Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

"Výška musí byť v riadku finančného denníka" chybové hlásenie pri účtovaní zálohová faktúra Microsoft Dynamics NAV 2009

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 2893954
Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics NAV pre všetky krajiny a všetky jazykové locales.
Príznaky
Predstavte si, či je nastavené ceny vrátane DPH a zálohová faktúr nekomprimuje Microsoft Dynamics NAV 2009. Pri účtovaní zálohová faktúra, zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Výška musí byť v riadku finančného denníka.
Tento problém sa vyskytuje v nasledovných produktov:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba opraviť problém popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám nespôsobuje problém, odporúčame vám počkať na ďalšiu Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack alebo ďalšej verzie systému Microsoft Dynamics NAV, túto rýchlu opravu obsahuje.

Poznámka: V špeciálnych prípadoch sa poplatky za technickú podporu nemusia účtovať ak technickú podporu Professional pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.Informácie o inštalácii

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft vám môžu vysvetliť fungovanie konkrétneho postupu, ale neupravia tieto príklady s cieľom poskytnutia pridanej funkčnosti ani nevytvoria procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Poznámka: Pred inštaláciou tejto rýchlej opravy, kontrola všetkých používateľov klienta Microsoft Navision systém. Toto zahŕňa používateľov klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Mali by ste byť iba klient prihláseného používateľa je pri implementácii túto rýchlu opravu.

Vykonávať túto rýchlu opravu, musíte mať licencie pre vývojárov.

Odporúčame vám, že používateľského konta v okne prihlásenia systému Windows alebo v okne prihlásenia do databázy pridelí identifikátor roly "SUPER" Ak používateľské konto nemožno priradiť úlohu ID "SUPER", musíte overiť, že používateľské konto má nasledujúce povolenia:
 • Zmeniť povolenia pre objekt, ktorý sa zmení.
 • Povolenia na vykonanie systém objekt ID 5210 objektu a systém objekt ID 9015 objektu.

Poznámka: Nemusíte mať práva údajoch, ak potrebujete vykonať opravu údajov.

Zmeny kódu

Poznámka: Vždy skúšobný opravy v prostredí kontrolované pred použitím opravy výroby počítačov.
Ak chcete odstrániť tento problém, postupujte nasledovne:
 1. Zmena kódu v AdjustPrepmtAmountLCY funkcia v predaj-Post Codeuint (80) takto:
  Existujúci kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Nahradenie kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Existujúci kód 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Nahradenie kód 2
  ...// Add the following lines.IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Existujúci kód 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Delete the following line.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice);// End of the deleted line.    END;...
  Nahradenie kód 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Add the following lines.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 2. Zmena kódu vUpdatePrepmtSalesLineWithRound funkcia v theSales Post Codeuint (80) takto:
  Existujúci kód 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean);// End of the deleted line.   VAR...
  Nahradenie kód 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000001 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Existujúci kód 2
  ...// Delete the following line.IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR FinalInvoice THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Nahradenie kód 2
  ...// Add the following lines.IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Existujúci kód 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt);// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Nahradenie kód 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt    );// End of the added lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
 3. Zmena kódu v AdjustPrepmtAmountLCY funkcia v nákupné.-Post procedúra (90) takto:
  Existujúci kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Nahradenie kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Existujúci kód 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Nahradenie kód 2
  ...// Add the following lines.        IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Existujúci kód 3
  ...// Delete the following line.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount);// End of the deleted line.    END;...
  Nahradenie kód 3
  ...// Add the following lines.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(      PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYPurchLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 4. Zmena kódu vUpdatePrepmtPurchLineWithRound funkcia v thePurch.-Post procedúra (90) takto:
  Existujúci kód 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the deleted line.   VAR...
  Nahradenie kód 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000001 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Existujúci kód 2
  ...// Delete the following line.IF ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Nahradenie kód 2
  ...// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Existujúci kód 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     Increment(      TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Nahradenie kód 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(       TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the added lnies.     IF "Currency Code" = '' THEN...

Požiadavky

Musíte mať jednu z nasledovných produktov nainštalovaný chcete použiť túto rýchlu opravu:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informácie o odstránení

Nemôžete odstrániť túto rýchlu opravu.
Stav
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
Poznámka: To je "Rýchlo publikovať" článok vytvorené priamo z v rámci organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytuje ako-v reakcii na naliehavé problémy. Rýchlosťou robiť materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si Podmienky používania z iných dôvodov.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 2893954 – Posledná kontrola: 08/10/2016 03:28:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2893954 KbMtsk
Pripomienky