Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Klávesové skratky pre Microsoft Word

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 290938
Súhrn
Tento článok popisuje klávesové skratky, ktoré sú dostupné v programe Microsoft Office Word 2010, Word 2007, Word 2003 a Word 2002. Ak jeden klávesových skratiek nefunguje pre vašu verziu programu Word, ísť do jednej z nasledovných článkov:
Word 2007, nájdete na Klávesové skratky pre Word 2007.

Poznámky
 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy možno nie presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.
 • Klávesové skratky v ktorom stlačení dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+).
 • Klávesové skratky v ktoré stlačíte kláves jeden bezprostredne nasleduje ďalší kľúčový, dané klávesy sú oddelené súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (,).
 • Tento článok nezahŕňa Prispôsobenie klávesových skratiek alebo vytvorenie klávesové skratky pre makrá a automatického textu. Pre viac informácií, kliknite na prepojenie v časti Pozrite tiež.
 • Ak používate program Microsoft Word 2010 Starter, uvedomte si, že nie všetky funkcie, ktoré sú uvedené v programe Word sú podporované v programe Word Starter. Ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii v programe Word Starter, pozri programy Word Starter funkciu podpora.

Základy programu Microsoft Office

Zobrazenie a použitie okien

K tomuStlačte
Prepnúť do nasledujúceho okna.ALT + Tab
Prepnúť do predchádzajúceho okna.ALT + SHIFT + Tab
Zavrieť aktívne okno.CTRL + W alebo CTRL + F4
Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.ALT + F5
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Možno budete musieť stlačte F6 viackrát. F6
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).SHIFT + F6
Ak je otvorených viacero okien, prepnúť do nasledujúceho okna.CTRL + F6
Prepnúť do predchádzajúceho okna.CTRL + SHIFT + F6
Maximalizovať alebo Obnoviť vybraté okno.CTRL + F10
Skopírovanie obrázka obrazovky do schránky.TLAČ OBRAZOVKY
Skopírovanie obrázka vybratého okna do schránky.KLÁVESY ALT + PRINT SCREEN

Používanie dialógových okien

K tomuStlačte
Prejsť na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.Kartu
Prejsť na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.SHIFT + Tab
Prepnúť na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.CTRL + Tab
Prepnúť na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.CTRL + SHIFT + Tab
Presun medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.Klávesy so šípkami
Vykonať akciu priradenú k vybratému tlačidlu; Začiarknite alebo zrušte začiarknutie vybratého políčka.MEDZERNÍK
Vyberte možnosť; Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka.ALT + podčiarknuté písmeno v názve možnosti
Otvoriť vybratý rozbaľovací zoznam.ALT + ŠÍPKA NADOL
Vyberte voľbu z rozbaľovacieho zoznamu.Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname.
Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu; zrušenie príkazu a zavretie dialógového okna.ESC
Spustiť vybratý príkaz.Zadajte

Používanie editovacích polí v dialógových oknách

Poznámka Editovacie pole je prázdne pole, v ktorom zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.
K tomuStlačte
Presun na začiatok položky.DOMOV
Presun na koniec položky.KONIEC
Posunúť o jeden znak doľava alebo doprava.ŠÍPKA doľava alebo šípka doprava
Presun o jedno slovo doľava.CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Presun o jedno slovo doprava.CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
Vybrať alebo zrušiť výber o jeden znak doľava.SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Vybrať alebo zrušiť výber jedného znaku smerom doprava.SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Vybrať alebo zrušiť výber o jedno slovo doľava.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Vybrať alebo zrušiť výber jedného slova smerom doprava.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Vybrať od kurzora po začiatok položky.SHIFT + HOME
Výber od kurzora po koniec položky.SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

K tomuStlačte
Zobrazenie dialógového okna Otvoriť .CTRL + F12 alebo CTRL + O
Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako .F12
Otvorí vybratý priečinok alebo súbor.Zadajte
Otvoriť priečinok o jednu úroveň nad vybratý priečinok.BACKSPACE
Odstráni vybratý priečinok alebo súbor.ODSTRÁNIŤ
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, napríklad priečinok alebo súbor.SHIFT + F10
Pohyb vpred pomocou možnosti.Kartu
Prejsť dozadu cez možnosti.SHIFT + Tab
V zozname otvorte vzhľad.F4 alebo ALT + I

Vrátenie alebo zopakovanie akcií

K tomuStlačte
Zrušenie akcie.ESC
Vrátiť akciu späť.KLÁVESY CTRL + Z
Zopakovanie akcie.CTRL + Y

Prístup a používanie pracovných tabiel a galérie

K tomuStlačte
Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. Možno budete musieť stlačte F6 viackrát.F6
Keď je aktívny menu, prejsť na pracovnú tablu. Možno budete musieť stlačte klávesy CTRL + Tab viackrát.CTRL + Tab
Ak je pracovná tabla aktívna, vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.Tab alebo SHIFT + Tab
Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably.CTRL + MEDZERNÍK
Vykonať akciu priradenú k vybratému tlačidlu.MEDZERNÍK alebo Enter
Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie.SHIFT + F10
Výber prvej alebo poslednej položky v galérii.HOME alebo END
Posúvať sa nahor alebo nadol vo vybranom zozname galérie.PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zavretie pracovnej tably

 1. Stlačením klávesu F6 sa premiestnite na pracovnú tablu, ak je to potrebné.
 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte Zavrieťa potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Stlačením klávesu F6 sa premiestnite na pracovnú tablu, ak je to potrebné.
 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte presunúť, a potom stlačte kláves Enter.
 4. Pomocou klávesov so šípkou sa presuňte na pracovnú tablu a potom stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Stlačením klávesu F6 sa premiestnite na pracovnú tablu, ak je to potrebné.
 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku veľkosťa potom stlačte kláves Enter.
 4. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves Enter.

Prístup a využitie dostupných akcií

K tomuStlačte
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú časť.SHIFT + F10
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupné akcie alebo tlačidla Možnosti automatických opráv alebo Možnosti prilepenia tlačidlo. Ak existuje viac ako jedna akcia, prepnúť na ďalšiu akciu a zobrazí jej ponuku alebo hlásenie.ALT + SHIFT + F10
Prechádzať medzi možnosťami v ponuke dostupných akcií.Klávesy so šípkami
Vykoná akciu pre vybratú položku v ponuke dostupných akcií.Zadajte
Zatvorte dostupné akcie ponuku alebo hlásenie.ESC


Tipy pre program Word 2010
 • Môžete požiadať upozornení zvukom akcie je k dispozícii (nie je k dispozícii v programe Word Starter). Ak chcete počuť audio tága, musíte mať zvukovú kartu. Tiež musíte mať Microsoft Office Sounds nainštalovaný na vašom počítači.
 • Ak máte prístup na Internet, si môžete stiahnuť Microsoft Office Sounds z lokality Office.com. Po nainštalovaní zvukových súborov, vykonajte nasledovné:
  1. Stlačte klávesy ALT + F, T otvorte dialógové okno Možnosti programu Word.
  2. Stlačte tlačidlo A vyberte položku Spresniťa potom stláčaním klávesu Tab prejdite na Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word.
  3. Stlačte klávesy ALT + S dva krát presunúť do políčka sprevádzať udalosti zvukom na karte Všeobecné , a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.
  4. Stlačením klávesu Tab vyberte tlačidlo OKa potom stlačte kláves Enter.

   Poznámka Ak začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, nastavenia ovplyvní všetky programy balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Navigácia na páse s nástrojmi

Prístup akýkoľvek príkaz stlačením niekoľkých klávesov

Prístupové klávesy umožňujú rýchle použitie príkazu stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde ste v programe. Každý príkaz v programe Word 2010 môžete pristupovať pomocou prístupového klávesu. Väčšinu príkazov môžete pristupovať pomocou dvoch až piatich klávesov. Použiť prístupový kľúč, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte kláves ALT. Klávesové tipy sa zobrazujú nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.
 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.
 3. Podľa toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové tipy. Napríklad ak je karta domov aktívne a kláves N, karta Vložiť je zobrazené, spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.
 4. Pokračujte v stláčaní písmen, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najprv stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka Ak chcete zrušiť akcie, ktoré užívate, a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zmena zamerania klávesnice bez použitia myši

Ďalším spôsobom použitia klávesnice pri práci s programami túto vlastnosť Office páse kariet je presun medzi kartami a príkazy kým nenájdete funkciu, ktorú chcete použiť. Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré spôsoby, ako sa presúvať po ovládacích prvkoch bez použitia myši.
K tomuStlačte
Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a umožniť prístupové klávesy.ALT alebo F10. Stlačte ľubovoľný z týchto klávesov opäť sa presunúť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy.
Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.F10 na výber aktívnej karty a potom šípka doľava alebo šípka doprava
Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.CTRL + F1
Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku.SHIFT + F10
Presun zamerania s cieľom vybrať nasledujúcich oblastí okna:
 • Aktívna karta na páse s nástrojmi
 • Otvorené pracovné tably
 • Stavový riadok v dolnej časti okna
 • Dokument
F6
Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi, dopredu alebo dozadu.Tab alebo SHIFT + Tab
Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.DOWN ARROW, šípka nahor, šípka doľava alebo šípka doprava
Povoliť vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi.MEDZERNÍK alebo Enter
Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.MEDZERNÍK alebo Enter
Zapnutie príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi tak, že zmeníte hodnotu.Zadajte
Zmene hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presunutie zamerania späť na dokument.Zadajte
Získať pomoc pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. Ak vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o programe.F1

Rýchla referenčná príručka pre Microsoft Word

Bežné úlohy v programe Microsoft Word
K tomuStlačte
Vytvorí pevnú medzeru.CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK
Vytvorí pevný spojovník.CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK
Zmena písmen na tučné.CTRL + B
Zmení písmená na kurzívu.CTRL +
Zmení písmená na kurzívu.CTRL + U
Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.CTRL + SHIFT +
Zvýšenie veľkosti písma o jednu hodnotu.CTRL + SHIFT + >
Zmenšenie veľkosti písma o 1 bod.CTRL + [
Zväčšenie veľkosti písma o 1 bod.CTRL +]
Odstráni formátovanie odseku alebo znakov.KLÁVESY CTRL + MEDZERNÍK
Kopírovať vybratý text alebo objekt.CTRL + C
Vystrihnúť vybratý text alebo objekt.CTRL + X
Prilepiť text alebo objekt.KLÁVESY CTRL + V
Prilepenie špeciálne.CTRL + ALT + V
Prilepenie len formátovaniaCTRL + SHIFT + V
Vrátiť späť poslednú akciu.KLÁVESY CTRL + Z
Zopakuje poslednú akciu.CTRL + Y
Otvorenie dialógového okna Počet slov .CTRL + Y

Pracovné dokumenty a webové stránky

Vytvorenie, zobrazenie a uloženie dokumentov
K tomuStlačte
Vytvorte nový dokument.CTRL + N
Otvoriť dokument.CTRL + O
Zatvorte dokument.CTRL + W
Rozdeliť okno dokumentu.ALT + CTRL + S
Odstrániť rozdelenie okna dokumentu.ALT + CTRL + S alebo ALT + SHIFT + C
Uloženie dokumentu.CTRL + S
Nájsť, nahradenie a prehľadávanie textu
K tomuStlačte
Otvoriť pracovnú tablu navigácie (na vyhľadávanie dokumentov).CTRL + F
Opakovať hľadanie (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť ).ALT + CTRL + Y
Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek.CTRL + H
Prejdite na stránku, záložku, poznámky pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné umiestnenie.CTRL + G
Prepínanie medzi posledné štyri miesta, ktoré ste upravili.ALT + CTRL + Z
Otvorí zoznam možností prehľadávania. Stláčaním klávesov so šípkami na výber možnosti a stlačte kláves ENTER na prehľadávanie dokumentu pomocou vybranej možnosti.ALT + CTRL + HOME
Pohyb na predchádzajúci objekt prehľadávania (množina možností prehľadávania).CTRL + PAGE UP
Presunúť na ďalší objekt prehľadávania (množina možností prehľadávania).CTRL + PAGE DOWN
Prepnutie do iného zobrazenia
K tomuStlačte
Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači.ALT + CTRL + P
Prepnite do zobrazenia Prehľad.ALT + CTRL + O
Prepnutie na zobrazenie konceptu.ALT + CTRL + N
Zobrazenie prehľadu
K tomuStlačte
Zvýši úroveň odseku.ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Zníži úroveň odseku.ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Degraduje základný text.CTRL + SHIFT + N
Presunie vybrané odseky nahor.ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Presunie vybrané odseky nahor.ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Roztiahnuť text pod nadpisom.ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS
Zbalí text pod nadpisom.ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS
Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.ALT + SHIFT + A
Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.Tlaèidlo lomka (/) na numerickej klávesnici
Zobrazí prvý riadok základného textu alebo celý základný text.ALT + SHIFT + L
Zobraziť všetky nadpisy v štýle Nadpis 1.ALT + SHIFT + 1
Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n.ALT + SHIFT +n
Vloženie znaku tabulátora.CTRL + TAB
Tlač a ukážka dokumentov
K tomuStlačte
Vytlačiť dokument.CTRL + P
Prepnúť na ukážku.ALT + CTRL +
Posúvanie ukážky stránky pri priblížení.Klávesy so šípkami
Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení.PAGE UP alebo PAGE DOWN
Prejde na prvú ukážku stránky pri vzdialení.CTRL + HOME
Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení.CTRL + END
Revízia dokumentov
K tomuStlačte
Vloženie komentára.ALT + CTRL + M
Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien.CTRL + SHIFT + E
Zavrie tablu revízií, ak je otvorená.ALT + SHIFT + C
Plné zobrazenie na čítanie obrazovky


Poznámka Niektoré čítače obrazovky nemusí byť kompatibilný s výhľadom na čítanie na celú obrazovku.
K tomuStlačte
Ísť na začiatok dokumentu.DOMOV
Prejdite na koniec dokumentu.KONIEC
Prejdite na stránku n.n, ENTER
Ukončenie rozloženia na čítanie.ESC
Odkazy, poznámky pod čiarou a koncové poznámky
K tomuStlačte
Označí položku obsahu.ALT + SHIFT + O
Označí položku zoznamu citácií (citáciu).ALT + SHIFT +
Označiť položku registra.ALT + SHIFT + X
Vložiť poznámku pod čiarou.ALT + SHIFT + F
Vložiť koncovú poznámku.ALT + SHIFT + D
Práca s webových stránok
K tomuStlačte
Vložiť hypertextové prepojenie.CTRL + K
Stranu dozadu.ALT + ŠÍPKA DOĽAVA
Prejde o stranu dopredu.ALT + ŠÍPKA VPRAVO
Obnoviť.F9

Úprava a premiestnenie textu a grafiky

Odstránenie textu a grafických objektov
K tomuStlačte
Odstránenie jedného znaku doľava.BACKSPACE
Odstránenie jedného slova doľava.CTRL + BACKSPACE
Odstránenie jedného znaku napravo.ODSTRÁNIŤ
Odstránenie jedného slova napravo.CTRL + DELETE
Vystrihne vybratý text do schránky balíka Office.CTRL + X
Vrátiť späť poslednú akciu.KLÁVESY CTRL + Z
Rez do zásobníka.CTRL + F3
Kopírovať a presúvať text a grafiku
K tomuStlačte
Otvorenie schránky balíka Office.Stlačte klávesy ALT + H sa presuňte na kartu domov a potom stlačte kláves F, O
Skopírovanie vybratého textu alebo grafiky do schránky balíka Office.CTRL + C
Vystrihnutie vybratého textu alebo grafiky do schránky balíka Office.CTRL + X
Posledným prírastkom alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office prilepiť.KLÁVESY CTRL + V
Presuňte text alebo grafiku, jeden čas.F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Kopírovanie textu alebo grafiky jeden čas.SHIFT + F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves ENTER)
Keď je vybratý text alebo objekt, otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku .ALT + F3
Keď je vybratý preddefinovaný blok - napríklad obrázok SmartArt -, Zobraziť kontextovú ponuku, ktorá je s ním spojené.SHIFT + F10
Rez do zásobníka.CTRL + F3
Prilepenie obsahu zásobníka.CTRL + SHIFT + F3
Kopírovať hlavičku alebo pätu použitú v predchádzajúcej sekcii dokumentu.ALT + SHIFT + R
Vkladanie špeciálnych znakov
Vložiť tentoStlačte
PoleKLÁVESY CTRL + F9
Zlom riadkaSHIFT + ENTER
Zlom stranyCTRL + ENTER
Zlom stĺpcaCTRL + SHIFT + ENTER
Dlhá pomlčkaALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS
PomlčkaCTRL + ZNAMIENKO MÍNUS
Voliteľný spojovníkCTRL + SPOJOVNÍK
Pevný spojovníkCTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK
Pevnú medzeruCTRL + SHIFT + MEDZERNÍK
Symbol autorských právALT + CTRL + C
Symbol ochrannej značky.ALT + CTRL + R
Symbol obchodnej známkyALT + CTRL + T
ElipsaALT + CTRL + BODKA
ÚvodzovkaCTRL + "(apostrof)," (apostrof)
ÚvodzovkaCTRL + "(apostrof)," (apostrof)
Dvojitá úvodzovkaCTRL + "(apostrof), SHIFT +'(single quotation mark)
Dvojitá úvodzovkaCTRL + "(apostrof), SHIFT +'(single quotation mark)
Položka automatického textuENTER (po napísaní prvých znakov názvu položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)
Vkladanie znakov použitím kódov znakov
K tomuStlačte
Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód Unicode. Napríklad, ak chcete vložiť symbol meny euro, zadajte 20AC, podržte stlačený kláves ALT a stlačte kláves X.Kód znaku, ALT + X
Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak.KOMBINÁCIU KLÁVESOV ALT + X
Vloženie znaku ANSI pre (zadaný ANSI desiatkový) kód znaku. Napríklad, ak chcete vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves ALT a na numerickej klávesnici stlačte 0128.ALT +kód znaku (na numerickej klávesnici)
Vybrať text a grafiku
Blok textu označíte súčasným stlačením klávesu SHIFT a pomocou klávesov so šípkami pre pohyb kurzoru.
Rozšíriť výber
K tomuStlačte
Zapne režim rozšírenia.F8
Vyberie najbližší znak.F8 a potom stlačiť šípka doľava alebo šípka doprava
Zväčší veľkosť výberu.F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď)
Zmenšite veľkosť výberu.SHIFT + F8
Vypne režim rozšírenia.ESC
Rozšírenie výberu o jeden znak doprava.SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu o jeden znak doľava.SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec slova.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA
Rozšírenie výberu na začiatok slova.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA
Rozšírenie výberu na koniec riadka.SHIFT + END
Rozšírenie výberu na začiatok riadka.SHIFT + HOME
Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu na koniec odseku.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Rozšírenie výberu na začiatok odseku.CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol.SHIFT + PAGE DOWN
Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor.SHIFT + PAGE UP
Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu.CTRL + SHIFT + HOME
Rozšírenie výberu na koniec dokumentu.CTRL + SHIFT + END
Rozšírenie výberu na koniec okna.ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN
Rozšíriť výber celého dokumentu.CTRL + A
Výber vertikálneho bloku textu.CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente.F8 + klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu ESC
Výber textu a grafiky v tabuľke
K tomuStlačte
Vyberie obsah ďalšej bunky.KARTU
Vyberie obsah predchádzajúcej bunky.SHIFT + TAB
Rozšíri výber na susedné bunky.Podržte stlačený kláves SHIFT a stláčajte kláves so šípkou
Vyberte stĺpec.Pomocou klávesov so šípkami pohybovať stĺpec hornej alebo dolnej časti bunky a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 • Stlačte SHIFT + ALT + PAGE nadol vyberiete stĺpec odhora nadol.
 • Stlačte SHIFT + ALT + PAGE up, čím vyberiete stĺpec zdola nahor.
Rozšíri výber (alebo blok).CTRL + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami; stlačením klávesu ESC zrušte režim časti
Vyberte položku Celá tabuľka.ALT + F5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači NUM LOCK)
Pohyb v dokumente
PresunúťStlačte
O jeden znak doľavaŠÍPKA VĽAVO
Jeden znak vpravoŠÍPKA VPRAVO
Jedno slovo doľavaCTRL + ŠÍPKA DOĽAVA
Jedno slovo dopravaCTRL + ŠÍPKA DOPRAVA
O jeden odsek nahorCTRL + ŠÍPKA NAHOR
O jeden odsek nadolCTRL + ŠÍPKA NADOL
O jednu bunku doľava (v tabuľke).SHIFT + TAB
O jednu bunku doľava (v tabuľke).KARTU
Jeden riadok nahor.ŠÍPKA HORE
O jeden riadok nadolŠÍPKA NADOL
Na koniec riadkaKONIEC
Na začiatok riadkaDOMOV
Do hornej časti oknaALT + CTRL + PAGE UP
Na koniec oknaALT + CTRL + PAGE DOWN
Až jednu obrazovkuPAGE UP
Nadol o jednu obrazovku (rolovanie)PAGE DOWN
Na vrchol ďalšej stranyCTRL + PAGE DOWN
Na začiatok predchádzajúcej stranyCTRL + PAGE UP
Na koniec dokumentuCTRL + END
Na začiatok dokumentuCTRL + HOME
Na predchádzajúcu revíziu.SHIFT + F5
Po otvorení dokumentu, prejdite do umiestnenia, ktoré ste pracovali, keď dokument naposledy zatvorený.SHIFT + F5
Pohyb v tabuľke
PresunúťStlačte
Do ďalšej bunky v riadkuKARTU
Na predchádzajúcu bunku v riadkuSHIFT + TAB
Do prvej bunky v riadkuALT + HOME
Na poslednú bunku v riadkuALT + END
Do prvej bunky v stĺpciALT + PAGE UP
Do poslednej bunky v stĺpciALT + PAGE DOWN
Na predchádzajúci riadokŠÍPKA HORE
Do ďalšieho riadkaŠÍPKA NADOL
Riadok horeALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR
Riadok doleALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL
Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky
Ak chcete vložiťStlačte
Nový odsek v bunke.ZADAJTE
Znaky tabulátora v bunkeCTRL + TAB
Použitie režimu prepisovania
Ak chcete zmeniť nastavenia prepisovania tak, aby ste prístup režim prepisovania stlačením klávesu INSERT, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte klávesy ALT + F, T otvorte dialógové okno Možnosti programu Word.
 2. Stlačte tlačidlo A vyberte položku SPRESNIŤ a potom stlačte kláves TAB.
 3. Stlačte klávesy ALT + presunúť do políčka používať kláves Insert na ovládanie režimu prepisovania .
 4. Stlačením klávesu MEDZERNÍK začiarknutie políčka, a potom stlačte kláves ENTER.

  Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

Kopírovanie formátovania
K tomuStlačte
Kopírovanie formátovania z textu.CTRL + SHIFT + C
Použitie skopírovaného formátovania v texte.CTRL + SHIFT + V
Zmeniť alebo veľkosť písma


Poznámka Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime čítanie na celú obrazovku.
K tomuStlačte
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.CTRL + SHIFT + F
Zväčšiť veľkosť písma.CTRL + SHIFT + >
Zmenšiť veľkosť písma.CTRL + SHIFT +
Zväčšiť veľkosť písma o 1 bod.CTRL +]
Zmenšiť veľkosť písma o 1 bod.CTRL + [
Použiť formáty znakov
K tomuStlačte
Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov.CTRL + D
Zmeniť malé písmená.SHIFT + F3
Zmena všetkých písmen písmenami.CTRL + SHIFT + A
Tučné.CTRL + B
Použitie podčiarknutia.CTRL + U
Podčiarkne slová, vynechá medzery.CTRL + SHIFT + W
Double-podčiarknutie textu.CTRL + SHIFT + D
Použitie formátovania skrytého textu.CTRL + SHIFT + H
Použitie kurzívy.CTRL +
Zmena všetkých písmen na kapitálky.CTRL + SHIFT + K
Použiť dolný index (Automatické medzery).CTRL + ZNAMIENKO ROVNOSTI
Použiť horný index (Automatické medzery).CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS
Odstránenie manuálneho formátovania znakov.KLÁVESY CTRL + MEDZERNÍK
Zmeniť voľbu na písmo Symbol.CTRL + SHIFT + Q
Zobrazenie a kopírovanie textových formátov
Postupujte takto:Stlačte:
Zobrazenie netlačiteľných znakov.CTRL + SHIFT + * (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)
Zobrazenie formátovania textu.SHIFT + F1 (potom kliknite na text s formátovaním, ktoré chcete recenziu)
Kopírovanie formátov.CTRL + SHIFT + C
Prilepenie formátov.CTRL + SHIFT + V
Nastavenie riadkovania
K tomuStlačte
Riadkovanie.CTRL + 1
Riadkovanie.CTRL + 2
Nastaviť riadkovanie na 1,5 riadka.CTRL + 5
Pridanie alebo odstráni jedno odsadenie riadka pred odsekom.CTRL + 0 (nula)
Zarovnať odseky
K tomuStlačte
Prepínanie odseku medzi stred a zarovnaním doľava.CTRL + E
Prepínanie odseku medzi odôvodnených a zarovnaním doľava.CTRL + J
Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava.CTRL + R
Zarovná odsek vľavo.CTRL + L
Odsadiť odsek zľava.CTRL + M
Odstránenie zarážky odseku vľavo.CTRL + SHIFT + M
Vytvoriť opakovanú zarážku.CTRL + T
Zmenší opakovanú zarážku.CTRL + SHIFT + T
Odstránenie formátovania odseku.CTRL + Q
Použiť štýly odsekov
K tomuStlačte
Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov .CTRL + SHIFT + S
Otvorenie pracovnej tably štýly .ALT + CTRL + SHIFT + S
Spustenie automatického formátu.ALT + CTRL + K
Použije normálny štýl.CTRL + SHIFT + N
Použije štýl Nadpis 1.ALT + CTRL + 1
Použije štýl Nadpis 2.ALT + CTRL + 2
Použitie štýlu nadpis 3.ALT + CTRL + 3
Zavretie pracovnej tably štýly , postupujte nasledovne:
 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla štýly , stlačte kláves F6 a vyberte ju.
 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte Zavrieťa potom stlačte kláves ENTER.

Vloženie a úprava objektov

Vloženie objektu
Ak chcete vložiť objekt, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte klávesy ALT, N, J a potom J na otvorenie dialógového okna objekt .
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Stlačením klávesu šípka nadol vyberte typ objektu, a potom stlačte kláves ENTER na vytvorenie objektu.
  • Stlačením klávesov CTRL + TAB prejdite na kartu vytvoriť zo súboru , stlačte kláves TAB a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť alebo vyhľadajte súbor.
Upraviť objekt
Ak chcete upraviť objekt, postupujte nasledovne:
 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente, vyberte objekt, stlačením kombinácie klávesov SHIFT + šípka doprava.
 2. Stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10.
 3. Stlačením klávesu TAB sa dostať názov objektu, stlačte kláves ENTER a potom znovu stlačte kláves ENTER.
Vloženie grafiky SmartArt
Vložiť grafiku SmartArt, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom M na výber grafiky SmartArt.
 2. Pomocou klávesov so šípkou vyberte typ obrázka, ktorý chcete.
 3. Stlačte kláves TAB a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte obrázok, ktorý chcete vložiť.
 4. Stlačte kláves ENTER.
Vloženie objektu WordArt
Ak chcete vložiť objekt WordArt, postupujte nasledovne:
 1. Stlačte a uvoľnite klávesy ALT, N a potom W na výber objektu WordArt.
 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt a potom stlačte kláves ENTER.
 3. Zadajte text, ktorý chcete.
 4. Stlačením klávesu ESC vyberte objekt WordArt a potom pomocou klávesov so šípkami objekt premiestnite.
 5. Stlačením klávesu ESC vráťte do dokladu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Spracovanie hromadnej korešpondencie


Poznámka Musíte byť na karte korešpondencia použiť nasledujúce klávesové skratky.
K tomuStlačte
Ukážka hromadnej korešpondencie.ALT + SHIFT + K
Zlúči dokument.ALT + SHIFT + N
Vytlačí zlúčený dokument.ALT + SHIFT + M
Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie.ALT + SHIFT + E
Vložiť zlučovacie pole.ALT + SHIFT + F
Práca s poľami
K tomuStlačte
Vloženie poľa DATE.ALT + SHIFT + D
Vloženie poľa LISTNUM.ALT + SHIFT + L
Vloženie poľa PAGE.ALT + SHIFT + P
Vloženie poľa TIME.ALT + SHIFT + T
Vloží prázdne pole.KLÁVESY CTRL + F9
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente Word.CTRL + SHIFT + F7
Aktualizuje vybraté polia.F9
Zruší prepojenie poľa.CTRL + SHIFT + F9.
Prepnutie medzi vybraným kódom poľa a jeho výsledkom.KLÁVESY SHIFT + F9
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.ALT + F9.
Spustiť GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.ALT + SHIFT + F9.
Prejsť do ďalšieho poľa.F11
Prejde na predchádzajúce pole.SHIFT + F11
Zamknúť pole.CTRL + F11
Odomkne pole.CTRL + SHIFT + F11

Panel jazykov

rozpoznávanie rukou písaného textu
K tomuStlačte
Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice.Ľavý ALT + SHIFT
Zobrazenie zoznamu alternatív opravy.tlačidlo Windows+ C
Zapnutie alebo vypnutie písania rukou.tlačidlo Windows+ H
Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME (Input Method) na 101 klávesnici.ALT + ~
Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na 101 klávesnici.Pravý ALT
Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na 101 klávesnici.KLÁVESY CTRL + MEDZERNÍK
Tipy
 • Môžete zvoliť klávesovú skratku pre prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie . Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie , kliknite pravým tlačidlom myši na panel jazykov a potom kliknite na tlačidlo nastavenia. V časti preferenciekliknite na Tlačidlo Nastavenie.
 • Kláves s logom Windows tlačidlo Windows je k dispozícii v spodnom riadku klávesov na väčšine klávesníc.

Funkcia referenč

Funkčné klávesy
K tomuStlačte
Získanie pomoci alebo lokalite Microsoft Office.com.F1
Presuňte text alebo grafiku.F2
Zopakuje poslednú akciu.F4
Výber príkazu Prejsť na (kartadomov ).F5
Prejsť do ďalšej tably alebo rámu.F6
Výber príkazu pravopis (kartaposúdiť ).F7
Rozšírenie výberu.F8
Aktualizuje vybraté polia.F9
Zobrazenie klávesových tipov.F10
Prejsť do ďalšieho poľa.F11
Vyberte príkaz Uložiť ako .F12
SHIFT + funkčný kláves
K tomuStlačte
Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania.SHIFT + F1
Kopírovanie textu.SHIFT + F2
Zmeniť malé písmená.SHIFT + F3
Opakujte nájsť alebo Ísť do akcie.SHIFT + F4
Prejde na poslednú zmenu.SHIFT + F5
Prejsť na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6).SHIFT + F6
Výber príkazu synonymický slovník (kartaRevízia , skupina Kontrola pravopisu a gramatiky ).SHIFT + F7
Zmenšite veľkosť výberu.SHIFT + F8
Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom.KLÁVESY SHIFT + F9
Zobrazenie kontextovej ponuky.SHIFT + F10
Prejde na predchádzajúce pole.SHIFT + F11
Vyberte príkaz Uložiť .SHIFT + F12
CTRL + funkčný kláves
K tomuStlačte
Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.CTRL + F1
Výber príkazu Ukážka pred tlačou .CTRL + F2
Rez do zásobníka.CTRL + F3
Zatvorte okno.CTRL + F4
Prejsť do nasledujúceho okna.CTRL + F6
Vloží prázdne pole.KLÁVESY CTRL + F9
Maximalizovať okno dokumentu.CTRL + F10
Zamknúť pole.CTRL + F11
Vyberte príkaz Otvoriť .CTRL + F12
CTRL + SHIFT + funkčný kláves
Postupujte takto:Stlačte
Vložiť obsah Spke.CTRL + SHIFT + F3
Upraviť záložku.CTRL + SHIFT + F5
Prejsť do predchádzajúceho okna.CTRL + SHIFT + F6
Aktualizovanie prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Word 2010.CTRL + SHIFT + F7
Rozšíri výber alebo blok.CTRL + SHIFT + F8 a potom stlačte kláves so šípkou
Zruší prepojenie poľa.CTRL + SHIFT + F9.
Odomkne pole.CTRL + SHIFT + F11
Vyberte príkaz Tlačiť .CTRL + SHIFT + F12
ALT + funkčný kláves
K tomuStlačte
Prejsť do ďalšieho poľa.KOMBINÁCIU KLÁVESOV ALT + F1
Vytvorí nový preddefinovaný blok.ALT + F3
Ukončite program Word 2010.ALT + F4
Obnoviť veľkosť programového okna.ALT + F5
Prejde z otvoreného dialógového k dokumentu, dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie.ALT + F6
Nájsť ďalšiu pravopisnú chybu. ALT + F7
Spustenie makra.ALT + F8
Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami.ALT + F9.
Zobraziť pracovnú tablu Výber a viditeľnosť .ALT + F10
Zobraziť kód jazyka Microsoft Visual Basic.KOMBINÁCIU KLÁVESOV ALT + F11
ALT + SHIFT + funkčný kláves
K tomuStlačte
Prejde na predchádzajúce pole.ALT + SHIFT + F1
Vyberte príkaz Uložiť .ALT + SHIFT + F2
Zobrazenie pracovnej tably .ALT + SHIFT + F7
Spustiť GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, ktoré zobrazuje výsledok poľa.ALT + SHIFT + F9.
Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre akciu k dispozícii.ALT + SHIFT + F10
Tlačidlo Obsah obsah nádoby pri kontajneri je aktívny.ALT + SHIFT + F11
CTRL + ALT + funkčný kláves
K tomuStlačte
Zobrazenie systémových informácií Microsoft.CTRL + ALT + F1
Vyberte príkaz Otvoriť .CTRL + ALT + F2
Odkazy
Ďalšie informácie o klávesových skratkách nájdete ponuke kliknite na položku Pomocník pre Microsoft WordPomocník , typu Klávesové skratky Asistenta programu Office alebo Sprievodcu odpoveďami a potom kliknite na tlačidlo Hľadať Zobraziť tému.
klávesnica inf

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 290938 – Posledná kontrola: 02/25/2014 19:50:00 – Revízia: 4.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbusage kbsmbportal kbmt KB290938 KbMtsk
Pripomienky