Zapnutie podpory 48-bitového adresovania LBA (Logical Block Addressing) pre diskové jednotky ATAPI v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
ÚVOD
Tento článok popisuje podporu 48-bitového adresovania LBA v systéme Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) pre diskové jednotky ATAPI (ATA Packet Interface), ktorá umožňuje zvýšiť kapacitu pevného disku nad súčasný limit 137 GB.

Poznámka Systém Windows XP podporuje 48-bitové adresovanie LBA, len ak používate balík SP1 pre Windows XP. Ak chcete pracovať s podporou 48-bitového adresovania LBA, musíte použiť balík Windows XP SP1 alebo novší. Systémy Windows XP Media Center Edition a Windows XP Tablet PC Edition tiež obsahujú balík SP1.

Ďalšie informácie o najnovšom balíku Service Pack pre systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
DALSIE INFORMACIE
Balík Windows XP SP1 poskytuje podporu 48-bitového adresovania LBA pre diskové jednotky ATAPI. S touto podporou môžete používať pevné disky, ktoré sú väčšie ako aktuálny limit 137 GB. Podpora je v balíku SP1 predvolene zapnutá. Ak chcete zistiť, či používate balík SP1, kliknite pravým tlačidlo na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné je v časti Systém uvedený Service Pack 1.

Ak chcete zistiť, či máte najnovší ovládač ATAPI, skontrolujte, či sa v priečinku %systemroot%\system32\drivers nachádza súbor Atapi.sys verzie 5.1.2600.1135 alebo novšej. (Alebo verzia 5.1.2600.1152 pre systém Windows XP 64-Bit Edition.) Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Hľadať a potom kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
 2. Napíšte Atapi.sys a kliknite na tlačidlo Hľadať.
 3. Ak v priečinku %systemroot%\system32\Drivers nenájdete súbor Atapi.sys, v Sprievodcovi hľadaním kliknite na Rozšírené možnosti, kliknite na Prehľadávať skryté súbory a priečinky a zopakujte krok 2.

  Ďalšie informácie o vyhľadávaní skrytých a systémových priečinkov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  302347 Ako vyhľadávať skryté alebo systémové súbory v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Atapi.sys v priečinku %systemroot%\System32\Drivers a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 5. Verzia súboru je uvedená na karte Verzia.
Ak súbor Atapi.sys nie je vo verzii 5.1.2600.1135 (alebo verzii 5.1.2600.1152 pre systém Windows XP 64-Bit Edition), získajte a nainštalujte rýchlu opravu, ktorá je popísaná v článku 331958 v databáze Microsoft Knowledge Base.

Ďalšie informácie o tejto rýchlej oprave nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
331958 Pri prechode do úsporného režimu a režimu hibernácie alebo pri zapisovaní výpisu pamäte môže dôjsť k poškodeniu pevného disku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Pôvodná verzia systému Windows XP Home Edition a Windows XP Professional predvolene nemá podporu 48-bitového adresovania LBA. Ak chcete používať podporu 48-bitového adresovania LBA pre disky ATAPI, počítač musí spĺňať nasledovné požiadavky:
 • Systém BIOS kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA.
 • Pevný disk s veľkosťou minimálne 137 GB.
 • Musíte mať nainštalovaný systém Windows XP SP1.
V pôvodnej verzii systému Windows XP Home Edition a Windows XP Professional môžete zapnúť 48-bitové adresovanie LBA na testovacie účely. Vykonáte to tak, že hodnotu databázy Registry EnableBigLba nastavíte na 1 v podkľúči databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Upozornenie Ak platí niektorá z nasledovných podmienok, môže dôjsť k poškodeniu údajov:
 • Túto hodnotu databázy Registry použijete na zapnutie podpory 48-bitového adresovania LBA v pôvodnej verzii systému Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional.
 • Staršiu verziu systému Windows nainštalujete do diskovej oblasti, ktorá bola vytvorená operačným systémom podporujúcim 48-bitové adresovanie LBA, napríklad Windows XP SP1. Disková oblasť je rovnaká alebo väčšia ako súčasný adresovateľný limit 137 GB.
Poznámka Predchádzajúce nastavenie databázy Registry je ignorované v systéme Windows XP SP1 a novšom. Ak sa úpravou predchádzajúceho nastavenia databázy Registry pokúsite zapnúť podporu 48-bitového adresovania LBA pre disky ATAPI v pôvodnej verzii systému Windows XP Home Edition alebo Windows XP Professional bez toho, aby ste splnili minimálne požiadavky, môžu sa vyskytnúť nasledovné problémy:
 • Hodnota databázy Registry EnableBigLba sa nastaví na Disabled. Ak máte systém BIOS kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, ktorý podporuje pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, len prvých 137 GB pevného disku bude adresovateľných. Zvyšok pevného disku sa nepoužíva.
 • Hodnota databázy Registry EnableBigLba je nastavená na Enabled, ale systém BIOS nie je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA a kapacita pevného disku nepresahuje 137 GB.

  Ak úpravou nastavenia databázy Registry zapnete podporu 48-bitového adresovania LBA pre disky ATAPI, ale nemáte systém BIOS kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, ani pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, systém ste nezmenili. Pevný disk naďalej funguje ako štandardný pevný disk.
 • Hodnota databázy Registry EnableBigLba je nastavená na Enabled, systém BIOS nie je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, ale kapacita pevného disku je väčšia ako 137 GB.

  Ak v databáze Registry zapnete podporu 48-bitového adresovania LBA pre disky ATAPI, máte pevný disk s kapacitou väčšou ako 137 GB, ale systém BIOS nie je kompatibilný so 48-bitovým adresovaním LBA, len prvých 137 GB pevného disku bude adresovateľných. Zvyšok pevného disku sa nepoužíva.
Ak chcete podporu 48-bitového adresovania LBA zapnúť pomocou automatickej inštalácie s nástrojom Microsoft System Preparation (Sysprep), postupujte nasledovne:
 1. Nasledujúci text skopírujte do programu Notepad a uložte ho ako súbor 48bitLba.inf:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Vytvorte súbor s názvom Cmdlines.txt, ktorý obsahuje tieto riadky:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Vyhľadajte priečinok Sysprep\I386 v bitovej kópii Sysprep a v tomto priečinku potom vytvorte podpriečinok $OEM$.
 4. Súbory 48bitlba.inf a Cmdlines.txt skopírujte do priečinka Sysprep\I386\$OEM$.
 5. V súbore Sysprep.inf pridajte kľúč s názvom
  InstallFilesPath
  do sekcie [Unattended]. Tento kľúč musí mať nasledovnú hodnotu: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Ak chcete pridať predchádzajúce nastavenia do priečinka bitových kópií (Images), ktorý bol vytvorený v programe Riprep.exe, postupujte nasledovne:
 1. Na serveri so vzdialenou inštaláciou, na ktorom sa nachádza bitová kópia Riprep, vytvorte priečinok Sysprep\I386\$OEM$ v nasledovnom priečinku:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Poznámka Language má nastavenie English pre anglický jazyk a Riprep_dir_name je jednoznačný názov, ktorý ste vybrali pre bitovú kópiu Riprep.
 2. Súbory 48bitlba.inf a Cmdlines.txt skopírujte do priečinka $OEM$.
 3. Zmeňte súbor Riprep.sif (a ostatné súbory šablón pre túto bitovú kópiu Riprep, ktoré ste vytvorili) v nasledovnom poradí:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Vykonáte to tak, že pridáte hodnoty OemPreinstall a InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Súbor zatvorte a uložte.
Výrobcovia OEM môžu túto podporu zapnúť pomocou súpravy Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

Ďalšie informácie o súprave OEM Preinstallation Kit nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 303013 – Posledná kontrola: 12/06/2015 03:46:33 – Revízia: 6.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Pripomienky