Nesprávna suma upomienky, ak je nastavené pripomenutie poplatok konto DPH v Microsoft Dynamics NAV 2009

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 3009492
Príznaky
Celková suma v pripomenutí je nesprávna, ak je nastavené pripomenutie poplatok konto s daň z pridanej hodnoty (DPH) v Microsoft Dynamics NAV 2009. Tento problém sa vyskytuje aj upomienky poplatok nie je zaregistrovaný zákazník je EÚ. Postupujte podľa pokynovzmeny kódu sekcia na riešenie tohto problému. Tento problém sa vyskytuje v nasledovných produktov:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba opraviť problém popísaný v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak nie sú výrazne ovplyvnený týmto problémom, odporúčame vám počkať na ďalšiu Microsoft Dynamics NAV 2009 service pack alebo ďalej Microsoft Dynamics NAV verziu, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Poznámka: V špeciálnych prípadoch sa poplatky za technickú podporu nemusia účtovať ak technickú podporu Professional pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Informácie o inštalácii

Spoločnosť Microsoft poskytuje príklady programovacieho kódu len ako názornú ukážku bez vyjadrených či predpokladaných záruk. Tie okrem iného zahŕňajú predpokladané záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Tento článok predpokladá, že ovládate predvádzaný programovací jazyk a nástroje, ktoré sa používajú na vytváranie a ladenie procedúr. Pracovníci technickej podpory spoločnosti Microsoft môžu objasniť funkciu určitej konkrétnej procedúry. Ale nemôžu tieto príklady poskytovať pridanú funkčnosť alebo konštrukčné procedúry zohľadňujúce vaše konkrétne požiadavky.

Poznámka: Pred inštaláciou tejto rýchlej opravy, kontrola všetkých používateľov klienta Microsoft Dynamics NAV systém. Toto zahŕňa služby Microsoft Dynamics NAV aplikácie servera (NAS). Mali by ste byť iba klient prihláseného používateľa je pri implementácii túto rýchlu opravu.

Vykonávať túto rýchlu opravu, musíte mať licencie pre vývojárov.

Odporúča sa, či používateľské konto v okne prihlásenia systému Windows alebo v okne prihlásenia do databázy priradiť identifikáciu "SUPER" úloha Ak používateľské konto nemožno priradiť úlohu ID "SUPER", musíte overiť, že používateľské konto má nasledujúce povolenia:
 • Zmeniť povolenia pre objekt, ktorý sa zmení.
 • Povolenia na vykonanie systému objekt ID 5210 objektu a systém objekt ID 9015 objektu.
Poznámka: Nemusíte mať práva na údajoch, pokiaľ budete musieť vykonať opravy údajov.

Zmeny kódu

Poznámka: Vždy skúšobný opravy v prostredí kontrolované pred použitím opravy výroby počítačov.

Ak chcete odstrániť tento problém, postupujte nasledovne:
 1. Zmena kódu vo vlastnostiach vo forme Štatistika upomienky (437) takto:
  Existujúci kód
  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");             VATInterest := 0;             IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN// Delete the following lines.IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END; IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/(VATInterest/100 + 1); VatAmount := Interest * VATInterest/100 +"Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100; // End of the deleted lines.          IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
  Nahradenie kódu
  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");             VATInterest := 0;             IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN// Add the following lines.IF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");Interest :=(ReminderTotal -"Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;END ELSEInterest := "Interest Amount";// End of the added lines.             IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
 2. Zmena kódu vo vlastnostiach vo forme Štatistika upomienky (441) takto:
  Existujúci kód
  ...BEGIN             SETRANGE("No.");             CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");// Delete the following lines.ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level");IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group"); Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/(VATInterest/100 + 1); VatAmount := Interest * VATInterest/100 +"Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100; // End of the deleted lines.            IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
  Nahradenie kódu
  ...BEGIN             SETRANGE("No.");             CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");             ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";             CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");// Add the following lines.IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THENIF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THENVATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");Interest :=(ReminderTotal -"Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;END ELSEInterest := "Interest Amount";// End of the added lines.             IF Cust.GET("Customer No.") THEN              Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")             ELSE              CLEAR(Cust);             IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN...
 3. Zmena kódu v údaje položky číslo 1 Štatistika upomienky správa (117) takto:
  Existujúci kód
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Delete the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount");IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;// End of the deleted lines.                IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_InterestAmountTotal := 0;                NNC_RemainingAmountTotal := 0;                NNC_VATAmountTotal := 0;...
  Nahradenie kódu
  ... IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Add the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";Interest:=(ReminderInterestAmount +"VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);END ELSE BEGINInterest:= "Interest Amount";VATInterest := 0;END;// End of the added lines.                IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_InterestAmountTotal := 0;                NNC_RemainingAmountTotal := 0;                NNC_VATAmountTotal := 0;...
 4. Zmena kódu v údaje položky číslo 4 v Štatistika upomienky správa (117) takto:
  Existujúci kód 1
  ...}      CONTROLS      {       { 45 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Delete the following line.SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 47 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=45;                              FontSize=9;...
  Nahradenie kód 1
  ...}      CONTROLS      {       { 45 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Add the following line.SourceExpr=Interest;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 47 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=45;                              FontSize=9;...
  Existujúci kód 2
  ...CONTROLS      {       { 44 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;                              CaptionML=ENU=Total;// Delete the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 56 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
  Nahradenie kód 2
  ... CONTROLS      {       { 44 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;                              CaptionML=ENU=Total;// Add the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 56 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
 5. Zmena kódu údajov položky číslo 1 v správe pripomenutie štatistiky (122) takto:
  Existujúci kód
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Delete the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount");IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";END ELSEVATInterest := 0;               // End of the deleted lines.IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_Interest := 0;                NNC_TotalLCY := 0;                NNC_VATAmount := 0;                NNC_TotalLCYVATAmount := 0;...
  Nahradenie kódu
  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN                VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");                AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);               END ELSE                AddFeeInclVAT := "Additional Fee";// Add the following lines.CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGINGLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";Interest:=(ReminderInterestAmount +"VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);END ELSE BEGINInterest:= "Interest Amount";VATInterest := 0;END;IF VATInterest <> 0 THEN// End of the added lines.               IF ISSERVICETIER THEN BEGIN                NNC_Interest := 0;                NNC_TotalLCY := 0;                NNC_VATAmount := 0;                NNC_TotalLCYVATAmount := 0;...
 6. Zmena kódu údajov položky číslo 2 v správe pripomenutie štatistiky (122) takto:
  Existujúci kód
  ... }   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=1;     DataItemTable=Table2000000026;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=CONST(1));// End of the deleted line.     DataItemVarName=PageCounter;    }    SECTIONS    {     { PROPERTIES...
  Nahradenie kódu
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=1;     DataItemTable=Table2000000026;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Number)WHERE(Number=CONST(1));// End of the added lines.     DataItemVarName=PageCounter;    }    SECTIONS    {     { PROPERTIES...
 7. Zmena kódu údajov položky číslo 3 pripomenutie Štatistika správy (122) takto:
  Existujúci kód
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table2000000026;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=FILTER(1..));// End of the deleted line.     DataItemVarName=DimensionLoop;     OnPreDataItem=BEGIN             IF NOT ShowDim THEN              CurrReport.BREAK;             DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");...
  Nahradenie kódu
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table2000000026;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Number)WHERE(Number=FILTER(1..));// End of the added lines.     DataItemVarName=DimensionLoop;     OnPreDataItem=BEGIN             IF NOT ShowDim THEN              CurrReport.BREAK;             DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");...
 8. Zmena kódu údajov položky číslo 5 v správe pripomenutie štatistiky (122) takto:
  Existujúci kód
  ... }   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table296;// Delete the following line.DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.) WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));// End of the deleted line.     OnPreDataItem=BEGIN             IF ISSERVICETIER THEN              TotalVATAmount := 0;              IF FIND('+') THEN BEGIN...
  Nahradenie kódu
  ...}   { PROPERTIES    {     DataItemIndent=2;     DataItemTable=Table296;// Add the following lines.DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.)WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));// End of the added lines.     OnPreDataItem=BEGIN             IF ISSERVICETIER THEN              TotalVATAmount := 0;              IF FIND('+') THEN BEGIN...
 9. Zmena kódu v údaje položky číslo 5 v správe pripomenutie štatistiky (122) takto:
  Existujúci kód 1
  ...  }      CONTROLS      {       { 17 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Delete the following line.SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 20 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=17;                              FontSize=9;...
  Nahradenie kód 1
  ... }      CONTROLS      {       { 17 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              CaptionML=ENU=Interest Amount;// Add the following line.SourceExpr=Interest;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }       { 20 ;Label    ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;ParentControl=17;                              FontSize=9;...
  Existujúci kód 2
  ...}      CONTROLS      {       { 29 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;// Delete the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;// End of the deleted line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 43 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...
  Nahradenie kód 2
  ...}      CONTROLS      {       { 29 ;TextBox   ;10710;0  ;2520 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;// Add the following line.SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;// End of the added line.                              AutoFormatType=1;                              AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;                              DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }       { 43 ;TextBox   ;6090 ;0  ;4200 ;423 ;FontSize=9;                              FontBold=Yes;...

Požiadavky

Musíte mať jednu z nasledovných produktov nainštalovaný chcete použiť túto rýchlu opravu:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informácie o odstránení

Nemôžete odstrániť túto rýchlu opravu.
Stav
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
Poznámka: To je "Rýchlo publikovať" článok vytvorené priamo z v rámci organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytuje ako-v reakcii na naliehavé problémy. Rýchlosťou robiť materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si Podmienky používania z iných dôvodov.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 3009492 – Posledná kontrola: 08/06/2015 07:56:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kbmt KB3009492 KbMtsk
Pripomienky