SK0418:Vlastnosti pripojenia klienta vzdialenej pracovnej plochy v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok popisuje funkcie protokolu klienta vzdialenej pracovnej plochy (Remote Desktop Protocol - RDP) verzie 5.1, ktorý je súčasťou systému Microsoft Windows XP. Tieto funkcie sú prístupné, keď sa klientsky počítač pripája pomocou klienta vzdialenej pracovnej plochy na vzdialeného hostiteľa so systémom Microsoft Windows XP.
DALSIE INFORMACIE
Keď chcete spustiť klienta vzdialenej pracovnej plochy, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Programy, Príslušenstvo, Komunikácia a kliknite na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Vlastnosti:
Presmerovanie sieťovej tlačiarne
Presmerovanie sieťovej tlačiarne umožňuje, aby sieťové tlačiarne lokálne nainštalované na počítači mohli byť presmerované v pripojení vzdialenej pracovnej plochy. Bez zmien v konfigurácii tlačiarne je možné odosielať tlačové úlohy na sieťovú tlačiareň alebo inštalovať ďalšie tlačiarne. Táto funkcia môže byť vypnutá na záložke Lokálne prostriedky v klientovi pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.

Presmerovanie lokálnych diskových jednotiek
Diskové jednotky lokálneho počítača môžu byť v presmerované v pripojení tak, že súbory môžu byť jednoducho prenášané medzi lokálnym hostiteľom a vzdialeným počítačom. Diskové jednotky zahŕňajú lokálne diskové jednotky, jednotky pružných diskov a mapované sieťové jednotky.
Diskové jednotky môžu byť zobrazené v položke Tento počítač ako „A na <meno počítača>“ a „C na <meno počítača>“ pri každej presmerovanej diskovej jednotke. Napríklad, ak má lokálny počítač názov „WinXP“ a je presmerovaná disková jednotka lokálneho počítača, disková jednotka sa zobrazí vo vzdialenom pripojení ako „C na WinXP“.

Kopírovanie a vkladanie súborov
Použitím funkcie Kopírovať a Prilepiť je možné kopírovať a vkladať súbory medzi vzdialeným pripojeným počítačom a lokálnym počítačom alebo naopak.

Podpora viac ako 256 farieb
Protokol RDP 5.1 umožňuje používať 15-bitovú, 16-bitovú a 24-bitovú farebné rozlíšenie za predpokladu pripojenia k počítaču so systémom Microsoft Windows XP (v závislosti od možností zobrazovacieho adaptéra lokálneho počítača zobrazovať požadované farebné rozlíšenie).

Presmerovanie zvuku
Presmerovanie zvuku umožňuje presmerovať akékoľvek zvuky prehrávané na vzdialenom počítači (v závislosti od toho, či je na lokálnom počítači nainštalovaný zvukový adaptér) na klientsky počítač.Presmerovanie klávesových kombinácií systému Windows
Ak vyberiete zodpovedajúce nastavenia, môžete presmerovať klávesové kombinácie systému Windows, ako napríklad ALT+TAB a CTRL+ESC. Táto vlastnosť môže byť nastavená na záložke Lokálne prostriedky klienta vzdialenej pracovnej plochy.
Panel prepojenia
Funkcie panela prepojenia umožňujú jednoducho minimalizovať alebo maximalizovať klienta vzdialenej pracovnej plochy do režimu celej obrazovky. Ak je ikona pripináčika na paneli prepojenia zapnutá, tak je panel stále zobrazený. Ak je ikona pripináčika na paneli prepojenia vypnutá, panel sa zobrazí iba v takom prípade, ak sa presuniete myšou k hornému okraju obrazovky. Vlastnosti panela prepojenia môžu byť vypnuté v záložke Zobrazenie.
Vlastnosti

ID článku: 300698 – Posledná kontrola: 12/06/2015 03:09:05 – Revízia: 1.3

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB300698
Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)