Postup pri zmene prihlasovacieho okna a preferencií vypínania v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v takom prípade, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

V TEJTO ÚLOHE

ÚVOD
Inštalačný program systému Windows konfiguruje systém Microsoft Windows XP tak, aby sa v ňom používala štandardná uvítacia prihlasovacia obrazovka a štandardné vypínacie tlačidlá, keď sa počítač inštaluje ako domáci počítač. Domáci počítač je počítač, v ktorom nie je zadaná sieťová doména.

V tomto článku sa opisuje použitie klasickej prihlasovacej obrazovky, ktorú používajú počítače so systémom Windows XP, keď sú začlenené do domény. Klasická prihlasovacia obrazovka sa podobá nasledujúcemu príkladu:
Prihlásenie do systému Windows  Meno používateľa: _____________  Heslo: _____________					


DALSIE INFORMACIE

Použitie klasickej prihlasovacej obrazovky

Ak chcete dočasne používať klasickú prihlasovaciu obrazovku, stlačte dvakrát po sebe klávesy CTRL+ALT+DEL na uvítacej prihlasovacej obrazovke.

Ak chcete konfigurovať systém Windows XP na používanie klasickej prihlasovacej a vypínacej obrazovky pri každej prihlasovacej relácii, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Používateľské kontá.
 3. Kliknite na položku Zmeniť spôsob prihlasovania a odhlasovania.
 4. Zrušte začiarknutie políčka Použiť uvítaciu obrazovku.
Poznámka. Ak vypnete uvítaciu prihlasovaciu obrazovku, vypne sa tiež možnosť rýchleho prepínania používateľov.

Požadovanie stlačenia klávesov CTRL+ALT+DEL pred zobrazením klasickej prihlasovacej obrazovky

Upozornenie Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, bude možné vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak chcete, aby museli používatelia pred zobrazením klasickej prihlasovacej obrazovky zhodnej s obrazovkou na počítači so systémom Windows XP začleneným do domény stlačiť kombináciu klávesov CTRL+ALT+DEL, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na podkľúč Winlogon v nasledujúcom umiestnení v databáze Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Kliknite na položku Úpravy, na položku Nový a potom na položku Hodnota DWORD.
 4. Zmeňte názov hodnoty zadaním reťazca DisableCAD a stlačte kláves ENTER.
 5. Údajovú hodnotu nechajte nastavenú na 0. Množina hodnôt údajov sa zobrazí ako 0x00000000(0).


ODKAZY
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
314493 Postup pri zmene šetriča obrazovky prihlasovacieho okna v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 291559 – Posledná kontrola: 12/06/2015 01:14:07 – Revízia: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbui KB291559
Pripomienky