru .pst postupujte nasledovne:
 1. Zatvorte všetky programy na výmenu správ, napríklad program Outlook, Microsoft Exchange alebo Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte nasledujúci príkaz (alebo ho priamo zadajte) a potom stlačte kláves ENTER:
  control panel
  Otvorí sa ovládací panel.

  Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka Vyberte kategóriu, kliknite na položku Používateľské kontá a potom prejdite na krok 3.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu Pošta.
 4. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.
 5. Kliknite na príslušný profil a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 6. Kliknite na tlačidlo Súbory s údajmi.
 7. V časti Názov kliknite na službu osobných priečinkov, ktorú chcete zálohovať. V predvolenom nastavení má táto služba názov Osobné priečinky. Môže mať však aj iný názov.

  Poznámka: Ak máte viaceré služby osobných priečinkov vo svojom profile, musíte jednotlivé skupiny súborov .pst zálohovať samostatne.

  Ak nemáte žiadne položky nazývané Osobné priečinky a doteraz ste neuložili žiadne informácie, ako sú správy, kontakty alebo plánované činnosti, v programe Outlook, pravdepodobne ste zatiaľ nezapli službu osobných priečinkov. Informácie o vytvorení súboru .pst nájdete v časti s odkazmi.

  Ak v profile nemáte žiadne služby osobných priečinkov a v programe Outlook môžete ukladať informácie, ako sú napríklad správy, kontakty alebo plánované činnosti, budú tieto informácie pravdepodobne uložené v poštovej schránke na serveri Exchange. Skúste postupovať podľa pokynov v časti Zálohovanie údajov súboru .pst uloženého na serveri s programom Microsoft Exchange Server.
 8. Kliknite na tlačidlo Nastavenie a poznamenajte si uvedenú cestu a názov súboru.

  Poznámka: Súbor .pst obsahuje všetky údaje uložené v priečinkoch rozhrania MAPI, ktoré program Outlook používa, tento súbor môže byť veľmi veľký. Veľkosť súboru .pst zmenšíte kliknutím na tlačidlo Komprimovať v okne Nastavenie.
 9. Zatvorte všetky okná Vlastnosti.
 10. Na skopírovanie súboru, ktorý ste si poznačili v kroku 8, použite program Windows Prieskumník alebo okno Tento počítač. Súbor môžete skopírovať do iného umiestnenia na jednotke pevného disku alebo na ľubovoľnom vymeniteľnom ukladacom médiu, akým je napríklad disketa, disk CD-ROM, prenosný pevný disk, magnetická páska alebo ľubovoľné iné ukladacie zariadenie.

Zálohovanie údajov súboru .pst umiestneného na serveri Microsoft Exchange

Ak chcete zálohovať údaje a používate program Outlook so serverom Microsoft Exchange Server, musíte vedieť, kde sú údaje uložené. Predvolené ukladacie a doručovacie umiestnenie pre údaje programu Outlook je poštová schránka na serveri Exchange Server. O zálohovanie poštových schránok na serveri sa zvyčajne stará správca servera Exchange Server. Niektorí správcovia serverov Exchange Server ukladajú údaje programu Outlook v súbore .pst na vašom pevnom disku.

Ak chcete zistiť, kam program Outlook ukladá údaje, postupujte nasledovne:

V programe Outlook 2010:

 1. Kliknite na kartu Súbor na páse s nástrojmi programu Outlook.
 2. V kategórii Informácie kliknite na položku Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.
 3. V okne Nastavenie kont kliknite na kartu Údajové súbory.

  Ak pole Umiestnenie obsahuje slovo „online“ alebo cestu k súboru s príponou názvu súboru .ost, znamená to, že program Outlook ukladá údaje na serveri Exchange Server. Informácie o spôsobe zálohovania vám poskytne správca servera Exchange Server.

  Ak pole Umiestnenie obsahuje cestu k súboru s príponou názvu súboru .pst, znamená to, že program Outlook ukladá nové správy, kontakty, plánované činnosti a ďalšie údaje do súboru .pst na pevnom disku. Ak chcete tieto údaje zálohovať, prejdite do časti Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst.

V programe Outlook 2007:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, potom na položku Nastavenie pošty a nakoniec kliknite na položku E-mailové kontá.
 2. V okne Nastavenie kont kliknite na kartu Údajové súbory.

  Ak pole Názovobsahuje slová „Poštová schránka“, za ktorými nasleduje e-mailová adresa, program Outlook ukladá údaje do priečinkov na server Exchange. Informácie o spôsobe zálohovania vám poskytne správca servera Exchange Server.

  Ak pole obsahuje slová „osobný priečinok“ alebo iný názov súboru skupiny osobných priečinkov alebo súborov .pst, program Outlook ukladá nové správy, kontakty, plánované činnosti a ďalšie údaje do súboru .pst na pevnom disku. Ak chcete zálohovať údaje, prejdite na časť Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst.

V staršej verzii programu Outlook:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá.

  Poznámka: Táto možnosť môže byť v niektorých sieťach nedostupná. Správca siete ju mohol odstrániť s cieľom chrániť informácie o konte. Ak nie je možnosť E-mailové kontá zobrazená, požiadajte o pomoc správcu siete.
 2. Kliknite na položku Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Pozrite sa na možnosť Doručovať nové e-maily do nasledovného umiestnenia. Ak táto voľba obsahuje slová „Poštová schránka“, za ktorými nasleduje e-mailová adresa, program Outlook ukladá údaje do priečinkov na server Exchange. Informácie o spôsobe zálohovania vám poskytne správca servera Exchange Server.

  Ak pole obsahuje slová „osobný priečinok“ alebo iný názov súboru skupiny osobných priečinkov alebo súborov .pst, program Outlook ukladá nové správy, kontakty, plánované činnosti a ďalšie údaje do súboru .pst na pevnom disku. Ak chcete zálohovať údaje, prejdite na časť Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst.

Export údajov súboru .pst

Ak chcete zálohovať iba niektoré údaje programu Outlook, môžete si vytvoriť nový záložný súbor .pst, ktorý bude obsahovať iba tie údaje, ktoré chcete uložiť. Tento proces sa nazýva tiež export údajov súboru .pst. Postup v tejto časti môžete použiť napríklad vtedy, ak máte dôležité informácie iba v niektorých priečinkoch a menej dôležité položky sú uložené v iných, podstatne väčších priečinkoch. Môžete exportovať iba dôležité priečinky alebo kontakty a vynechať priečinky, akým je napríklad priečinok s odoslanými položkami.

V programe Outlook 2010:

Pri exporte konkrétneho priečinka postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. V okne Možnosti programu Outlook kliknite na položku Spresnenie.
 3. Kliknite na tlačidlo Exportovať.
 4. V Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Vyberte priečinok na exportovanie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte umiestnenie, do ktorého sa má uložiť nový súbor .pst.
 8. Do poľa Názov súboru zadajte názov nového súboru .pst a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

V staršej verzii programu Outlook:

 1. Otvorte program Outlook.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Import a export. Ak táto položka nie je v ponuke k dispozícii, umiestnite ukazovateľ myši na dvojitú šípku v spodnej časti ponuky a potom kliknite na položku Import a export.
 3. Kliknite na položku Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete exportovať súbor .pst, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte umiestnenie, do ktorého sa má nový súbor .pst uložiť.
 7. Do poľa Názov súboru zadajte názov nového súboru .pst a potom kliknite na tlačidlo OK.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Poznámka: Vlastnosti návrhu priečinka zahŕňajú povolenia, filtre, popis, formuláre a zobrazenia. Ak exportujete položky z jedného súboru .pst do druhého, nezachovajú sa žiadne vlastnosti návrhu priečinka.

Import údajov súboru .pst do programu Outlook

Záložnú kópiu súboru .pst môžete použiť na obnovenie údajov programu Outlook v prípade poškodenia alebo straty pôvodného súboru .pst. Všetky položky uložené v súbore .pst sa vrátia do programu Outlook.

V programe Outlook 2010:

Pri obnovení alebo importe údajov do programu Outlook postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. V kategórii Otvoriť kliknite na položku Importovať.
 3. V Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Zadajte názov a cestu súboru .pst, ktorý chcete importovať, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor na importovanie.

  Poznámka: V časti Možnosti sa odporúča kliknúť na položku Duplikáty neimportovať, pokiaľ nechcete, aby importované informácie nahradili alebo duplikovali položky, ktoré sa už nachádzajú v programe Outlook.
 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte priečinok, ktorý chcete importovať. Ak chcete importovať všetky položky v súbore .pst, vyberte najvyššiu úroveň hierarchie.

  Poznámka: Priečinok najvyššej úrovne (zvyčajne Osobné priečinky, Údajový súbor programu Outlook alebo vaša e-mailová adresa) sa vyberie automaticky. V predvolenom nastavení je začiarknuté políčko Vrátane podpriečinkov. Importujú sa všetky priečinky pod vybraným priečinkom.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

V starších verziách programu Outlook:

Pri obnovení alebo importe údajov do programu Outlook postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ak je súbor, pst, ktorý chcete importovať, uložený vo vymeniteľnom zariadení, akým je napríklad disketa alebo prenosný pevný disk, disk CD-ROM, magnetická páska alebo ľubovoľné iné ukladacie médium, vložte alebo pripojte ukladacie zariadenie a potom skopírujte súbor .pst na pevný disk počítača.

  Pri kopírovaní súboru .pst sa uistite, že nie je začiarknuté políčko atribútu Iba na čítanie. Ak je políčko tohto atribútu začiarknuté, môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Nepodarilo sa získať prístup k zadanému zariadeniu, súboru alebo ceste. Pravdepodobne došlo k odstráneniu, práve sa používa, vyskytli sa problémy so sieťou, alebo nemáte dostatočné prístupové povolenia. Zatvorte všetky aplikácie, ktoré tento súbor používajú, a akciu zopakujte.
  Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, zrušte začiarknutie políčka atribútu Iba na čítanie a súbor znovu skopírujte.
 2. Otvorte program Outlook.
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Import a export. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, umiestnite ukazovateľ myši na dvojitú šípku v spodnej časti ponuky a potom kliknite na položku Import a export.
 4. Kliknite na možnosť Import z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Zadajte cestu a názov súboru .pst, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Vyberte priečinok, ktorý chcete importovať. Ak chcete importovať všetky položky v súbore .pst, vyberte najvyššiu úroveň hierarchie.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Prenos údajov programu Outlook z jedného počítača do druhého

Súbory .pst nemožno zdieľať ani synchronizovať na viacerých počítačoch. Môžete však preniesť údaje programu Outlook z jedného počítača do druhého počítača.

Podľa pokynov v časti Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst skopírujte súbor .pst na disk CD alebo DVD-ROM alebo iné prenosné médium, alebo skopírujte súbor do iného počítača cez prepojenie LAN/WAN.

Poznámka: Pripojenie k súborom .pst prostredníctvom prepojení v sieti LAN alebo WAN nie je podporované a pri použití takýchto prepojení sa môžu vyskytnúť problémy. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom článku:

297019 Súbory osobných priečinkov nie sú podporované v sieťach LAN alebo WAN

Vytvoriť sa tiež dá nový, sekundárny súbor .pst, ktorý sa použije iba na prenos údajov. Údaje, ktoré chcete preniesť, uložte do tohto nového súboru .pst a vynechajte údaje, ktoré nechcete preniesť. Ak potrebujete vytvoriť druhý súbor .pst na uloženie údajov pri prenose medzi dvomi rôznymi počítačmi alebo za účelom zálohovania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

V programe Outlook 2010:

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. V kategórii Informácie kliknite na položku Nastavenie kont a potom kliknite na položku Nastavenie kont.
 3. V okne Nastavenie kont kliknite na kartu Údajové súbory.
 4. Kliknite na položku Pridať, kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zadajte jedinečný názov nového súboru .pst, napríklad Prenos.pst, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zatvorte program Outlook.

V starších verziách programu Outlook:

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.
 2. Zadajte jedinečný názov nového súboru .pst, napríklad Prenos.pst, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Zadajte zobrazovaný názov súboru osobných priečinkov a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Zatvorte program Outlook.
Pri kopírovaní existujúceho súboru .pst postupujte nasledovne:
 1. Použite postup v časti Vytvorenie záložnej kópie súboru .pst na vytvorenie záložnej kópie súboru .pst, ktorý chcete preniesť. Nezabudnite skopírovať záložný súbor .pst na disk CD-ROM alebo iný typ vymeniteľného média.
 2. Skopírujte záložný súbor .pst z vymeniteľného média do druhého počítača.
 3. Ak chcete importovať údaje súboru .pst do programu Outlook v druhom počítači, postupujte podľa krokov v časti Import údajov súboru .pst do programu Outlook.

Zálohovanie osobných adresárov

Osobný adresár môže obsahovať e-mailové adresy a kontaktné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v adresári ani zozname kontaktov programu Outlook. Adresár programu Outlook môže byť uložený v poštovej schránke na serveri Exchange Server alebo v súbore .pst. Osobný adresár je však uložený v samostatnom súbore, ktorý sa nachádza na pevnom disku. Ak chcete zabezpečiť, aby sa adresár zálohoval, musíte do procesu zálohovania zahrnúť všetky súbory s príponou .pab.

Pri vyhľadávaní súboru osobného adresára postupujte nasledovne:
 1. Ak používate systém Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart.

  Ak používate systém Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Hľadať.

  Ak používate systém Windows 95 alebo Windows 98: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Find (Hľadať) a potom kliknite na položku Files or Folders (Súbory alebo priečinky).

  Ak používate systém Windows 2000 alebo Windows Millennium Edition (Me): Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Search (Hľadať) a potom kliknite na položku For Files or Folders (Súbory alebo priečinky).
 2. Zadajte *.pab a stlačte kláves ENTER, alebo kliknite na položku Hľadať.

  Poznačte si umiestnenie súboru .pab. Na skopírovanie súboru .pab do rovnakého priečinka alebo na rovnaké ukladacie médium, ktoré obsahuje záložnú kópiu súboru .pst, použite okno Tento počítač alebo program Windows Prieskumník.
Túto záložnú kópiu môžete použiť na obnovenie osobného adresára v počítači alebo na jeho prenos do iného počítača. Pri obnovení osobného adresára postupujte nasledovne:
 1. Zatvorte všetky programy na výmenu správ, ako je napríklad program Outlook, Microsoft Exchange alebo Windows Messaging.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť skopírujte a prilepte (alebo zadajte) nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  control panel
  Otvorí sa okno Ovládací panel.

  Poznámka: Ak sa zobrazí obrazovka Vyberte kategóriu, kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu Pošta.
 4. Kliknite na tlačidlo Zobraziť profily.
 5. Kliknite na príslušný profil a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 6. Kliknite na položku E-mailové kontá.
 7. Kliknite na položku Pridať nový adresár a potom kliknite na tlačidlo Ďalej
 8. Kliknite na položku Ďalšie adresáre a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Kliknite na položku Osobný adresár a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. Zadajte cestu a názov súboru osobného adresára, ktorý chcete obnoviť, kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Adresár programu Outlook je služba používaná profilom, ktorá zjednodušuje používanie priečinka Kontakty v poštovej schránke, v súbore osobných priečinkov alebo vo verejnom priečinku a umožňuje ho používať ako e-mailový adresár. Adresár programu Outlook neobsahuje žiadne údaje, ktoré by bolo nutné uložiť.

Používanie pomôcky Zálohovanie osobných priečinkov na automatizáciu zálohovania súborov .pst

Spoločnosť Microsoft vydala pomôcku na automatizáciu zálohovania súboru osobných priečinkov (.pst): Ak si chcete pomôcku prevziať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o nástroji Zálohovanie osobných priečinkov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
238782 Automatické zálohovanie súboru osobných priečinkov
Poznámka: V programe Microsoft Outlook 2010 je doplnok Zálohovanie osobných priečinkov predvolene zakázaný. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2030523 Povolenie doplnku Zálohovanie osobných priečinkov na jeho používanie s programom Outlook 2010

Zálohovanie súborov s nastaveniami programu Outlook


Ak ste prispôsobili nastavenia (napríklad nastavenie panelov s nástrojmi a obľúbených položiek), ktoré chcete replikovať v inom počítači alebo obnoviť vo svojom počítači, do procesu zálohovania by ste mali zahrnúť nasledujúce súbory:
 • Outcmd.dat: V tomto súbore sú uložené nastavenia panelov s nástrojmi a ponúk.
 • Nazovprofilu.fav: Súbor obľúbených položiek, ktorý obsahuje nastavenie panela programu Outlook (vzťahuje sa len na program Outlook 2002 a staršie verzie).
 • Nazovprofilu.xml: V tomto súbore sú uložené predvoľby navigačnej tably (vzťahuje sa len na program Outlook 2003 a novšie verzie).
 • Nazovprofilu.nk2: V tomto súbore sú uložené prezývky pre funkciu automatického dokončovania.
 • Súbory s podpismi: Každý podpis používa vlastný súbor, ktorý má rovnaký názov ako vytvorený podpis. Ak napríklad vytvoríte podpis s názvom MojPod, v priečinku Signatures sa vytvoria nasledujúce súbory:
  • MojPod.htm: V tomto súbore je uložený automatický podpis vo formáte HTML.
  • MojPod.rtf: V tomto súbore je uložený automatický podpis vo formáte RTF (Rich Text Format) programu Microsoft Outlook.
  • MojPod.txt: V tomto súbore je uložený automatický podpis vo formáte obyčajného textu.
  Umiestnenie súborov s podpismi závisí od používanej verzie systému Windows. Na vyhľadanie príslušného umiestnenia použite tento zoznam:
  • Windows Vista alebo Windows 7: Jednotka\pouzivatelia\menopouzivatela\appdata, kde Jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný program Outlook, a menopouzivatela predstavuje meno používateľa, pod ktorým bol program Outlook nainštalovaný.
  • Windows XP alebo Windows 2000: Jednotka\Documents and Settings\menopouzivatela\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook, kde Jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný program Outlook, a menopouzivatela je meno používateľa, pod ktorým bol nainštalovaný program Outlook.
  • Windows 98 alebo Windows Me: Jednotka\Windows\Local Settings\Application Data, kde Jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný program Outlook.
Poznámka: Ak používate program Microsoft Word ako editor e-mailov, podpisy sa ukladajú v súbore Normal.dot ako položky automatického textu. Tento súbor by ste mali takisto zálohovať.

Vyhľadanie súboru .pst

Ak neviete, kde sa v počítači nachádza starý alebo existujúci súbor .pst a chcete tento súbor .pst pridať do profilu programu Outlook, v tejto časti nájdete návod na vyhľadanie súboru .pst a jeho pridanie do profilu programu Outlook.

Pri hľadaní súboru .pst postupujte nasledovne:
 1. Vyhľadanie súborov .pst:
  • Ak používate systém Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Počítač. Použite okno hľadania v pravom hornom rohu.
  • Ak používate systém Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Hľadať.
  • Ak používate systém Windows 95 alebo Windows 98: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Find (Hľadať) a potom kliknite na položku Files or Folders (Súbory alebo priečinky).
  • Ak používate systém Windows 2000 alebo Microsoft Windows Millennium Edition: Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Search (Hľadať) a potom kliknite na položku For Files or Folders (Súbory alebo priečinky).
 2. Zadajte *.pst a stlačte kláves Enter alebo kliknite na položku Find Now (Hľadať). Vyhľadajte súbor .pst, ktorý chcete pridať do programu Outlook. Poznačte si umiestnenie súboru .pst.
 3. Zatvorte okno hľadania a spustite program Outlook.
  • Ak používate program Outlook 2010, kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Nastavenie kont v kategórii Informácie. Znova kliknite na položku Nastavenie kont a potom v zobrazenom okne kliknite na kartu Údajové súbory.
  • Ak používate program Outlook 2007 alebo staršiu verziu, kliknite na ponuku Súbor a vyberte položku Správa súborov s údajmi.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať a vyberte správny typ súboru .pst, ktorý chcete pridať. Ak bol súbor .pst vytvorený v programe Outlook 2007, vyberte položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst). Ak bol súbor .pst vytvorený v staršej verzii programu Outlook, napríklad v programe Outlook 97, 2000 alebo XP, vyberte položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst).
 5. Prejdite do umiestnenia, v ktorom sa nachádza požadovaný súbor .pst, ktorý ste našli pri predchádzajúcom vyhľadávaní. Vyberte súbor .pst a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zadajte vlastný názov súboru .pst alebo akceptujte predvolený názov. Kliknite na tlačidlo OK. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte aktuálne okno.
V programe Outlook je teraz tento súbor .pst zobrazený v zozname priečinkov programu Outlook.
ĎALŠIE KROKY
Ak vám tieto postupy nepomohli, môžete požiadať o pomoc niekoho známeho. Ak program Outlook používate so serverom Exchange Server, môžete o pomoc požiadať správcu servera Exchange Server. Na vyhľadanie iných riešení môžete použiť tiež webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, sú: Ak máte otázky aj po návšteve týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft, alebo ak ste nenašli riešenie na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, kontaktujte technickú podporu kliknutím na nasledujúce prepojenie.
Odkazy
Ďalšie informácie o konfigurácii základných profilov a služieb získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
289467 Používateľské profily a informačné služby
Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na nasledujúce čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
269520 Prečo program Outlook nepodporuje média iba na čítanie
238782 Automatické zálohovanie súboru osobných priečinkov v programe Outlook 2000 a Outlook 2003
257831 Premiestnenie súboru osobných priečinkov v programe Outlook 2000, ktorý je nainštalovaný iba v režime internetovej pošty
291627 Spravovanie súboru .pst v programe Outlook pre dva rôzne počítače
291636 Premiestnenie súboru osobných priečinkov (.pst) v programe Outlook 2002 a Outlook 2007
883401 Zmena predvoleného umiestnenia, ktoré program Outlook 2003 alebo Outlook 2002 používa na vytvorenie alebo otvorenie súboru osobných priečinkov (.pst)
officekbhowto
Vlastnosti

ID článku: 287070 – Posledná kontrola: 10/31/2013 15:39:00 – Revízia: 18.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbpubtypekc kbhowtomaster kbimport kbexport kbbackup kbhowto kbvideocontent KB287070
Pripomienky