Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako vybrať bunky/rozsahy pomocou jazyka Visual Basic postupy programu Excel

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 291308
Ďalšie informácie
Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovania, bez záruky, čisto len na ilustračné účely. To zahŕňa, ale nevylučuje, implicitné záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft môžu pomôcť vysvetliť funkčnosť osobitného postupu, ale nemodifikujú tieto príklady k poskytovaniu pridanej funkčnosti alebo budovaniu postupov zohľadňujúc vaše konkrétne požiadavky. Príklady v tomto článku pomocou Visual Basic metódy uvedené v nasledujúcej tabuľke.
  Method       Arguments  ------------------------------------------  Activate      none  Cells       rowIndex, columnIndex  Application.Goto  reference, scroll  Offset       rowOffset, columnOffset  Range       cell1           cell1, cell2  Resize       rowSize, columnSize  Select       none  Sheets       index (or sheetName)  Workbooks     index (or bookName)  End        direction  CurrentRegion   none				
Príklady v tomto článku použite vlastnosti v nasledujúcich Tabuľka.
  Property     Use  ---------------------------------------------------------------------  ActiveSheet   to specify the active sheet  ActiveWorkbook  to specify the active workbook  Columns.Count  to count the number of columns in the specified item  Rows.Count    to count the number of rows in the specified item  Selection    to refer to the currently selected range				

1: Ako vybrať bunky v aktívnom hárku

Vyberte bunky D5 na aktívnom hárku, môžete použiť buď Nasledujúce príklady:
ActiveSheet.Cells(5, 4).Select				
- alebo -
ActiveSheet.Range("D5").Select				

2: Ako vybrať bunky v inom hárku toho istého zošita

Ak chcete vybrať bunku E6 na inom hárku toho istého zošita, môžete môžete použiť buď nasledovné príklady:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Cells(6, 5)				
  -or-				
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("E6"))				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použite metódu 1 vyššie Vyberte bunku:
Sheets("Sheet2").ActivateActiveSheet.Cells(6, 5).Select				

3: Ako na vyberte bunku na hárku v inom zošite

Vyberte bunky F7 na hárku v inom zošite, môžete použiť buď nasledovné príklady:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Cells(7, 6)				
- alebo -
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("F7")				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použite metódu 1 vyššie Vyberte bunku:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").ActivateActiveSheet.Cells(7, 6).Select				

4: Ako na vyberte rozsah buniek v aktívnom hárku

Vyberte rozsah C2:D10 na aktívnom hárku, môžete použiť niektorý z nasledujúcich príkladov:
ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select				
ActiveSheet.Range("C2:D10").Select				
ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select				

5: Ako na vyberte rozsah buniek na inom pracovnom hárku toho istého zošita

Vyberte rozsah D3:E11 na iný hárok v tom istom zošit, môžete použiť buď nasledovné príklady:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3:E11")				
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3", "E11")				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použiť metódu 4 vyššie Vyberte rozsah:
Sheets("Sheet3").ActivateActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select				

6: Ako na vyberte rozsah buniek na pracovnom hárku v inom zošite

Vyberte rozsah E4:F12 na hárku v inom zošit, môžete použiť buď nasledovné príklady:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4:F12")				
Application.Goto _   Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4", "F12")				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použiť metódu 4 vyššie Vyberte rozsah:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate  ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select				

7: Ako vybrať pomenovaný rozsah aktívneho hárka

Ak chcete vybrať rozsah s názvom "Test" na aktívnom hárku, môžete použiť buď nasledovné príklady:
Range("Test").Select				
Application.Goto "Test"				

8: Ako vybrať pomenovaný rozsah na inom hárku toho istého zošita

Vyberte rozsah s názvom "Test" na iný hárok v tom istom zošit, môžete použiť nasledujúci príklad:
Application.Goto Sheets("Sheet1").Range("Test")				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použite metódu 7 vyššie Vyberte rozsah s názvom:
Sheets("Sheet1").ActivateRange("Test").Select				

9: Ako vybrať pomenovaný rozsah na hárku v inom zošite

Vyberte rozsah s názvom "Test" na hárku v inom zošit, môžete použiť nasledujúci príklad:
Application.Goto _  Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Range("Test")				
Alebo, môžete aktivovať hárok, a potom použite metódu 7 vyššie Vyberte rozsah s názvom:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").ActivateRange("Test").Select				

10: Ako vybrať bunky relatívny na aktívnu bunku

Vyberte bunku, ktorá je päť riadky nižšie a štyri stĺpce vľavo od aktívnej bunky, môžete použiť nasledujúci príklad:
ActiveCell.Offset(5, -4).Select				
Vyberte bunku, ktorá je vyššie uvedené dva riadky a tri stĺpce napravo aktívnej bunke, môžete použiť nasledujúci príklad:
ActiveCell.Offset(-2, 3).Select				
Poznámka Chyba nastane, ak sa pokúsite vybrať bunku, ktorá je "off zošit." Prvý príklad uvedený vyššie sa vráti chybu, ak aktívny bunka je v stĺpcoch A až D, pretože sa sťahujú štyri stĺpce vľavo by Neplatná bunka adresu vziať aktívnu bunku.

11: Postup pri výbere buniek príbuzného do druhého (nie aktívna) buniek

Vyberte bunku, ktorá je päť riadky nižšie a štyri stĺpce právo bunky C7, môžete použiť buď nasledovné príklady:
ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select				
ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select				

12: Ako vyberte Zadaný rozsah rozsah buniek Offset

Vyberte rozsah buniek, ktorý je rovnakej veľkosti ako pomenované ale to je posunul štyri riadky nadol a tri stĺpce napravo, v rozsahu "Test" môžete použiť nasledujúci príklad:
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select				
Ak je pomenovaný rozsah na inom (nie aktívna) pracovného hárka, aktivujte Tento pracovný hárok prvý, a potom vyberte rozsah pomocou nasledujúci príklad:
Sheets("Sheet3").ActivateActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select				

13: Ako vyberte Zadaný rozsah a veľkosť výberu

Vyberte rozsah s názvom "Databáza" a potom rozšíriť Výber piatich riadkov, môžete použiť nasledujúci príklad:
Range("Database").SelectSelection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _  Selection.Columns.Count).Select				

14: Ako vyberte Zadaný rozsah, kompenzovať ho a potom veľkosť

Vyberte nižšie spektrum štyri riadky a tri stĺpce napravo z pomenovaného rozsahu "Databáza" a zahŕňajú dva riadky a jeden stĺpec viac ako pomenovaný rozsah, môžete použiť nasledujúci príklad:
Range("Database").SelectSelection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _  Selection.Columns.Count + 1).Select				

15: Ako vybrať spojenie dvoch alebo viacerých uvedených rozsahov

Vyberte únie (t. j. kombinovaných oblasť) dvoch s názvom sa pohybuje "Test" a "Ukážka", môžete použiť nasledujúci príklad:
Application.Union(Range("Test"), Range("Sample")).Select				
Všimnite si, že oba rozsahy musia byť na rovnakom hárku tento príklad prácu. Všimnite si, že únia metóda nefunguje cez listy. Napríklad, tento riadok funguje jemné
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet1!C3:D4"))				
ale tento riadok
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet2!C3:D4"))				
Vráti chybové hlásenie:
Únie metóda aplikácie triedy zlyhalo

16: Ako vybrať na križovatke dvoch alebo viacerých uvedených rozsahov

Vyberte na križovatke dvoch pomenovaných rozsahov "Test" a "Vzorky", môžete použiť nasledujúci príklad:
Application.Intersect(Range("Test"), Range("Sample")).Select				
Všimnite si, že oba rozsahy musia byť na rovnakom hárku tento príklad prácu.17-21 Príklady v tomto článku odkazujú na nasledujúce vzorka súbor údajov. Každý príklad uvádza rozsah buniek v vzorové údaje, ktoré by byť vybraný.
  A1: Name  B1: Sales  C1: Quantity  A2: a    B2: $10   C2: 5  A3: b    B3:     C3: 10  A4: c    B4: $10   C4: 5  A5:     B5:     C5:  A6: Total  B6: $20   C6: 20				

17: Ako vybrať poslednú bunku stĺpca súvislých údajov

Ak chcete vybrať poslednú bunku v súvislý stĺpec, použite nasledujúce Príklad:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Select				
Pri použití tohto kódu s vzorovú tabuľku vyberie bunky A4.

18: Ako vybrať prázdne bunky v spodnej časti stĺpca súvislých údajov

Ak chcete vybrať bunku nižšie rozsah susediacich buniek, použite Nasledujúci príklad:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Offset(1,0).Select				
Pri použití tohto kódu s vzorovú tabuľku vyberie bunky A5.

19: Ako vybrať celý súvislý rozsah buniek v stĺpci

Vyberte súvislý rozsah buniek v stĺpci, použite jednu z Nasledujúce príklady:
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown)).Select				
  -or-				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a1"). _   End(xlDown).Address).Select				
Keď tento kód sa používa na vzorovej tabuľky, bunky A1 až A4 bude vyberú.

20: Ako vybrať celý rozsah z nesúvislých bunky v stĺpci

Vyberte rozsah buniek, ktoré sú nesúvislé, použite jednu z Nasledujúce príklady:
ActiveSheet.Range("a1",ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp)).Select				
  -or-				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a65536"). _  End(xlUp).Address).Select				
Pri použití tohto kódu s vzorovú tabuľku vyberie bunky A1 prostredníctvom A6.

21: Ako vybrať obdĺžnikový rozsah buniek

Ak chcete vybrať obdĺžnikový rozsah buniek okolo bunku, použite metódu CurrentRegion . Rozmedzí vybraných CurrentRegion metódou je oblasť ohraničenú ľubovoľnou kombináciou prázdne riadky a prázdne stĺpce. Nasleduje príklad použitia CurrentRegion metódy:
ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Select				
Tento kód bude Vyberte bunky A1 až C4. Ďalšie príklady na výber rovnaký rozsah bunky sú uvedené nižšie:
ActiveSheet.Range("a1", _  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select				
  -or-				
ActiveSheet.Range("a1:" & _  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight).Address).Select				
V niektorých prípadoch možno budete chcieť Vyberte bunky A1 až C6. V tejto napríklad CurrentRegion metóda nebude fungovať kvôli prázdny riadok na riadok 5. Na príkladu sa vyberú všetky bunky:
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).ColumnlastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).RowActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol)).Select				
  -or-				
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).ColumnlastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).RowActiveSheet.Range("a1:" & _  ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol).Address).Select				

22. Ako vybrať niekoľko nesúvislých stĺpce rôznej dĺžky

Ak chcete vybrať niekoľko nesúvislých stĺpce rôznej dĺžky, použite tieto vzorové tabuľky a makra príklad:
  A1: 1 B1: 1 C1: 1 D1: 1  A2: 2 B2: 2 C2: 2 D2: 2  A3: 3 B3: 3 C3: 3 D3: 3  A4:  B4: 4 C4: 4 D4: 4  A5:  B5: 5 C5: 5 D5:  A6:  B6:  C6: 6 D6:				
StartRange = "A1"EndRange = "C1"Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))Union(a,b).Select				
Keď tento kód sa používa s vzorové tabuľky, bunky rozsah a1: a3 a C1:C6 bude vybraný.

POZNÁMKY NA PRÍKLADOCH

 • Vlastnosť ActiveSheet môžete zvyčajne vynechať, pretože je naznačené, ak špecifické hárok nie je pomenovaný. Napríklad, namiesto toho
  ActiveSheet.Range("D5").Select						
  môžete použiť:
  Range("D5").Select						
 • Vlastnosť ActiveWorkbook môžete tiež zvyčajne vynechať. Ak nie je zadaný zošit je pomenovaná, aktívny zošit je samozrejmosťou.
 • Keď použijete Application.Goto metóda, ak chcete použiť dve bunky metód v rámci rozsah metóda keď Zadaný rozsah je na inom (nie aktívna) pracovného hárka, musíte zahrnúť hárky objekt zakaždým. Napríklad:
  Application.Goto Sheets("Sheet1").Range( _   Sheets("Sheet1").Range(Sheets("Sheet1").Cells(2, 3), _   Sheets("Sheet1").Cells(4, 5)))					
 • Pre každú položku v úvodzovkách (napríklad pomenované rozsah "Skúška"), môžete použiť aj premennú, ktorého hodnota je textový reťazec. Pre Napríklad namiesto
  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Activate						
  môžete použiť
  ActiveWorkbook.Sheets(myVar).Activate						
  kde myVar hodnotu "Hárok1".
Odkazy

Ďalšie informácie o používaní vzorky kód v tomto článku získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
290140Ako spustiť vzorový kód pre programy balíka Office XP z článkov databázy Knowledge Base
OfficeKBHowTo howto ako súvislé nespojitý nesúvislých nesusediace Nespojitú XL2003 XL2007 XL2010

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 291308 – Posledná kontrola: 03/29/2013 09:01:00 – Revízia: 4.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB291308 KbMtsk
Pripomienky