Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Internetové brány firewall môžu brániť v prehľadávaní súborov a ich zdieľaní

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Po zapnutí brány firewall sa nemusí dať vyhľadávať v iných počítačoch v domácej alebo podnikovej sieti a taktiež sa nemusí dať zdieľať súbory s týmito počítačmi. Keď napríklad zapnete bránu firewall pre internetové pripojenie v systéme Microsoft Windows XP, zistíte, že sa nedá prehľadávať sieť pomocou funkcie Miesta v sieti. Ak použijete príkaz net view \\nazovpocitaca na zobrazenie zdieľaných ukladacích priestorov v počítači v domácej alebo podnikovej sieti, môže sa zobraziť tiež nasledujúce chybové hlásenie:
Vyskytla sa systémová chyba 6118. Zoznam serverov pre túto pracovnú skupinu nie je momentálne k dispozícii.
PRICINA
Toto správanie sa môže prejaviť, ak zapnete bránu firewall pre sieťové pripojenie, ktoré používate na pripojenie do domácej alebo podnikovej siete. Na základe predvoleného nastavenia brána firewall zatvorí porty, ktoré sa používajú na zdieľanie súborov a tlačiarní, aby zabránila počítačom na Internete v pripojení k zdieľaným súborom alebo tlačiarňam vo vašom počítači.
RIESENIE
Ak chcete odstrániť toto správanie, použite bránu firewall len na sieťové pripojenia, ktoré používate na priame pripojenie na Internet. Používate bránu firewall napríklad na jednom počítači, ktorý je pripojený na Internet priamo cez káblový modem, modem DSL alebo dial-up modem. Ak používate rovnaké sieťové pripojenie na pripojenie na Internet aj na pripojenie do domácej alebo podnikovej siete, použite smerovač alebo bránu firewall, ktorá bráni počítačom na Internete v pripojení k zdieľaným prostriedkom v domácich alebo podnikových počítačoch.

Nepoužívajte bránu firewall na sieťové pripojenia, ktoré používate na pripojenie do domácej alebo podnikovej siete, ak sa daná brána firewall nedá konfigurovať na otvorenie portov len pre domácu a podnikovú sieť. Ak sa pripájate na Internet cez domácu alebo podnikovú sieť, bránu firewall je možné použiť len na počítači alebo inom zariadení, napríklad smerovači, ktorý poskytuje pripojenie na Internet. Ak sa napríklad pripájate na Internet cez sieť, ktorú spravujete, a v tejto sieti sa používa zdieľanie pripojenia na poskytnutie prístupu na Internet pre viaceré počítače, bránu firewall môžete nainštalovať a zapnúť len pre zdieľané pripojenie na Internet. Ak sa pripájate na Internet cez sieť, ktorú nespravujete, overte, či správca siete používa bránu firewall.
STAV
Toto správanie je predvolené.
DALSIE INFORMACIE
Brána firewall je softvér alebo hardvér, ktorý vytvára ochrannú bariéru medzi počítačom a prípadným škodlivým obsahom na Internete. Pomáha chrániť počítač pred potenciálne nebezpečnými používateľmi a pred napadnutím mnohými vírusmi alebo červami.

Ďalšie informácie o bránach firewall od iných výrobcov nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308127 Manuálne otvorenie portov v bráne firewall pre internetové pripojenie v systéme Windows XP
Dôležité. Ak nastavíte bránu firewall na ochranu portov počítača, ktoré sú pripojené na Internet, neodporúča sa otvoriť tieto porty, pretože ich môžu využiť iné počítače na Internete. Navyše neexistuje možnosť povolenia prístupu cez otvorené porty len vybratým konkrétnym počítačom.

Na komunikáciu zdieľania súborov a komunikáciu SMB (Server Message Block) sa používajú nasledujúce porty:
  • Microsoft file sharing SMB: porty User Datagram Protocol (UDP) od 135 po 139 a porty Transmission Control Protocol (TCP) od 135 po 139.
  • Priama hosťovaná premávka SMB bez systému NetBIOS (network basic input/output system): port 445 (TCP a UPD).

Technická podpora pre x64-bit. verzie systému Windows

Výrobca vášho hardvéru poskytuje technickú podporu a asistenčné služby pre systémy Microsoft Windows x64. Výrobca hardvéru poskytuje podporu, pretože súčasť dodávky hardvéru tvorila 64-bitová verzia systému Windows. Výrobca hardvéru môže prispôsobiť inštaláciu 64-bit. systému Windows doplnením jedinečných súčastí. Tieto jedinečné súčasti môžu zahŕňať špecifické ovládače zariadení alebo voliteľné nastavenia pre maximalizáciu výkonu hardvéru. Spoločnosť Microsoft poskytne primeranú pomoc v prípade potreby technickej pomoci pri použití 64-bitovej verzie systému Windows. Možno však budete musieť kontaktovať priamo výrobcu. Výrobca je lepšie kvalifikovaný pre podporu softvéru, ktorý nainštaloval na hardvér.

Informácie o 64-bitovom vydaní systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Informácie o 64-bitových verziách systému Microsoft Windows Server 2003 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
283673 Zapnutie a vypnutie brány firewall v systéme Windows XP
324731 Vysielanie WebCast technickej podpory: Microsoft Windows XP: Brána firewall pre internetové pripojenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o domácich a podnikových sieťach v malých firmách v systéme Windows XP nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o používaní brány firewall pre internetové pripojenie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 298804 – senaste granskning 06/20/2007 21:14:00 – revision: 7.6

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Feedback