Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Používanie asistenta pre režim „Mimo pracoviska“ v programe Outlook

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
V tomto článku sa popisuje používanie funkcie Automatické odpovede (mimo pracoviska) a funkcie Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len pri používaní konta Exchange, ktoré využívajú mnohé organizácie. Domáci používatelia konto Exchange zvyčajne nemajú. Ak chcete funkciu Automatické odpovede zapnúť v konte, ktoré sa nenachádza na serveri Exchange, prejdite do nasledujúcej časti: Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange.

Zapnutie funkcie Automatické odpovede (mimo pracoviska) alebo funkcie Asistent pre režim „Mimo pracoviska“

V programoch Microsoft Office Outlook 2013 a 2010

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Informácie. 2. Kliknite na položku Automatické odpovede (mimo pracoviska).


  Poznámka: Ak sa táto možnosť nezobrazuje, nepoužívate konto Exchange. Prejdite do nasledujúcej časti: Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange.
 3. V dialógovom okne Automatické odpovede začiarknite políčko Posielať automatické odpovede.
 4. Ak chcete zadať určený rozsah času a dátumu, začiarknite políčko Odosielať len v tomto časovom rozsahu. Potom nastavte hodnoty v poliach Začiatok a Koniec.
 5. Na karte V rámci mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať v rámci organizácie, a na karte Mimo mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať mimo organizácie.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť Odosielať len v tomto časovom rozsahu, funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) bude pracovať, až kým sa nedosiahne dátum a čas nastavený v poli Koniec v kroku 5.
  V opačnom prípade bude funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Neposielať automatické odpovede.

V programe Microsoft Office Outlook 2007

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo pracoviska“.

 2. V dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ začiarknite políčko Posielať automatické odpovede pre režim „Mimo pracoviska“.
 3. Ak chcete zadať určený rozsah času a dátumu, začiarknite políčko Odosielať len v tomto časovom rozsahu. Potom nastavte hodnoty v poliach Začiatok a Koniec.
 4. Na karte V rámci mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať v rámci organizácie, a na karte Mimo mojej organizácie napíšte správu, ktorá sa má odosielať mimo organizácie.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak ste v kroku 4 vybrali možnosť Odosielať len v tomto časovom rozsahu, funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ bude pracovať, až kým sa nedosiahne dátum a čas nastavený v poli Koniec v kroku 5.
  V opačnom prípade bude funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Neposielať automatické odpovede pre režim „Mimo pracoviska“.

V programe Microsoft Office Outlook 2003

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Asistent pre režim „Mimo kancelárie“.

 2. V dialógovom okne Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ kliknite na položku Momentálne som mimo pracoviska.
 3. Do poľa Automaticky odpovedať iba raz každému odosielateľovi použitím nasledujúceho textu napíšte správu, ktorá sa má odosielať, keď ste mimo pracoviska.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ bude pracovať, až kým nezopakujete krok 1 a nevyberiete možnosť Momentálne som na pracovisku.
Zapnutie funkcie Automatické odpovede v inom konte, než je konto Exchange

Funkcia Automatické odpovede (mimo pracoviska) ani funkcia Asistent pre režim „Mimo pracoviska“ nie sú k dispozícii v iných kontách, než sú kontá Exchange. Takýmito kontami sú napríklad kontá Outlook.com (predtým Hotmail), POP3 a IMAP.

Funkciu Automatické odpovede (mimo pracoviska) však môžete napodobniť skombinovaním e-mailovej šablóny programu Outlook a pravidiel programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Ďalšie informácie

Ako zistiť, či sa používa konto Exchange

V programoch Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook 2007

Pozrite sa do stavového riadka programu Outlook. Ak používate konto Exchange, v stavovom riadku sa zobrazuje text Pripojené k serveru Microsoft Exchange.V programe Outlook 2003

V ponuke Nástroje kliknite na položku E-mailové kontá, kliknite na položku Zobraziť alebo zmeniť existujúce e-mailové kontá a skontrolujte typ konta, ktoré používate.
Spravovanie e-mailových správ pomocou pravidiel
Outlook 2013 a Outlook 2010: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Outlook 2007: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Outlook 2003: Spravovanie správ pomocou pravidiel

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 290846 – Posledná kontrola: 11/10/2015 14:57:00 – Revízia: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Pripomienky