Popis funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows

SUHRN
V tomto článku je popísaná funkcia Automatické aktualizácie v systémoch Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP. Ďalšie informácie o automatických aktualizáciách v systéme Microsoft Windows Millennium Edition nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
268331 Popis automatických aktualizácií v systéme Microsoft Windows Millennium Edition (Me) (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o automatických aktualizáciách v systéme Windows Vista nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Poznámka. Automatické aktualizácie nie sú k dispozícii pre počítače so systémom Microsoft Windows 98 alebo so systémom Microsoft Windows NT 4.0. Na webovej lokalite Windows Update alebo na webovej lokalite Microsoft Update je však k dispozícii pomôcka na upozorňovanie na kritické aktualizácie, ktorá upozorňuje na kritické aktualizácie pre tieto operačné systémy, ktoré sú k dispozícii na prevzatie. Ďalšie informácie o pomôcke na upozorňovanie na kritické aktualizácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
224420 Popis upozorňovania na kritické aktualizácie systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Pomôcka na upozorňovanie na kritické aktualizácie bola predtým k dispozícii aj pre systém Windows 2000, ale bola nahradená funkciou Automatické aktualizácie.
DALSIE INFORMACIE
Funkcia Automatické aktualizácie je zahrnutá aj do systému Windows XP, ale nová funkcia Automatické aktualizácie je k dispozícii pre systémy Windows XP aj Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) alebo novšie verzie. Túto funkciu môžete použiť aj na zadanie plánu, podľa ktorého bude systém Windows inštalovať aktualizácie do počítača. Ďalšie informácie o tom, ako nainštalovať novú funkciu Automatické aktualizácie a konfigurovať automatické aktualizovanie s použitím používateľského rozhrania systému Windows XP alebo systému Windows 2000, získate v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:
306525 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows XP
327850 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o konfigurovaní automatických aktualizácií pomocou skupinovej politiky alebo nastavení databázy Registry získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
328010 Konfigurácia funkcie Automatické aktualizácie pomocou politiky skupiny alebo nastavení databázy Registry
Ďalšie informácie o naplánovaní automatických aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
327838 Naplánovanie automatických aktualizácií v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000
Funkcia Automatické aktualizácie umožňuje systému Windows automaticky udržiavať počítač v aktualizovanom stave prostredníctvom najnovších aktualizácií a vylepšení. Kritické aktualizácie a informácie už nie je nutné vyhľadávať, pretože systém Windows ich doručuje priamo do počítača. Systém Windows rozpozná, kedy sa nachádzate v režime online, a pomocou pripojenia na Internet vyhľadá súčasti na prevzatie na webovej lokalite Windows Update alebo Microsoft Update. V oblasti oznámení sa zobrazí ikona vždy, keď sú k dispozícii nové aktualizácie.

Môžete sami určiť, ako a kedy má systém Windows aktualizovať počítač. Systém Windows napríklad môžete nastaviť tak, aby aktualizácie automaticky preberal a inštaloval podľa vami zadaného plánu. Alebo môžete systém Windows nastaviť tak, aby zobrazil upozornenie vždy, keď nájde aktualizácie dostupné pre váš počítač. Systém Windows potom prevezme aktualizácie na pozadí. To vám umožňuje bez prerušenia pokračovať v práci. Po dokončení preberania sa v oblasti upozornení zobrazí ikona a hlásenie, ktoré informuje, že aktualizácie sú pripravené na inštaláciu. Po kliknutí na ikonu alebo hlásenie môže nové aktualizácie nainštalovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. Ak nenainštalujete niektorú z prevzatých aktualizácií, systém Windows odstráni jej súbory z počítača. Ak svoje rozhodnutie po čase zmeníte, môžete túto aktualizáciu znova prevziať obnovením odmietnutých aktualizácií.

Poznámky.

  • Ak chcete upraviť nastavenie automatických aktualizácií, musíte sa prihlásiť ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, dokončeniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky.
  • Po nainštalovaní niektorých súčastí môže systém Windows zobraziť výzvu na reštartovanie počítača. Pri zobrazení výzvy reštartujte počítač. Ak to neurobíte, počítač nemusí pracovať správne.
  • Konkrétne aktualizácie z webovej lokality Windows Update alebo z webovej lokality Microsoft Update môžete inštalovať kedykoľvek. Pre pokročilých používateľov a správcov, ktorí chcú aktualizácie inštalovať neskôr, alebo ktorí ich chcú inštalovať do počítačov so systémami Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 v domácej alebo podnikovej sieti, je k dispozícii katalóg služby Windows Update a katalóg služby Microsoft Update.
  • Ďalšie informácie o preberaní aktualizácií z katalógu služby Windows Update alebo Microsoft Update nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
    323166 Preberanie aktualizácií a ovládačov z katalógu služby Windows Update
  • Profesionáli z oblasti IT môžu použiť funkciu Automatické aktualizácie a služby Windows Update alebo Microsoft Update na konfigurovanie servera vo svojej podnikovej sieti na poskytovanie aktualizácií pre podnikové servery a klientov. Tieto funkcie môžu byť užitočné v prostrediach, v ktorých niektorí klienti alebo servery nemajú prístup na Internet, alebo tam, kde je prostredie spravované vo väčšom rozsahu a správca musí aktualizácie pred ich nasadením otestovať. Nástroj Software Update Services môžete prevziať na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  • Informácie o riešení problémov so službami Windows Update a Microsoft Update získate na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 294871 - Xem lại Lần cuối: 09/14/2010 14:43:00 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

  • kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbinfo kbupdate KB294871
Phản hồi