Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Ako zabrániť spúšťaniu aplikácie Windows Messenger na počítači so systémom Windows XP

Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.
DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úpravách databázy Registry systému Windows. Predtým, ako urobíte akékoľvek zmeny do databázy Registry sa uistite, či úplne rozumiete postupu ako zálohovať a obnoviť databázu Registry v prípade problémov. Pre informácie ako zálohovať, obnovovať a upravovať databázy Registry, kliknite na číslo článku z databázy Microsoft Knowledge Base uvedeného nižšie:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry
SUHRN
Tento článok popisuje, ako zabrániť aplikácii Windows Messenger v spustení. Predvolene systémy Windows XP Home Edition a Windows XP Professional nainštalujú aplikáciu Windows Messenger a používateľské rozhranie neponúka žiadnu možnosť odstrániť alebo odinštalovať aplikáciu Windows Messenger.

Po inštalácii opravného balíka Service Pack 1 (SP1) pre systému Windows XP, systém Windows pridá do nástroja Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládacom paneli novú funkciu s názvom Prístup k programom a predvolené programy. Túto funkciu je možné použiť na odstránenie aplikácie Windows Messenger z ponuky Štart, plochy a ďalších umiestnení. Viac informácií získate kliknutím na číslo článku z databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:
332003 How to Change Your Default Programs and to Enable or Remove Access to Microsoft Windows and Non-Microsoft Programs
DALSIE INFORMACIE
UPOZORNENIE: Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym použitím editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Ak chcete zabrániť spusteniu aplikácie Windows Messenger, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Aplikácia Windows Messenger 4.0 alebo novšia na počítači so systémom Windows XP Professional

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do okna napíšte gpedit.msc a stlačte kláves ENTER.
 2. Dvojitým kliknutím rozbaľte nasledujúce položky:
  • Politika Lokálny počítač,
  • Konfigurácia počítača,
  • Šablóny pre správu,
  • Windows Components,
  • Windows Messenger.
 3. Dvakrát kliknite na položku Do not allow Windows Messenger to be run, potom kliknite na políčko Povolené.
 4. Kliknite na tlačidlo OK, potom zatvorte modul s názvom Group Policy.
NOTE: Group Policy Editor (Gpedit.msc) is not available on Windows XP Home Edition-based computers.

POZNÁMKA: Tento postup tiež zabraňuje programom využívajúcim Aplikačné programové rozhrania (API) aplikácie Messenger používať aplikáciu Windows Messenger. Aplikácie Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 a funkcia Pomoc na diaľku v systéme Windows XP sú príkladmi programov, ktoré používajú tieto rozhrania API závislé od aplikácie Windows Messenger. Modul Group Policy nie je k dispozícii na počítačoch so systémom Windows XP Home Edition.

Aplikácia Windows Messenger 4.0 na počítači so systémom Windows XP Home Edition

 1. Spustite aplikáciu Windows Messenger.
 2. V ponuke vyberte položku Tools, zvoľte položku Options.
 3. Na karte Preferences kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Run this program when Windows starts a kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Tento postup nezabráni používateľom ručne spustiť aplikáciu Windows Messenger, ale zabráni v automatickom spustení aplikácie Windows Messenger pri každom spustení systému Windows. Ak používate aplikácie Outlook Express alebo Outlook 2002, aplikácia Windows Messenger sa môže spustiť automaticky pri každom spustení aplikácie Outlook Express alebo Outlook. Aby ste zabránili prihlasovaniu aplikácie Windows Messenger pri spustení aplikácie Outlook Express, postupujte nasledovne:
 1. V aplikácii Outlook Express kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje.
 2. Na karte Všeobecné kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Automaticky sa prihlásiť na lokalitu Windows Messenger.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
Aby ste zabránili prihlasovaniu aplikácie Windows Messenger pri spustení aplikácie Outlook postupujte nasledovne:
 1. V aplikácii Outlook kliknite na položku Možnosti v ponuke Nástroje.
 2. Na karte Ďalšie kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Povoliť odosielanie okamžitých správ v programe Microsoft Outlook.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Aplikácia Windows Messenger 4.5 alebo novšia na počítačoch so systémom Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional

 1. Spustite editor databázy Registry (regedit.exe).
 2. Nájdite a kliknite na nasledujúci kľúč databázy Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft.
 3. V ponuke Úpravy vyberte položku Nové, kliknite na položku Kľúč a ako názov nového kľúča napíšte Messenger.
 4. Nájdite a kliknite na nasledujúci kľúč databázy Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger.
 5. V ponuke Úpravy vyberte položku Nové, kliknite na položku Kľúč a ako názov nového kľúča napíšte Client.
 6. Nájdite a kliknite na nasledujúci kľúč databázy Registry:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client.
 7. V ponuke Úpravy vyberte položku Nové, kliknite na položku Hodnota DWORD a ako názov novej hodnoty DWORD napíšte PreventRun.
 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na vytvorenú hodnotu PreventRun, zvoľte príkaz Zmeniť, do políčka Údaj hodnoty napíšte 1 a kliknite na tlačidlo OK.
 9. Ukončite editor databázy Registry.
POZNÁMKA: Tento postup takisto zabraňuje programom využívajúcim Aplikačné programové rozhrania (API) aplikácie Messenger používať aplikáciu Windows Messenger. Aplikácie Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 a funkcia Pomoc na diaľku v systéme Windows XP sú príkladmi programov, ktoré používajú tieto rozhrania API závislé od aplikácie Windows Messenger.
disable remove uninstall
Vlastnosti

ID článku: 302089 – Posledná kontrola: 04/12/2005 09:09:46 – Revízia: 7.4

 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • kbenv kbhowto KB302089
Pripomienky