Inovácia z programu Outlook Express na program Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 alebo Outlook 2002

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Verzia tohto článku pre program Microsoft Outlook 2000 je dostupná pod číslom 254216.
Súhrn
V tomto článku sa popisuje postup pri importovaní nastavenia kont, správ, adries a pravidiel z programu Microsoft Outlook Express do programu Microsoft Outlook, ak sú tieto dva programy nainštalované v tom istom počítači. Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce verzie programu Microsoft Outlook:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
V tomto článku sa popisuje aj postup pri nastavení programu Outlook ako predvoleného e-mailového klienta.
Ďalšie informácie

Outlook 2002, Outlook 2003 a Outlook 2007


Importovanie nastavenia e-mailových kont

 1. V programe Outlook kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.
 2. Kliknite na položku Importovať nastavenie konta internetovej pošty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. Kliknite na položku Microsoft Outlook Express a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Uistite sa, že zobrazené meno je to, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Uistite sa, že uvedená e-mailová adresa je správna, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Uistite sa, že uvedené servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sú správne, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Uistite sa, že názov konta je správny, zadajte heslo do poľa Heslo a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak používate e-mailové konto POP služby Microsoft Network (MSN) verzie 2.5, políčko Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom (SPA) musí byť začiarknuté.
 8. Kliknite na spôsob, akým sa chcete pripájať na internet, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť naimportujte nastavenie e-mailového konta.

Importovanie správ, adresára a pravidiel programu Outlook Express

 1. V programe Outlook kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Importovať a exportovať.
 2. Kliknite na položku Importovať internetovú poštu a adresy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 3. V závislosti od používanej verzie programu Outlook použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • V programe Outlook 2007 kliknite na položku Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x alebo Windows Mail.
  • V programe Outlook 2003 kliknite na položku Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x.
  • V programe Outlook 2002 kliknite na položku Outlook Express 4.x, 5.
 4. Uistite sa, že políčka Importovať poštu, Importovať adresár a Importovať pravidlá sú začiarknuté, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Do programu Outlook 2007 nie je možné importovať pravidlá, pretože podmnožina pravidiel programu Outlook 2007 bola rozšírená a obsahuje viac možností než staršie verzie programu Outlook.
 5. Vyberte možnosť importovania položiek do priečinka Kontakty programu Outlook alebo do osobného adresára.

  Poznámka: V programoch Outlook 2007 a Outlook 2003 možno položky importovať len do priečinka Kontakty programu Outlook.
 6. Vyberte spôsob, akým sa majú počas importu spracovať duplicitné položky.
 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Nastavenie programu Outlook ako predvoleného e-mailového klienta

Postup 1
 1. Otvorte program Outlook.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na kartu Ďalšie.
 4. Začiarknite políčko Nastaviť program Outlook ako predvolený program pre e-mail, kontakty a kalendár.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
Postup 2
 1. Ukončite program Outlook.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu Možnosti siete Internet a potom kliknite na kartu Programy.
 4. V zozname E-mail kliknite na položku Microsoft Outlook, kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o prechode z programu Outlook Express na program Outlook 2002 získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
286116 Importovanie adries programu Outlook Express do programu Outlook
290860 E-maily programu Outlook Express 5 sa neimportujú

Outlook 2010

Importovanie nastavenia e-mailových kont

 1. V programe Outlook 2010 kliknite na páse s nástrojmi na kartu Súbor a potom v ponuke vyberte položku Otvoriť.
 2. Kliknite na kartu Importovať. Otvorí sa Sprievodca importom a exportom.
ALEBO
 1. V programe Outlook kliknite na páse s nástrojmi na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Exportovať. Otvorí sa Sprievodca importom a exportom.
 3. Kliknite na položku Importovať nastavenie konta internetovej pošty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Microsoft Outlook Express a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Uistite sa, že zobrazené meno je to, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Uistite sa, že uvedená e-mailová adresa je správna, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Uistite sa, že uvedené servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sú správne, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Uistite sa, že názov konta je správny, zadajte heslo do poľa Heslo a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak používate e-mailové konto POP služby Microsoft Network (MSN) verzie 2.5, políčko Prihlasovať sa s použitím overenia zabezpečeným heslom (SPA) musí byť začiarknuté.
 9. Kliknite na spôsob, akým sa chcete pripájať na internet, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 10. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť naimportujte nastavenie e-mailového konta.


Importovanie správ, adresára a pravidiel programu Outlook Express

 1. V programe Outlook 2010 kliknite na páse s nástrojmi na kartu Súbor a potom v ponuke vyberte položku Otvoriť.
 2. Kliknite na kartu Importovať. Otvorí sa Sprievodca importom a exportom.
ALEBO
 1. V programe Outlook kliknite na páse s nástrojmi na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Možnosti.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Exportovať. Otvorí sa Sprievodca importom a exportom.
 3. Kliknite na položku Importovať internetovú poštu a adresy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. V závislosti od používanej verzie programu Outlook použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • V programe Outlook 2010 kliknite na položku Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x alebo Windows Mail.
 5. Uistite sa, že políčka Importovať poštu, Importovať adresár a Importovať pravidlá sú začiarknuté, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Do programov Outlook 2007 a Outlook 2010 nie je možné importovať pravidlá, pretože podmnožina pravidiel v programoch Outlook 2007 a 2010 bola rozšírená a obsahuje viac možností než staršie verzie programu Outlook.
 6. Vyberte možnosť importovania položiek do priečinka Kontakty programu Outlook alebo do osobného adresára.

  Poznámka: V programoch Outlook 2010, Outlook 2007 a Outlook 2003 možno položky importovať len do priečinka Kontakty programu Outlook.
 7. Vyberte spôsob, akým sa majú počas importu spracovať duplicitné položky.
 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.Nastavenie programu Outlook ako predvoleného e-mailového klienta


 1. Otvorte program Outlook 2010.
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbor a potom v ponuke kliknite na položku Možnosti.
 3. Kliknite na kartu Všeobecné.
 4. V časti Možnosti spustenia začiarknite políčko Nastaviť program Outlook ako predvolený program pre e-maily, kontakty a kalendár.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
Odkazy
Informácie o postupe pri importovaní nastavenia kont, správ, adries a pravidiel z programu Outlook Express do programu Outlook v prípade, že sú programy Outlook Express a Outlook nainštalované v rôznych počítačoch, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
OfficeKBHowTo OL2K Olexpress OL2003 OL2007 OL
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Свойства

Номер статьи: 291602 — последний просмотр: 02/26/2014 16:39:00 — редакция: 2.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbexpertiseinter kbhowto KB291602
Отзывы и предложения