Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0411:OFFXP: Chyba 25506, nesprávna verzia súboru Asycfilt.dll

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Keď spúšťate program Inštalátor z balíka programov Microsoft Office XP, zobrazí sa nasledujúca chybová správa:
Error 25506. Microsoft program name requires updated system files not detected on your computer. You must install the Microsoft Office 2002 System Files Update prior to installing program name. File name is version version when we require version version.
(Chyba 2556. Aktualizované systémové súbory pre program Microsoft názov programu neboli zistené na vašom počítači. Pred nainštalovaním programu názov programu, musíte nainštalovať aktualizáciu systémových súborov balíka Microsoft Office 2002. Názov súboru je verzie číslo verzie a je požadovaná verzia číslo verzie).

Poznámka: v tejto chybovej správe je <názov programu> programom balíka Microsoft Office XP, ktorý inštalujete, a <verzia> je číslo verzie inštalovaného súboru <názov súboru>.

Keď kliknete na tlačidlo OK, inštalátor sa ukončí.

Ak sa pokúsite spustiť inštaláciu znovu, zobrazí sa dialógové okno Režim údržby – vlastnosti pre aktualizáciu systémových súborov. Toto dialógové okno obsahuje možnosti Oprava súčasti Aktualizácia systémových súborov a Odinštalovanie súčasti Aktualizácia systémových súborov. Ak vyberiete možnosť Oprava súčasti Aktualizácia systémových súborov, dialógové okno Režim údržby – vlastnosti sa zobrazí znovu po spustení programu Inštalátor pre balík Microsoft Office XP. Ak vyberiete možnosť Odinštalovanie súčasti Aktualizácia systémových súborov, zobrazí sa chybová správa.

V súbore denníka programu Inštalátor Windows sa objaví nasledujúci text pre inštaláciu súčasti Aktualizácia systémových súborov:
FIsOSPRequired: OSP Check: Checking for file at C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL FIsOSPRequired: OSP Check: OSP Check Failed: Required file fails version check: C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL (version present 2.40.4275.1, minimum version required 2.40.4277.1)Info 2898. An internal error has occurred. (Tahoma8 Tahoma 1 ) Error 25506. Microsoft Publisher 2002 requires updated system files not detected on your computer. You must install the Microsoft Office 2002 System Files Update prior to installing Publisher. C:\WINDOWS\SYSTEM\ASYCFILT.DLL is version 2.40.4275.1 when we require version 2.40.4277.1.Action ended 9:55:49: OSPNeedUpgrade. Return value 3.MSI (c) (D3:8B): Doing action: SetupDWAction start 9:55:49: SetupDW.				
RIESENIE
Tento problém vyriešite tak, že spustíte súbor Oainst.exe z disku CD s programami balíka Microsoft Office XP a nainštalujete súbor, ktorý je určený v prijatej chybovej správe. Spustite znova program Inštalátor programu Office. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Vložte inštalačný disk CD programov balíka Microsoft Office XP do jednotky CD-ROM. Kláves SHIFT podržte stlačený, aby ste zabránili automatickému spusteniu inštalácie, alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť po spustení programu Inštalátor.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, presuňte sa na položku Programy a potom kliknite na položku Prehľadávač. V systéme Microsoft Windows NT sa presuňte na položku Programs, na priečinok Accessories a potom kliknite na položku Windows Explorer.
 3. Otvorte vašu jednotku CD-ROM a presuňte sa do nasledujúceho priečinka:
  jednotka\Files\Osp\1033\IE5\En
 4. Dvakrát kliknite na súbor Oainst.exe a nainštalujte automatickú aktualizáciu súčasti OLE. Budú nainštalované nasledujúce súbory:
  • Advpack.dll
  • Oainst.inf
  • Asycfilt.dll
  • Oleaut32.dll
  • Olepro32.dll
  • Stdole2.tlb
  • Regtlib.exe
  • W95inf32.dll
  • W95inf16.dll
 5. 5. Spustite znovu inštaláciu.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o podobných chybách nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
304629 OFFXP: Error 25506 on ODBCBCP.DLL, SQLSRV32.DLL, ODDBSE32.DLL, ODBCJI32.DLL, MSORCL32.DLL,
300582 OFFXP: Error 25510 or 25506 with HH.exe, Itir.dll, Itss.dll.

Ďalšie články o riešení problémov pri inštalácii balíka programov Microsoft Office XP nájdete v nasledujúcom zozname na webových stránkach:
Kliknite sem na zobrazenie online zoznamu článkov – potrebné pripojenie na Internet.

Prípadne skopírujte celý odkaz do internetového prehľadávača:http://support.microsoft.com/common/canned.aspx?R=d&H=Troubleshooting%20Installation%20of%20Office%20XP:%20Pick%20Your%20Operating%20System&LL=kbofficesearch&Sz=officexpsetupdwts&CDID=EN-US-KB&LCID=1033.For more articles about troubleshooting Setup issues with Office XP:
Vlastnosti

ID článku: 301064 – Posledná kontrola: 02/24/2014 17:49:47 – Revízia: 3.0

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB301064
Pripomienky