Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Používanie funkcií antivírusovej ochrany v programe Outlook Express 6

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi e-mailovými klientskymi programami Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
257824 Rozdiely medzi programami Outlook a Outlook Express
SUHRN
V tomto článku sa popisujú viaceré nové funkcie v programe Microsoft Outlook Express 6 určené na ochranu proti vírusom prenášaným e-mailovými správami.
DALSIE INFORMACIE
Funkcie ochrany pred vírusmi v programe Outlook Express 6 sa nachádzajú na karte Zabezpečenie v dialógovom okne Možnosti dostupnom z ponuky Možnosti.

Používanie zón zabezpečenia programu Internet Explorer na vypnutie aktívneho obsahu v e-maile vo formáte HTML

Zóny zabezpečenia vám v programe Outlook Express umožňujú rozhodovať, či aktívny obsah, ako napríklad ovládacie prvky a skripty ActiveX, je možné spúšťať z e-mailových správ vo formáte HTML. Zóna zabezpečenia programu Outlook Express 6 predvolene používa nastavenie Vymedzené lokality a nie Internetová zóna. Programy Microsoft Outlook Express 5.0 a Microsoft Outlook Express 5.5 používali internetovú zónu, ktorá umožňovala spustenie väčšiny aktívneho obsahu. Ak chcete prispôsobiť nastavenia zóny zabezpečenia programu Internet Explorer:

UPOZORNENIE: Zmenou nastavení zóny zabezpečenia môžete počítač vystaviť akcii potenciálne škodlivého kódu. Pri zmene týchto nastavení buďte opatrní.
 1. Spustite program Outlook Express a v ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom na položku Zóna obmedzených lokalít alebo Internetová zóna (poskytuje nižšie zabezpečenie, ale vyššiu funkčnosť) v sekcii Ochrana pred vírusmi v časti Vyberte zónu zabezpečenia programu Internet Explorer, ktorú chcete použiť.
 3. Kliknite na tlačidlo OK na zatvorenie dialógového okna Možnosti a potom skončite program Outlook Express.
 4. Spustite program Internet Explorer, kliknite na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje a potom kliknite na položku Zabezpečenie.
 5. Kliknite na položku Vlastná úroveň pre zónu zabezpečenia, ktorú ste vybrali v programe Outlook Express. Nastavenie zabezpečenia, ktoré ste sa rozhodli použiť, sa použije v programe Outlook Express i v programe Internet Explorer.

Ako čítať všetky správy vo formáte obyčajného textu (platí iba pre balík Service Pack 1)

Počnúc balíkom Service Pack 1 môžete program Outlook Express nakonfigurovať tak, aby sa všetky e-mailové správy dali čítať vo formáte obyčajného textu. Niektoré e-mailové správy vo formáte HTML sa nemusia zobraziť správne vo formáte obyčajného textu. Ak však použijete toto nastavenie, nespustí sa žiadny aktívny obsah v e-maile. Ak chcete čítať e-mailové správy vo formáte obyčajného textu v programe Outlook Express Service Pack 1:
 1. Spustite program Outlook Express a v ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
 2. Na karte Čítanie začiarknite políčko Čítať všetky správy vo formáte obyčajného textu v časti Čítanie správ.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako zabrániť programom, aby odosielali e-mail bez vášho schválenia

Ak nastavíte program Outlook Express ako predvolený program na spracovanie pošty (alebo jednoduchý klient MAPI) na karte Všeobecné, program Outlook Express spracuje požiadavky použitím volaní rozhrania Simple MAPI. Niektoré vírusy môžu využívať túto funkčnosť a môžu sa šíriť posielaním kópií e-mailových správ obsahujúcich vírusy vašim kontaktom. Program Outlook Express 6 predvolene zabraňuje odosielaniu e-mailových správ programátorskou metódou bez vášho vedomia zobrazením dialógového okna, ktoré vám umožní odoslať alebo neodoslať e-mailovú správu.

Používanie zoznamu nebezpečných súborov programu Internet Explorer na filtrovanie príloh e-mailov

Ak chcete použiť zoznam nebezpečných súborov programu Internet Explorer na filtrovanie príloh e-mailov:
 1. Spustite program Outlook Express a v ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
 2. Kliknite na kartu Zabezpečenie a potom začiarknite políčko Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus v časti Ochrana pred vírusmi.
Táto možnosť je predvolene nastavená v programe Outlook Express Service Pack 1 (SP1). Ak aktivujete túto možnosť, program Outlook Express použije zoznam nebezpečných súborov programu Internet Explorer 6 a nastavenie Potvrdiť otvorenie po prevzatí v okne Možnosti priečinka na určenie, či je súbor nebezpečný. Prevzatie prílohy e-mailu s typom súboru registrovaným ako nebezpečný je blokované.

POZNÁMKA. Zoznam nebezpečných súborov programu Internet Explorer 6 zahŕňa všetky typy súborov, ktoré môžu mať priradený skript alebo kód. Ak chcete pridať ďalšie typy súborov, ktoré sa majú blokovať, alebo odstrániť typy súborov, ktoré sa nemajú blokovať:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položkuNastavenie (alebo na položku Ovládací panel) a potom na položku Ovládací panel (alebo prepnite na Klasické zobrazenie alebo zobrazenie všetkých možností okna Ovládací panel).
 2. Dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Na karte Typy súborov kliknite na typ súboru, ktorý chcete blokovať alebo povoliť, a potom kliknite na tlačidlo Spresniť. Ak typ súboru, ktorý chcete pridať, nie je uvedený, vykonajte nasledovné kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo Nové.
  2. V dialógovom okne Vytvorenie novej prípony zadajte príponu súboru, ktorú chcete pridať do zoznamu nebezpečných súborov.
  3. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Spresniť.
 4. Kliknutím začiarknite políčko (blokujte príponu) alebo zrušte začiarknutie políčka (povoľte príponu) Potvrdiť otvorenie po prevzatí.
POZNÁMKA. V prípade niektorých typov súborov nemožno zrušiť začiarknutie políčka Potvrdiť otvorenie po prevzatí a povoliť tak dané typy. Napríklad súbory .exe sú v predvolenom zozname nebezpečných súborov v programe Internet Explorer a nemožno ich povoliť.

Ako určiť, či program Outlook Express zablokoval prílohu

Keď program Outlook Express zablokuje prílohu, v paneli upozornení v hornej časti e-mailovej správy sa zobrazí nasledovné upozornenie:
Program Outlook Express zablokoval prístup k nasledovným nebezpečným prílohám vo vašej pošte: názov_súboru1, názov_súboru2, atď.
Vlastnosti

ID článku: 291387 – Posledná kontrola: 11/09/2006 17:21:00 – Revízia: 4.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • kbinfo KB291387
Pripomienky