Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Popis zabezpečenia udalosti v Windows 2000 (časť 1 2)

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:299475
Pozn mka
Tento článok sa uplatňuje na systém Windows 2000. Podpora pre Windows 2000 končí 13. júla 2010. The Windows 2000 podpora riešenie Center je východiskovým bodom pre plánovanie vašej stratégie migrácie zo systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete Microsoft Support Lifecycle politiky.
SUHRN
Tento článok obsahuje opis rôznych vzťahujúce sa k bezpečnosti a súvisiacich s Auditovanie udalostí a informácie o tom, ako interpretovať tieto udalosti. Tieto udalosti sa všetky zobrazia v denníku udalostí zabezpečenia a budú logované so zdrojom „bezpečnosti." Nasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base je časť 2 2:
301677 Popisy zabezpečenia udalostí v systéme Windows 2000 (časť 2 / 2)
DALSIE INFORMACIE
  Event ID: 512 (0x0200)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.				
  Event ID: 513 (0x0201)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down.       All logon sessions will be terminated by this shutdown.				
  Event ID: 514 (0x0202)    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.       This authentication package will be used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1				
  Event ID: 515 (0x0203)    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.       This logon process will be trusted to submit logon requests.       Logon Process Name: %1				
  Event ID: 516 (0x0204)    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been       exhausted, leading to the loss of some audits.       Number of audit messages discarded: %1				
  Event ID: 517 (0x0205)    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2       Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4       Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6				
  Event ID: 518 (0x0206)    Type: Success AuditDescription: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.       This package will be notified of any account or password changes.       Notification Package Name: %1				
  Event ID: 528 (0x0210)    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 529 (0x0211)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 530 (0x0212)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 531 (0x0213)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 532 (0x0214)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 533 (0x0215)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 534 (0x0216)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason:The user has not been granted the requested       logon type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 535 (0x0217)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 536 (0x0218)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 537 (0x0219)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 538 (0x021A)    Type: Success AuditDescription: User Logoff       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4.				
  Event ID: 539 (0x021B)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 540 (0x021c)    Type: Success AuditDescription: Successful Network Logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 541 (0x021d)    Type: Success AuditDescription: IKE security association established.       Mode: %1          Peer Identity: %2       Filter: %3         Parameters: %4				
  Event ID: 542 (0x021e)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Data Protection (Quick mode)       Filter: %1         Inbound SPI: %2       Outbound SPI: %3				
  Event ID: 543 (0x021f)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Key Exchange (Main mode)       Filter: %1				
  Event ID: 544 (0x0220)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer could not       authenticate. The certificate trust could not be established.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 545 (0x0221)    Type: Failure AuditDescription: IKE peer authentication failed.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 546 (0x0222)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer       sent invalid proposal.       Mode: %1          Filter: %2       Attribute: %3       Expected value: %4       Received value: %5				
  Event ID: 547 (0x0223)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association negotiation failed.       Mode:     %1     Filter: %2       Failure Point: %3     Failure Reason: %4				
  Event ID: 560 (0x0230)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 561 (0x0231)    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated       Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}       Process ID: %4				
  Event ID: 562 (0x0232)    Type: Success AuditDescription: Handle Closed       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 563 (0x0233)    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 564 (0x0234)    Type: Success AuditDescription: Object Deleted       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 565 (0x0235)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15       Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Event ID: 566 (0x0236)    Type: Success AuditDescription: Object Operation       Operation Type %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7       Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9       Client User Name: %10   Client Domain: %11       Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13				
  Event ID: 576 (0x0240)    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Assigned: %4				
  Event ID: 577 (0x0241)    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called       Server: %1         Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9 				
  Event ID: 578 (0x0242)    Type: Success AuditDescription: Privileged object operation       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10				
  Event ID: 592 (0x0250)    Type: Success AuditDescription: A new process has been created       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6				
  Event ID: 593 (0x0251)    Type: Success AuditDescription: A process has exited       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3         Logon ID: %4				
  Event ID: 594 (0x0252)    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4				
  Event ID: 595 (0x0253)    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained       Object Type: %1      Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10				

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 299475 – Posledná kontrola: 10/31/2011 06:17:00 – Revízia: 2.0

 • kbinfo kbmt KB299475 KbMtsk
Pripomienky